372

škol v Česku i další v zahraničí

1 917

učitelů absolvovalo naše školení

35 254

žáků má zajímavější výuku s Emilem

S Emilem

 • Aktivizujete žáky

 • Systematicky rozvinete informatické myšlení

 • Posílíte digitální gramotnost

 • Ušetříte čas

 • V souladu s požadavky revize RVP v oblasti Informatika

 • Schváleno MŠMT

INFORMATIKA S EMILEM OBSAHUJE

3.–5. ročník ZŠ

Programování s Emilem

Software a pracovní sešit s úlohami v rozsahu 30–40 vyučovacích hodin pro 3.–5. ročník ZŠ.

Více informací
3.–5. ročník ZŠ

Živý sešit

Software a pracovní sešit s úlohami v rozsahu 16 vyučovacích hodin pro 3.–5. ročník ZŠ.

Více informací
1.–5. ročník ZŠ

Robotika s Emou

Pracovní sešity s úlohami pro 20 hodin výuky za pomocí krokovacích robotů (ideálně Blue-bot) od 1. do 5. ročníku ZŠ.

Více informací
Mateřské školy

Emil pro MŠ

Pracovní sešity, vystřihovací kartičky a software především pro interaktivní tabule s úlohami pro 18 hodin výuky.

Více informací

Od MŠ k druhému stupni ZŠ

Informatika s Emilem je ucelený systém výuky pokrývající učivo od mateřské školy až do 2. stupně ZŠ. Jako celek naplňuje požadavky RVP.

Výukové materiály pro 2. stupeň ZŠ uvedeme v letech 2024 a 2025.

Učební materiály od H-edu

 • Šetří čas učitelům na 372 školách v ČR a dalším v zahraničí

 • Vše, co učitel k výuce potřebuje, včetně metodické příručky

 • Renomovaný autorský kolektiv v čele s profesorem Ivanem Kalašem

 • Pro učitele i bez předchozí informatické průpravy

 • Objevitelský princip učí děti porozumět a aktivně využívat získané kompetence

S Informatikou s Emilem kompletně pokryjete RVP

4 tematické celky očekávaných výstupů z informatiky:

 • digitální technologie

 • data, informace a modelování

 • algoritmizace a programování

 • informační systémy

Digitální kompetence

ZAJÍMÁ VÁS VÍC? KOUKNĚTE WEBINÁŘ „JAK NA DIGITÁLNÍ KOMPETENCE S EMILEM BEZE STRACHU“

Dozvíte se...

 • Jak učit „novou informatiku a robotiku“ v souladu s požadavky „malé revize RVP“

 • Jak na digitální kompetence

 • Jak si výuku informatiky na prvním stupni prakticky rozložit

 • Jak na postupné začleňování informatiky do výuky

 • Pomůžeme vám aktualizovat ŠVP

 Zhlédnout záznam webináře

Garant projektu, prof. Ivan Kalaš

Prof. Ivan Kalaš je vedoucím Katedry základů vyučování informatiky na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě. Věnuje se výzkumu v oblasti teorie vyučování informatiky a už více jak 20 let pomáhá při budování předmětu informatika v primárním a sekundárním vzdělávání. Je odborným garantem projektu Informatika s Emilem.

Prof. Ivan Kalaš

Výukové materiály

VÝUKOVÉ MATERIÁLY A SEMINÁŘE

Software a pracovní sešity pro snadnou výuku algoritmizace a programování s propracovanými a prověřenými materiály, na které se můžete spolehnout.

K výuce Programování s Emilem je třeba absolvovat náš seminář.

Očekávané výstupy RVP
 • Rozvíjí informatické myšlení

 • I pro učitele bez informatické průpravy

 • Objevitelský přístup k výuce

 • Metodika pro 30–40 vyučovacích hodin

 • Pro všechny běžné platformy počítačů a tabletů

Informatika s Emilem 3 - pracovní sešit
Informatika s Emilem 3 - pracovní sešit

Pracovní sešit Informatika s Emilem 3 k softwaru Robot Emil 3.

