Informatika_s_Emilem

Komfortní pro učitele,
radost pro žáky

Unikátní metoda výuky informatiky, robotiky, digitálních kompetencí.
Snadná i pro učitele bez informatické průpravy. Gradované a motivující úlohy pro začínající žáky i pro „malé programátory“.

Předpřipravené a prověřené učební materiály pro moderní informatiku.

Kreslený robot držící pastelky
462 škol
v Česku i další v zahraničí
2 559 učitelů
absolvovalo naše školení
42 800 žáků
má zajímavější výuku s Emilem

S Emilem...

 • Aktivizuješ žáky
 • Systematicky rozvineš informatické myšlení
 • Posílíš digitální gramotnost
 • Ušetříš čas
 • V souladu s požadavky revize RVP v oblasti Informatika
 • Schváleno MŠMT

Informatika s Emilem obsahuje

Programování s Emilem

Programování s Emilem

3.–5. ročník ZŠ

Software a pracovní sešit s úlohami v rozsahu 30–40 vyučovacích hodin
pro 3.–5. ročník ZŠ.

Živý sešit

Živý sešit

3.–5. ročník ZŠ

Software a pracovní sešit s úlohami v rozsahu 16 vyučovacích hodin pro 3.–5. ročník ZŠ.

Robotika s Emou

Robotika s Emou

1.–5. ročník ZŠ

Pracovní sešity s úlohami pro 20 hodin výuky za pomocí krokovacích robotů (ideálně Blue-bot) od 1. do 5. ročníku ZŠ.

Emil pro MŠ

Emil pro MŠ a 1. ročník ZŠ

Mateřské školy a 1. ročník ZŠ

Pracovní sešity, vystřihovací kartičky a software především pro interaktivní tabule s úlohami pro 18 hodin výuky.

Od MŠ k druhému stupni ZŠ

Informatika s Emilem je ucelený systém výuky pokrývající učivo od mateřské školy až do 2. stupně ZŠ. Jako celek naplňuje požadavky RVP. Výukové materiály pro 2. stupeň ZŠ uvedeme v letech 2024 a 2025.

Učební materiály od H-edu

 • Šetří čas učitelům na 462 školách v ČR a dalším v zahraničí
 • Vše, co učitel k výuce potřebuje, včetně metodické příručky
 • Renomovaný autorský kolektiv v čele s profesorem Ivanem Kalašem
 • Pro učitele i bez předchozí informatické průpravy
 • Objevitelský princip učí děti porozumět a aktivně využívat získané kompetence

S informatikou s Emilem kompletně pokryjete RVP

4 tematické celky očekávaných výstupů z informatiky:

 • digitální technologie
 • data, informace a modelování
 • algoritmizace a programování
 • informační systémy

Digitální kompetence

Zajímá tě víc? Koukni na webinář
Jak na digitální kompetence s Emilem beze strachu.

Dozvíš se...

 • Jak učit „novou informatiku a robotiku“ v souladu s požadavky „malé revize RVP“
 • Jak na digitální kompetence
 • Jak si výuku informatiky na prvním stupni prakticky rozložit
 • Jak na postupné začleňování informatiky do výuky
 • Pomůžeme vám aktualizovat ŠVP
Zhlédnout záznam webináře
Lektor Jméno

Garant projektu, prof. Ivan Kalaš

Prof. Ivan Kalaš je vedoucím Katedry didaktiky matematiky, fyziky a informatiky na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě. Věnuje se výzkumu v oblasti teorie vyučování informatiky a už více jak 20 let pomáhá při budování předmětu informatika v primárním a sekundárním vzdělávání.

Je odborným garantem projektu Informatika s Emilem.

Výukové materiály

Zvýhodněné nabídky

Software a pracovní sešity pro snadnou výuku algoritmizace a programování s propracovanými a prověřenými materiály, na které se můžete spolehnout.

K výuce Programování s Emilem je třeba absolvovat náš seminář.

Očekávané výstupy dle RVP ZV

 • Rozvíjí informatické myšlení
 • I pro učitele bez informatické průpravy
 • Objevitelský přístup k výuce
 • Metodika pro 30–40 vyučovacích hodin
 • Pro všechny běžné platformy počítačů a tabletů

Pracovní sešit a pomůcky pro efektivní výuku robotiky.

Díky práci s naším krokovacím robotem se žáci naučí základy robotiky zábavnou a objevitelskou formou.

K výuce Robotiky s Emou doporučujeme absolvovat náš seminář.

Očekávané výstupy dle RVP ZV

 • Vhodné i pro učitele bez znalosti robotiky
 • Prověřený učební materiál
 • Objevitelský přístup k výuce
 • Metodika pro 20 vyučovacích hodin

Software pro snadnou výuku digitálních kompetencí s prověřeným a předpřipraveným učebním materiálem.

S aplikací Živý sešit se žáci nebiflují informace, ale přicházejí ke znalostem vlastní cestou. Učitel je cestou objevování jen doprovází.

K výuce s Živým sešitem je třeba absolvovat náš seminář.

