Informatika s Emilem a Robotika s Emou - informatika pro nové RVP

Emil není hra. Emil je vzdelávací, výjimečný a zábavný.

Emil je zábavný, není však zábavou na jednu či dvě chvíle. Orientuje sa na školu a vzniká na základě vědeckých výzkumů a mnoharoční práce s učiteli a žáky. Vývoj konzultoval prof. Milan Hejný.

Emil vyrůstá z mezinárodních zkušeností s vyučováním informatiky a moderních teorií učení se. Informatika s Emil je promyšlený a systematický poznávací proces pro každého žáka. Emil mění informatiku z používání počítače na novou formu objevování, řešení problémů a spolupráce mezi předměty. Informatika s Emilem učí žáky jak zodpovědně žít a pracovat v digitálním prostředí, jak poznávat a měnit svět.

Nabáda spolupracovat a zkoumat

Emil respektuje žáka na prvním stupni vzdělávání, jeho kognitivní vývoj a jeho potřeby. Emil využíva vše, co je výjimečné a cenné pro vzdělávání. Svojí konstruktivistickou metodou vytváří příležitosti na spolupráci a tvorbu.

Rozvíjí myšlení, poznání a zručnost

Emil rozvíjí informatické myšlení spolu s logickým a matematickým myšlením, kritickým a analytickým přístupem k informácím a problémům, tvořivostí, komunikací a sebevyjádřením.

Vzniká výzkumem na školách

Emil je vyvíjený původně na třech spolupracujících školách (veřejné, soukromé a církevní) ve spolupráci s 90 žáky a pěti pedagogy. V dalším roce se k pilotování přidalo 130 škol zo Slovenska, Švýcarska, Norska, Anglie a České republiky.

Více informací na webu Robota Emila anglicky a slovensky.

Garant projektu

Ivan Kalaš

Prof. Ivan Kalaš je vedoucím Katedry základů vyučování informatiky na fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě. Věnuje se pedagogickému výzkumu v oblasti teorie vyučování informatiky. Už více jak 20 let spolupracuje při budování předmětů informatika v primárním a sekundárním vzdělávání, je spoluautorem učebnic a učebních materiálů pro informatiku, a též knih o dětském programování. Je zapojený do vývoje edukačních softwarů a edukačních programovacích prostředí pro děti a žáky každého věku, jako např. Comenius Logo, Cirkus Šaša Tomáša, Vizuálne zlomky, RNA a nebo Imagine Logo. V roce 2009 byl profesor Ivan Kalaš jmenovaný za člena Správní rady Institutu UNESCO pro informační technologie ve vzdělávání.

 

 

 

 

 

Přihlásit na seminář

POTŘEBUJETE PORADIT?

Máte sebemenší problém či dotaz? S radostí Vám poradíme!

Náš tým je připraven!

Kontaktujte nás