159 Kč s DPH Přidat do košíku
Robot Emil 3 - software - školní licence na 1 rok
Robot Emil 3 - software - školní licence na 1 rok

Software Robot Emil 3 k pracovnímu sešitu Informatika s Emilem 3.

2 900 Kč s DPH Přidat do košíku
Informatika s Emilem 4 - pracovní sešit
Informatika s Emilem 4 - pracovní sešit

Pracovní sešit Informatika s Emilem 4 k softwaru Robot Emil 4.

149 Kč s DPH Přidat do košíku
Robot Emil 4 - software - školní licence na 1 rok
Robot Emil 4 - software - školní licence na 1 rok

Software Robot Emil 4 k pracovnímu sešitu Informatika s Emilem 4.

3 200 Kč s DPH Přidat do košíku
Programování s Emilem - metodická příručka
Programování s Emilem - metodická příručka

Metodická příručka pro učitele k pracovním sešitům Programování s Emilem 1. a 2. díl (dříve Informatika s Emilem 3 a 4)

790 Kč s DPH Přidat do košíku
K nákupu je nutné absolvovat náš seminář. Zobrazit termíny

Pracovní sešit a pomůcky pro efektivní výuku robotiky.

Díky práci s naším krokovacím robotem se žáci naučí základy robotiky zábavnou a objevitelskou formou.

K výuce Robotiky s Emou je třeba absolvovat náš seminář.

Očekávané výstupy RVP
 • Vhodné i pro učitele bez znalosti robotiky

 • Prověřený učební materiál

 • Objevitelský přístup k výuce

 • Metodika pro 20 vyučovacích hodin

Robotika s Emou - kompletní školní sada
Robotika s Emou - kompletní školní sada

Sada materiálů pro celou třídu k výuce dle pracovního sešitu Robotika s Emou

60 400 Kč s DPH Přidat do košíku
Robotika s Emou - kompletní individuální sada
Robotika s Emou - kompletní individuální sada

Materiály k pracovnímu sešitu pro skupinu 3-5 dětí

10 400 Kč s DPH Přidat do košíku
Robotika s Emou - základní individuální sada
Robotika s Emou - základní individuální sada

Materiály k pracovnímu sešitu pro skupinu 3-5 dětí - bez TacTile čtečky

6 900 Kč s DPH Přidat do košíku
Robotika s Emou - individuální sada podložek
Robotika s Emou - individuální sada podložek

Individuální sada podložek k výuce robotiky na 1. stupni ZŠ

3 400 Kč s DPH Přidat do košíku
Robotika s Emou - pracovní sešit pro 1. - 5. ročník
Robotika s Emou - pracovní sešit pro 1. - 5. ročník

Pracovní sešit Robotika s Emou k výuce robotiky na 1. stupni ZŠ

189 Kč s DPH Přidat do košíku
Robotika s Emou - metodická příručka
Robotika s Emou - metodická příručka

Metodická příručka k vzdělávacímu obsahu Robotika s Emou pro 1. st. ZŠ

450 Kč s DPH Přidat do košíku
K nákupu je nutné absolvovat náš seminář. Zobrazit termíny

Software pro snadnou výuku digitálních kompetencí s prověřeným a předpřipraveným učebním materiálem.

S aplikací Živý sešit se žáci nebiflují informace, ale přicházejí ke znalostem vlastní cestou. Učitel je cestou objevování jen doprovází.

K výuce s Živým sešitem je třeba absolvovat náš seminář.

 • Posílení digitálních kompetencí

 • Objevitelský přístup k výuce

 • Metodická příručka pro učitele zdarma

 • Metodika pro 16 vyučovacích hodin

 • Pro všechny běžné platformy počítačů a tabletů

Živý sešit 2023 (základní verze)
Živý sešit 2023 (základní verze)

Zaváděcí cena   Software pro výuku informatiky a posilování digitálních kompetencí

2 900 Kč s DPH 1 800 Kč s DPH Přidat do košíku
K nákupu je nutné absolvovat náš seminář. Zobrazit termíny

Poznávací proces s Emilem je založen na malých, přirozených krocích. Aktivity s kartičkami a v pracovním sešitu, stejně jako ty, které děti dělají v prostředí před interaktivní tabulí, rozvíjejí nejen informatické myšlení, ale také spolupráci, komunikaci, tvořivost, kritické myšlení či argumentační dovednosti.