 • Posílení digitálních kompetencí
 • Objevitelský přístup k výuce
 • Metodická příručka pro učitele zdarma
 • Metodika pro 16 vyučovacích hodin
 • Pro všechny běžné platformy počítačů a tabletů

Poznávací proces s Emilem je založen na malých, přirozených krocích. Aktivity s kartičkami a v pracovním sešitu, stejně jako ty, které děti dělají v prostředí před interaktivní tabulí, rozvíjejí nejen informatické myšlení, ale také spolupráci, komunikaci, tvořivost, kritické myšlení či argumentační dovednosti.

Těmito materiály chceme přispět k budování a rozvoji informatického myšlení dětí moderním způsobem již od mateřské školy.

K výuce Programování s Emilem pro MŠ je třeba absolvovat náš seminář.

 • Rozvíjí informatické myšlení
 • I pro učitele bez informatické průpravy
 • Objevitelský přístup k výuce
 • Metodika pro 18 vyučovacích hodin
 • Pro všechny běžné platformy počítačů a tabletů

Přihlaste se na seminář

 • Letní škola H-Edu: Informatika na 1. stupni pro začínající
  12. - 14. srpna 2024, Hotel Skalský dvůr na Vysočině
 • Letní škola H-Edu: Informatika na 1. stupni pro pokročilé
  12. - 14. srpna 2024, Hotel Skalský dvůr na Vysočině
 • Letní škola H-Edu: Digitální kompetence
  12. - 14. srpna 2024, Hotel Skalský dvůr na Vysočině
 • Letní škola H-Edu: Informatika na 2. stupni
  12. - 14. srpna 2024, Hotel Skalský dvůr na Vysočině
 • Programování s Emilem 1 - úvod, 8 x 45 minut, 28. srpna a 3. září 2024, online
  28. srpna a 3. září 2024, online
  Více informací
  Kapacita naplněna
 • Programování s Emilem 2 - pokračování, 8 x 45 minut, 5. a 11. září 2024, on-line
  5. a 11. září 2024, online
 • Programování s Emilem 1 - úvod, 8 x 45 minut, 12. a 17. září 2024, online
  12. a 17. září 2024, online
 • Informatika s Emilem pro MŠ a 1. ročník ZŠ, 5 x 45 minut, 17. září 2024, online
  17. září 2024, online
 • Robotika s Emou, 8 x 45 minut, říjen 2024, Praha
  říjen 2024, Praha
 • Živý sešit (1. a 2. klubko), 8 x 45 minut, říjen 2024 (přesný termín upřesníme), online
  říjen 2024 (přesný termín upřesníme), online
 • Záznam informativního webináře o Informatice s Emilem a Robotice s Emou
  28. června 2022 formou online
  Zhlédnout
  1 hodina 39 minut
 • Záznam z workshopu Robotiky s Emou na konferenci Učíme pre život v Popradě.
  19. září 2021 formou online
  Zhlédnout
  33 minut

Ohlasy

5 hvězd ikona
Učitelky už vědí, že na výuku s Emilem nemusí být „ajťákem“.

Emila jsme zařadili do výuky už od září 2020, a to od 3. ročníku. Dále potom pokračujeme výukou Emila 4 v následujícím ročníku v rámci předmětu informatika. Zajímavé na tomto typu výuky je především objevování nových cest k vyřešení dílčích problémů v pracovním sešitu nebo přímo v aplikaci. Děti jsou nadšené, když se mohou pochlubit s nějakým novým řešením. A co na to paní učitelky? Ty už přeci vědí, že na výuku Informatiky s Emilem nemusí být „ajťákem“. Takže, když nevíte jak začít – začněte Emilem. Zobrazit více

Ing. Pavel Šiktanc
Ing. Pavel Šiktanc
SSZŠ Litvínov
5 hvězd ikona
Skvěle promyšlené a krok po kroku vedoucí materiály.

Do výuky informatiky na naší škole “Máchovce” jsme zařadili výuku s Emilem a Emou v roce 2021. Skvěle promyšlené a krok po kroku vedoucí materiály pro výuku informatiky s počítačem/tabletem/robůtkem i bez něj. Podporují žáky v samostatném objevování, přemýšlení, komunikaci i spolupráci. A to jsou principy, na kterých se snažíme u nás již dlouhodobě výuku informatiky stavět. Velmi oceňujeme propracované metodické materiály pro učitele. Podle nich zvládnout začít učit informatiku na 1. stupni (2. stupni) i učitelé, kteří informatiku nestudovali. Provedou je způsobem uvažování, upoutají pozornost na klíčové principy, které informatika buduje pro další poznávání/utváření světa kolem nás. Zobrazit více

Mgr. Martin Lána
Mgr. Martin Lána
ZŠ a MŠ Děčín IV
5 hvězd ikona
Informatika, která pro učitele není vůbec náročná na přípravu.

Žáci reaguji na úlohy robota Emila velice pěkně. Tato informatika je pro ně velmi lákavá, zajímavá a inovativní. Má hlubokou nosnou myšlenku a pro učitele není vůbec náročná na přípravu. Doporučila bych ji všem učitelům IT, kteří mají rádi nové věci a baví je společně se svými žáky hledat řešení mnohdy záludných úloh, které mají značný přesah i do dalších vzdělávacích předmětů ZŠ.

Mgr. Michaela Gondeková
Mgr. Michaela Gondeková
ZŠ a MŠ Liběšice

Potřebuješ poradit?

Máš sebemenší problém či dotaz? S radostí ti poradíme!
Náš tým je připraven.

Podpora a FAQ
Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.