Přírodní vědy
Seminář

Zkoušej, zkoumej, poznávej ve fyzice a chemii, 15. prosince 2023, Brno

Seminář ke koncepci a metodice vyučování fyziky a chemie v rámci vzdělávacího programu "ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej!" určené pro učitele/ky ZŠ nebo víceletých gymnáziích.

Omlouváme se, ale tento produkt je již vyprodaný.

Obsah semináře: učebnice Fyzika A, B, Chemie A, B 8 x 45 minut, 15. prosince 2023, Brno, Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno

V tomto semináři vám představíme nově vydané učebnice Fyziky A, B a Chemie A, B. Semináře ExpEdice jsou vedené autory koncepce nebo pilotujícími učiteli a mají dvě roviny. Učitelé jsou v rolích žáků a současně se zaměříme i na analýzu z pohledu didaktiky a zkušenosti z pilotáže. Nabízíme vám zážitek induktivně koncipovaných učebních aktivit charakteristický pro konstruktivistickou pedagogickou teorii. Domníváme se, že na vyučování má pracovat (zkoumat, přemýšlet, diskutovat) především žák. Na straně učitelů to vyžaduje osvojení nových pohledů na žáka, skupinovou dynamiku a proces vyučování.

Další termíny seminářů najdete na www.h-edu.cz/expedice

Program semináře

8:30 - 9:00 Registrace

9:00 -10:30 -  I. BLOK
Projekt - ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej! - koncepce výuky přírodovědných předmětů.
Představíme projekt ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej! a jeho koncepci výuky fyziky a chemie. Pro projekt je dominantní poznávací proces založený na konstruktivistické pedagogické teorii, jehož charakteristickým rysem pro přírodovědné předměty je induktivní postup. V rámci uvedeného postupu je pro žáky (stejně jako pro vědce) důležité navzájem smysluplně komunikovat: sdílet vlastní předpoklady, dohodnout se na společném postupu, diskutovat o pozorovaných jevech, dohodnout se na společném závěru vyplývajícím z pozorování a měření.

Číslo, text, tabulka či graf?
V prvním bloku se zaměříme nejen na „nabývání nových znalostí“, ale i na rozvoj efektivní spolupráce, strategií a způsobilostí vědecké práce (rozvíjené v konstruktivisticky vedené výuce).

10:30 - 10:45 Přestávka

10:45 − 12:15 - II. BLOK
Co dokáží plyny? 
Prvky konstruktivistického přístupu představíme přes konkrétní příklady aktivit, ve kterých budeme řešit různé výzkumné otázky. Zažijeme, jakými způsoby vědci přicházejí na nové objevy a potvrzují své předpoklady. Jak mohou žáci v týmech zkoumat, co dokáží plyny?

Kouzlo se zkumavkami. 
Někdy musí vědec řešit i jiné než vědecké problémy. Vyzkoušíme si, jak to vypadá na hodině, když žáci řeší nejen výzkumný, ale i technický problém.

Zahrajeme si na hustotu a zjistíme, kdy "hustá" není "hustá".
Během aktivit si ukážeme, jak lze různými způsoby formovat představy dětí, ale také jak je zbavit tzv. miskoncepcí = chybně utvořených pojmů. A možná se nám podaří změřit i hustotu plynů.

12:15 − 13:30 Přestávka na oběd

13:30 − 15:00 - III. BLOK
Jak souvisí vlastnosti látek s tříděním odpadu? 
V úvodu do chemie se žáci velmi rychle a zejména samostatně dostanou do pozice vědce, zatímco učitele to nestojí téměř žádnou námahu. Ve třetím bloku zkusíme přijít na to, jak u žáků dosáhnout vnitřní motivace učit se.

Je čistá voda opravdu čistá? 
I na tuto otázku si žáci dokáží odpovědět po absolvování aktivity, kde poněkud netradičním způsobem zjišťují složení různých vzorků vod.

Umíme ovlivnit rychlost chemických reakcí a co je to výbuch? 
Na závěr to bude o chemických reakcích a jak je zajímavě a bezpečně zprostředkovat žákům. Aby i z této hodiny odešli nejen s obrovským nadšením, ale i novými poznatky.

15:00 − 15:15 Přestávka

15:15 − 16:45 - IV. BLOK
Prvky, sloučeniny, ionty, atomy a molekuly...

.... aneb stále se držíme zásady: „od jednoduššího ke složitějšímu". V čtvrtém bloku nahlédneme do druhé učebnice chemie a zjistíme jak Mendělejovi pomohli karty při tvorbě periodické tabulky prvků. 

Jak uvažují vědci o věcech, které nevidíme? 
Odpovědi najdeme podobně jako žáci v hodině. Žáci pomocí těchto aktivit zjistí, jak vědci objevují stavbu atomu bez toho, aniž by do něj mohli vidět. Chování částic si demonstrujeme na jednoduché elektrolýze a možná přijdeme na to, že zjistit typ chemické vazby ve sloučeninách, může být velmi jednoduché.

Přístup ke klasifikaci a hodnocení výkonů žáků v Expedici. 
Beze změny přístupu ke klasifikaci a hodnocení výkonů žáků nelze dosáhnout ve škole změnu. Představíme vybrané aspekty, na které se klade důraz při klasifikaci a hodnocení výkonů žáků v přírodovědných předmětech Expedice.

Vaše otázky, diskuse, odevzdání certifikátu

Lektoři: Martina Nociarová (SK)
Učitelka fyziky a chemie na ZŠ Fándlyho v Pezinku. Do pilotáže koncepce vyučování přírodních věd ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej! je zapojena už šestým rokem.

Certifikát H-Edu: Vývojáře výukových materiálů ExpEdice a vlastníky licence zastupuje v ČR společnost H-edu, s.r.o., která je také výhradním distributorem pomůcek potřebných k použití této koncepce a metodiky.

Akreditace: Seminář je akreditovaný v systému DVPP pod číslem jednacím MSMT- 8902/2023-1-296. 

Místo konání: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63 (č.p. 343), BRNO 602 00

Rádi bychom, aby se do výuky ExpEdicí zapojilo více učitelů z jedné školy, tím bude výuka efektivnější, a proto stále nabízíme 50% slevu na každého druhého učitele ze stejné školy (do poznámky prosím uveďte 50% sleva + jména účastníků). Na email Vám automaticky dorazí proforma faktura za plnou cenu, my Vám cenu následně upravíme a zašleme doklad se slevou.

V rámci poplatku získáte dvě učebnice dle vlastního výběru (platí pouze pro účastníka bez slevy, účastníci s 50% slevou budou mít možnost si tyto učebnice dokoupit). 

Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.