Těmito materiály chceme přispět k budování a rozvoji informatického myšlení dětí moderním způsobem již od mateřské školy. 

K výuce Programování s Emilem pro MŠ je třeba absolvovat náš seminář.

 • Rozvíjí informatické myšlení

 • I pro učitele bez informatické průpravy

 • Objevitelský přístup k výuce

 • Metodika pro 18 vyučovacích hodin.

 • Pro všechny běžné platformy počítačů a tabletů.

Informatika s Emilem pro MŠ - školní sada na 1 rok
Informatika s Emilem pro MŠ - školní sada na 1 rok

Sada pro budování digitálních kompetencí v MŠ

3 550 Kč s DPH Přidat do košíku
Emil v cirkuse - aktivity s kartičkami
Emil v cirkuse - aktivity s kartičkami

Kartičky pro "unplugged" aktivity Emil v cirkuse (jedna sada je pro 6 žáků)

540 Kč s DPH Přidat do košíku
Emil na cestách - pracovní sešit pro každého žáka
Emil na cestách - pracovní sešit pro každého žáka

Pracovní sešit k softwaru Emil na cestách

98 Kč s DPH Přidat do košíku
K nákupu je nutné absolvovat náš seminář. Zobrazit termíny
Robotika s Emou - kompletní školní sada
Robotika s Emou - kompletní školní sada

Sada materiálů pro celou třídu k výuce dle pracovního sešitu Robotika s Emou

60 400 Kč s DPH Přidat do košíku
Robot Emil + Živý sešit verze 2023 premium
Robot Emil + Živý sešit verze 2023 premium

Software Robot Emil 3 + 4 a software Živý sešit ve zvýhodněné sadě

29 900 Kč s DPH Přidat do košíku
Software a robotika
Další zvýhodněné nabídky robotiky a software

Licence k software a výukové pomůcky k robotice

od 6 900 vč. DPH Více informací
K nákupu je nutné absolvovat náš seminář. Zobrazit termíny

VÍCELETÉ LICENCE

Informatika s Emilem pro MŠ - verze 2022 PLUS
Informatika s Emilem pro MŠ - verze 2022 PLUS

Zvýhodněná sada pro budování digitálních kompetencí v MŠ

6 950 Kč s DPH Přidat do košíku
Robot Emil + Živý sešit verze 2023 plus
Robot Emil + Živý sešit verze 2023 plus

Software Robot Emil 3 + 4 k a software Živý sešit ve zvýhodněné sadě

16 500 Kč s DPH Přidat do košíku
Robot Emil + Živý sešit verze 2023 premium
Robot Emil + Živý sešit verze 2023 premium

Software Robot Emil 3 + 4 a software Živý sešit ve zvýhodněné sadě

29 900 Kč s DPH Přidat do košíku
K nákupu je nutné absolvovat náš seminář. Zobrazit termíny

LICENCE PRO MALÉ ŠKOLY

Robot Emil 2023 PLUS + Živý sešit 2023 PLUS pro malé školy
Robot Emil 2023 PLUS + Živý sešit 2023 PLUS pro malé školy

Software Robot Emil 3 + 4 k p.s. Informatika s Emilem 3 + 4 a software Živý sešit

11 700 Kč s DPH Přidat do košíku
Robot Emil 3 - software - školní licence na 1 rok pro malé školy
Robot Emil 3 - software - školní licence na 1 rok pro malé školy

Software Robot Emil 3 k pracovnímu sešitu Informatika s Emilem 3.

1 800 Kč s DPH Přidat do košíku
Robot Emil 4 - software - školní licence na 1 rok pro malé školy
Robot Emil 4 - software - školní licence na 1 rok pro malé školy

Software Robot Emil 4 k pracovnímu sešitu Informatika s Emilem 4.

