Webinář: Co je pro žáky v 5. ročníku v matematice nejpodstatnější? - středa 25. května 16:00

Lektoři:

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.

Hlavním autorem učebnic i příručky učitele je Milan Hejný, syn Víta Hejného, který položil základy přístupu k výuce orientované na budování schémat v matematice, což je dnes známo jako „Hejného metoda“.

Studoval na MFF UK v Praze a v roce 1993 mu byl na Univerzitě Karlově v Praze udělen titul profesor. Působil na ČVUT v Praze, VŠD v Žilině, MFF v Bratislavě. Působil jako hostující profesor na Concordia University v Montrealu v Kanadě a Central Michigan University v Mount Pleasant v USA. Od roku 1991 působí na Katedře matematiky a didaktiky matematiky na PedF UK v Praze. Řadu let experimentálně vyučoval matematiku na ZŠ a mnozí jeho žáci
jsou dnes úspěšní v různých oblastech lidské činnosti u nás, v Evropě i zámoří. V devadesátých letech byl náměstkem slovenského ministra školství.

Je autorem řady knih, vědeckých studií a učebnic, členem významných mezinárodních vědeckých výborů a rad. V roce 2010 mu byla udělena Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně. V roce 2013 založil se svojí vnučkou Annou Sukniak obecně prospěšnou společnost H-mat, která rozvíjí a šíří výuku orientovanou na budování schémat v matematice.

„Škola si myslí, že vím jen to, co jsem se naučil. Omyl. Umím to, co jsem zažil.“ Milan Hejný

Doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

Absolventka MFF UK v Praze oboru matematika – deskriptivní geometrie, kde získala i titul RNDr. Doktorské studium absolovala na PedF UK v Praze v oboru didaktika matematiky, kde obdržela i titul Doc. Od roku 1976 působí na Katedře matematiky a didaktiky matematiky na PedF UK v Praze.

Koordinovala a řešila mnoho výzkumných i aplikačních projektů národních i mezinárodních. Organizovala a jako lektorka působila na 11 mezinárodních kurzech. Pravidelně se aktivně účastní významných mezinárodních i národních konferencí. V H-mat, o. p. s., je hlavním odborným garantem pro 1. stupeň ZŠ.

 

 

 

PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.

Absolventka PedF UK v Praze oboru matematika – chemie, kde následně absolvovala doktorské studium v oboru didaktika matematika a v roce 2000 získala tituly PhDr. a Ph.D. Od roku 1998 působí na Katedře matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze.

Spoluřešila několik výzkumných a aplikačních projektů národních i mezinárodních. Pravidelně se aktivně účastní významných mezinárodních i národních konferencí. V H-mat, o. p. s., je hlavním odborným garantem pro MŠ a také se věnuje 1. stupni ZŠ.

 

 

 

 

Mgr. Anna Kuřík Sukniak

Absolventka Pedf UK v Praze oboru matematika. Vyučuje ve škole pro nadané děti Cesta k úspěchu, 3. rokem zde také vede matematický kroužek. Absolvovala kurz diagnostiky matematických schopností u dětí v předškolním a raně školním věku Edyty Gruszczyk-Kolczyńské v Polsku. Opakovaně působila jako lektor na letní škole Pytagoras na Slovensku.

Rozvíjí spolupráci s pedagogy z Polska, kam jezdí přednášet. Podílela se na příspěvcích na národních i mezinárodních konferencích.

Spolu s Milanem Hejným založila v roce 2013 obecně prospěšnou společnost H-mat, která rozvíjí a šíří výuku orientovanou na budování schémat v matematice.

 

 

 

Mgr. Václav Strnad

Učitel na 2. stupni ZŠ Brigádníků (M-INF). Matematiku učí 7 let (1. rok klasicky)

Hejného metodě se věnuje cca 6 let: pilotní učitel, lektor (semináře, letní školy), hlavní náplň: spoluautor a koordinátor učebnic Hejného metody společnosti H-mat (založené panem profesorem Hejným).

Co se změnilo po začátku výuky Hejného metodou? "Začal jsem jinak přemýšlet o výuce, zajímají mě více žáci, jak řeší úlohy, proč dělají chyby, jak jim mohu pomáhat, vztahy ve třídě, komunikace mezi dětmi, dělám reflexe atd. Začalo mě to prostě více bavit a začal jsem dělat i pečlivější podrobnější přípravy. Hejného metoda se mi líbí, protože žáci jsou více komunikativní, otevřenější, než jsem zažil v klasice. Navíc, každý rok praxe je znát a myslím, že nyní zvládám lépe situace v hodinách než na začátku, že se posouvám. Spolupracuji s panem profesorem Hejným zrovna na učebnicích pro 2. třídu, o kterých bude řeč. Velká škola!"

 

 

PhDr. Štěpán Ročák

Absolvent oboru Učitelství pro 1. stupeň na Pedagogické fakultě UK. Vyučuje na ZŠ Táborská v Praze.

Matematika byla mým oblíbeným předmětem na 1. stupni základní školy, což se změnilo s přechodem na osmileté všeobecné gymnázium. Studium na vysoké škole však můj pohled na matematiku a její didaktiku změnilo k lepšímu. Dlouhodobě spolupracuji s organizací Hejného metody, podílím se na činnosti Katedry matematiky a didaktiky matematiky a Katedry primární pedagogiky na PedF UK. Pedagogické činnosti s dětmi se věnuji delší dobu například v podobě lektorování kroužků nebo letních příměstských táborů.

 

Pokud by vám kolem webináře nebylo cokoliv jasné, podívejte se na nejčastější otázky a odpovědi.

Rezervovat místo na webináři

POTŘEBUJETE PORADIT?

Máte sebemenší problém či dotaz? S radostí Vám poradíme!

Náš tým je připraven!

Kontaktujte nás