projekty

Projekty

Induktivní přístupy k výuce přírodních věd a matematiky.

Cílem projektu je vytvoření systematické metodické podpory učitelům a budoucím učitelům základních škol, pro efektivní aplikaci induktivních vzdělávacích postupů v oblasti přírodních věd a matematiky.

Základním cílem je vytvoření takové metodické podpory pro učitele, která zajistí efektivní aplikaci induktivních vzdělávacích postupů do vyučování přírodních věd v základních školách.

V rámci projektu vytvoříme 7 metodických materiálů ve 4 jazykových mutacích, výukové videozáznamy včetně průvodní didaktické brožury, evaluační nástroje na hodnocení dopadu, otestujeme využitelnost výukových materiálů v Polsku a realizujeme metodickou podporu na školách prostřednictvím odborných webinářů.

Kód projektu: 2023-1-CZ01-KA220-SCH-000164674

Období řešení: 1. 10. 2023 – 30. 9. 2025

Investor / programový rámec / typ projektu: Erasmus +, KA220 – Partnerství pro spolupráci ve školním vzdělávání

Hlavní koordinátor: H-edu, s. r. o.

Spolupracující organizace:

Spolufinancováno Evropskou unií


Nová informatika pro posílení vzájemné podpory a spolupráce

Tento projekt reaguje na změny Rámcového vzdělávacího programu (dále RVP) pro základní vzdělávání v oblasti Nové informatiky a digitálních kompetencí, který bude platný od 1. září 2023. Cílem projektu je vytvořit kompletní metodiku, která pokryje všechny očekávané výstupy oblasti Informatika RVP a klíčové kompetence digitální gramotnost. Šířit ji budeme digitální i tištěnou formou. Dále pak prostřednictvím školení a vytvořené metodiky seznámit v průběhu trvání projektu 200 učitelů s Novou informatikou v zaváděném RVP. Dalším cílem je také umožnit partnerovi připravit se zpracovanou metodikou na změnu “Štátného vzdelávacieho programu”, která je na Slovensku (v krajině partnera) právě v procesu.

Kód projektu: 2022-2-CZ01-KA210-SCH-000101785

Období řešení: 1. 1. 2023 – 1. 11. 2024

Investor / programový rámec / typ projektu: Erasmus +, KA210 – Partnerství malého rozsahu ve školním vzdělávání

Hlavní koordinátor: H-edu, s. r. o.

Spolupracující organizace: Indícia, n.o., Slovensko

Spolufinancováno Evropskou unií


Rebranding a redesign společnosti H-edu, s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je dát značce H-edu modernější tvář, dostat se blíže zákazníkům a nadchnout je pro výukové materiály a nový přístup k výuce.

Financováno Evropskou unií

Potřebuješ poradit?

Máš sebemenší problém či dotaz? S radostí ti poradíme!
Náš tým je připraven.

Podpora a FAQ
Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.