1 800 Kč s DPH Přidat do košíku
Robot Emil 3 + 4 - software - licence na 1 rok pro malé školy
Robot Emil 3 + 4 - software - licence na 1 rok pro malé školy

Software Robot Emil 3 + 4 k p.s. Informatika s Emilem 3 + 4

2 800 Kč s DPH Přidat do košíku
Živý sešit 2023 základní verze pro malé školy
Živý sešit 2023 základní verze pro malé školy

Software Živý sešit

1 900 Kč s DPH 1 100 Kč s DPH Přidat do košíku
Robot Emil + Živý sešit - licence na 1 rok pro malé školy
Robot Emil + Živý sešit - licence na 1 rok pro malé školy

Software Robot Emil 3 + 4 k p.s. Informatika s Emilem 3 + 4 a software Živý sešit

3 900 Kč s DPH Přidat do košíku
Robot Emil 2023 PLUS pro malé školy
Robot Emil 2023 PLUS pro malé školy

Software Robot Emil 3 + 4 k p.s. Informatika s Emilem 3 + 4

8 400 Kč s DPH Přidat do košíku
K nákupu je nutné absolvovat náš seminář. Zobrazit termíny

Software a pracovní sešity pro snadnou výuku algoritmizace a programování s propracovanými a prověřenými materiály, na které se můžete spolehnout.

K výuce Programování s Emilem je třeba absolvovat náš seminář.

Očekávané výstupy RVP
 • Rozvíjí informatické myšlení

 • I pro učitele bez informatické průpravy

 • Objevitelský přístup k výuce

 • Metodika pro 30–40 vyučovacích hodin

 • Pro všechny běžné platformy počítačů a tabletů

Informatika s Emilem 3 - pracovní sešit
Informatika s Emilem 3 - pracovní sešit

Pracovní sešit Informatika s Emilem 3 k softwaru Robot Emil 3.

159 Kč s DPH Přidat do košíku
Robot Emil 3 - software - školní licence na 1 rok
Robot Emil 3 - software - školní licence na 1 rok

Software Robot Emil 3 k pracovnímu sešitu Informatika s Emilem 3.

2 900 Kč s DPH Přidat do košíku
Informatika s Emilem 4 - pracovní sešit
Informatika s Emilem 4 - pracovní sešit

Pracovní sešit Informatika s Emilem 4 k softwaru Robot Emil 4.

149 Kč s DPH Přidat do košíku
Robot Emil 4 - software - školní licence na 1 rok
Robot Emil 4 - software - školní licence na 1 rok

Software Robot Emil 4 k pracovnímu sešitu Informatika s Emilem 4.

3 200 Kč s DPH Přidat do košíku
Programování s Emilem - metodická příručka
Programování s Emilem - metodická příručka

Metodická příručka pro učitele k pracovním sešitům Programování s Emilem 1. a 2. díl (dříve Informatika s Emilem 3 a 4)

790 Kč s DPH Přidat do košíku
K nákupu je nutné absolvovat náš seminář. Zobrazit termíny

Pracovní sešit a pomůcky pro efektivní výuku robotiky.

Díky práci s naším krokovacím robotem se žáci naučí základy robotiky zábavnou a objevitelskou formou.

K výuce Robotiky s Emou je třeba absolvovat náš seminář.

Očekávané výstupy RVP
 • Vhodné i pro učitele bez znalosti robotiky

 • Prověřený učební materiál

 • Objevitelský přístup k výuce

 • Metodika pro 20 vyučovacích hodin

Robotika s Emou - kompletní školní sada
Robotika s Emou - kompletní školní sada

Sada materiálů pro celou třídu k výuce dle pracovního sešitu Robotika s Emou

60 400 Kč s DPH Přidat do košíku
Robotika s Emou - kompletní individuální sada
Robotika s Emou - kompletní individuální sada

Materiály k pracovnímu sešitu pro skupinu 3-5 dětí

10 400 Kč s DPH Přidat do košíku
Robotika s Emou - základní individuální sada
Robotika s Emou - základní individuální sada

Materiály k pracovnímu sešitu pro skupinu 3-5 dětí - bez TacTile čtečky

6 900 Kč s DPH Přidat do košíku
Robotika s Emou - individuální sada podložek
Robotika s Emou - individuální sada podložek

Individuální sada podložek k výuce robotiky na 1. stupni ZŠ

3 400 Kč s DPH Přidat do košíku
Robotika s Emou - pracovní sešit pro 1. - 5. ročník
Robotika s Emou - pracovní sešit pro 1. - 5. ročník

Pracovní sešit Robotika s Emou k výuce robotiky na 1. stupni ZŠ

189 Kč s DPH Přidat do košíku
Robotika s Emou - metodická příručka
Robotika s Emou - metodická příručka

Metodická příručka k vzdělávacímu obsahu Robotika s Emou pro 1. st. ZŠ

450 Kč s DPH Přidat do košíku
K nákupu je nutné absolvovat náš seminář. Zobrazit termíny

Software pro snadnou výuku digitálních kompetencí s prověřeným a předpřipraveným učebním materiálem.

S aplikací Živý sešit se žáci nebiflují informace, ale přicházejí ke znalostem vlastní cestou. Učitel je cestou objevování jen doprovází.

K výuce s Živým sešitem je třeba absolvovat náš seminář.

 • Posílení digitálních kompetencí

 • Objevitelský přístup k výuce

 • Metodická příručka pro učitele zdarma

 • Metodika pro 16 vyučovacích hodin

 • Pro všechny běžné platformy počítačů a tabletů

Živý sešit 2023 (základní verze)
Živý sešit 2023 (základní verze)

Zaváděcí cena   Software pro výuku informatiky a posilování digitálních kompetencí

2 900 Kč s DPH 1 800 Kč s DPH Přidat do košíku
K nákupu je nutné absolvovat náš seminář. Zobrazit termíny

Poznávací proces s Emilem je založen na malých, přirozených krocích. Aktivity s kartičkami a v pracovním sešitu, stejně jako ty, které děti dělají v prostředí před interaktivní tabulí, rozvíjejí nejen informatické myšlení, ale také spolupráci, komunikaci, tvořivost, kritické myšlení či argumentační dovednosti.

Těmito materiály chceme přispět k budování a rozvoji informatického myšlení dětí moderním způsobem již od mateřské školy. 

K výuce Programování s Emilem pro MŠ je třeba absolvovat náš seminář.

 • Rozvíjí informatické myšlení

 • I pro učitele bez informatické průpravy

 • Objevitelský přístup k výuce

 • Metodika pro 18 vyučovacích hodin.

 • Pro všechny běžné platformy počítačů a tabletů.

Informatika s Emilem pro MŠ - školní sada na 1 rok
Informatika s Emilem pro MŠ - školní sada na 1 rok

Sada pro budování digitálních kompetencí v MŠ

3 550 Kč s DPH Přidat do košíku
Emil v cirkuse - aktivity s kartičkami
Emil v cirkuse - aktivity s kartičkami

Kartičky pro "unplugged" aktivity Emil v cirkuse (jedna sada je pro 6 žáků)

540 Kč s DPH Přidat do košíku
Emil na cestách - pracovní sešit pro každého žáka
Emil na cestách - pracovní sešit pro každého žáka

Pracovní sešit k softwaru Emil na cestách

98 Kč s DPH Přidat do košíku
K nákupu je nutné absolvovat náš seminář. Zobrazit termíny
Robotika s Emou - kompletní školní sada
Robotika s Emou - kompletní školní sada

Sada materiálů pro celou třídu k výuce dle pracovního sešitu Robotika s Emou

60 400 Kč s DPH Přidat do košíku
Robot Emil + Živý sešit verze 2023 premium
Robot Emil + Živý sešit verze 2023 premium

Software Robot Emil 3 + 4 a software Živý sešit ve zvýhodněné sadě

29 900 Kč s DPH Přidat do košíku
Software a robotika
Další zvýhodněné nabídky robotiky a software

Licence k software a výukové pomůcky k robotice

od 6 900 vč. DPH Více informací
K nákupu je nutné absolvovat náš seminář. Zobrazit termíny

VÍCELETÉ LICENCE

Informatika s Emilem pro MŠ - verze 2022 PLUS
Informatika s Emilem pro MŠ - verze 2022 PLUS

Zvýhodněná sada pro budování digitálních kompetencí v MŠ

6 950 Kč s DPH Přidat do košíku
Robot Emil + Živý sešit verze 2023 plus
Robot Emil + Živý sešit verze 2023 plus

Software Robot Emil 3 + 4 k a software Živý sešit ve zvýhodněné sadě

16 500 Kč s DPH Přidat do košíku
Robot Emil + Živý sešit verze 2023 premium
Robot Emil + Živý sešit verze 2023 premium

Software Robot Emil 3 + 4 a software Živý sešit ve zvýhodněné sadě

29 900 Kč s DPH Přidat do košíku
K nákupu je nutné absolvovat náš seminář. Zobrazit termíny

LICENCE PRO MALÉ ŠKOLY

Robot Emil 2023 PLUS + Živý sešit 2023 PLUS pro malé školy
Robot Emil 2023 PLUS + Živý sešit 2023 PLUS pro malé školy

Software Robot Emil 3 + 4 k p.s. Informatika s Emilem 3 + 4 a software Živý sešit

11 700 Kč s DPH Přidat do košíku
Robot Emil 3 - software - školní licence na 1 rok pro malé školy
Robot Emil 3 - software - školní licence na 1 rok pro malé školy

Software Robot Emil 3 k pracovnímu sešitu Informatika s Emilem 3.

1 800 Kč s DPH Přidat do košíku
Robot Emil 4 - software - školní licence na 1 rok pro malé školy
Robot Emil 4 - software - školní licence na 1 rok pro malé školy

Software Robot Emil 4 k pracovnímu sešitu Informatika s Emilem 4.

1 800 Kč s DPH Přidat do košíku
Robot Emil 3 + 4 - software - licence na 1 rok pro malé školy
Robot Emil 3 + 4 - software - licence na 1 rok pro malé školy

Software Robot Emil 3 + 4 k p.s. Informatika s Emilem 3 + 4

2 800 Kč s DPH Přidat do košíku
Živý sešit 2023 základní verze pro malé školy
Živý sešit 2023 základní verze pro malé školy

Software Živý sešit

1 900 Kč s DPH 1 100 Kč s DPH Přidat do košíku
Robot Emil + Živý sešit - licence na 1 rok pro malé školy
Robot Emil + Živý sešit - licence na 1 rok pro malé školy

Software Robot Emil 3 + 4 k p.s. Informatika s Emilem 3 + 4 a software Živý sešit

3 900 Kč s DPH Přidat do košíku
Robot Emil 2023 PLUS pro malé školy
Robot Emil 2023 PLUS pro malé školy

Software Robot Emil 3 + 4 k p.s. Informatika s Emilem 3 + 4

8 400 Kč s DPH Přidat do košíku
K nákupu je nutné absolvovat náš seminář. Zobrazit termíny
Připravujeme pracovní sešity pro Scratch pro 2. stupeň (a pátý ročník ZŠ). K dostání od roku 2024. Chci vědět, až budou k dostání

Přihlaste se na seminář

Díky seminářům důkladně pochopíte principy výuky i bez předchozích znalostí informatiky nebo robotiky.

Pro výuku Programování s Emilem, Živého sešitu a Emila pro MŠ je seminář nutné absolvovat. Pro Robotiku s Emou je seminář doporučený.

Vzdělávací semináře ke všem materiálům můžete financovat ze šablon OP JAK. Více informací
Dne 19. a 26. září 2023 online Více informací
Kapacita naplněna
Dne 26. a 27. září 2023 online Více informací
Kapacita naplněna
Dne 11. října 2023 online Více informací
Kapacita naplněna
Dne 18. října 2023 v Praze Více informací
Přihlásit se Zbývají 4 místa
Dne 12. a 17. října 2023 online Více informací
Přihlásit se Zbývá 8 míst
Dne 31. října a 7. listopadu 2023 online Více informací
Přihlásit se Zbývá 18 míst

ZÁZNAMY SEMINÁŘŮ

Nevyhovuje vám termín,
nebo chcete více informací?

Přihlaste se do našeho e-mailového zpravodaje a už vám nic neunikne.

Přihlásit se

REFERENCE

Potřebujete poradit?

Máte sebemenší problém či dotaz? S radostí vám poradíme. Náš team je připravený.

Kontaktujte nás