Webinář: Informatika s Emilem a nové RVP - úterý 15. června od 17:00

Lektoři

Ivan Kalaš

Prof. Ivan Kalaš je vedoucím Katedry základů vyučování informatiky na fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě. Věnuje se pedagogickému výzkumu v oblasti teorie vyučování informatiky. Už více jak 20 let spolupracuje při budování předmětů informatika v primárním a sekundárním vzdělávání, je spoluautorem učebnic a učebních materiálů pro informatiku, a též knih o dětském programování. Je zapojený do vývoje edukačních softwarů a edukačních programovacích prostředí pro děti a žáky každého věku, jako např. Comenius Logo, Cirkus Šaša Tomáša, Vizuálne zlomky, RNA a nebo Imagine Logo. V roce 2009 byl profesor Ivan Kalaš jmenovaný za člena Správní rady Institutu UNESCO pro informační technologie ve vzdělávání.

 

 

 

Ing. Pavel Šiktanc. V roce 1989 jsem odmaturoval na Gymnáziu Litvínov a další maturitu absolvoval na Obchodní akademii Ústí nad Labem, obor výpočetní technika a programování. Učil jsem na střední škole Educhem, a.s., na SOŠ stavební - obě školy na Meziboří. Od roku 1990 se navíc zabývám správou počítačových sítí.
V letech 2008 - 2011 jsem studoval Vysokou školu báňskou - technická univerzita Ostrava, obor Informační systémy a management, ukončenou státní zkouškou.
V letech 2011 - 2014 jsem studoval Vysokou školu báňskou - technická univerzita Ostrava, obor Komerční inženýrství, ukončenou státní zkouškou.
Od roku 2010 pracuji na soukromé sportovní základní škole v Litvínově jako učitel informatiky a správce výpočetní techniky.
Jsem progátorem výuky moderní informatiky pomocí programovatelných robotických hraček (Beebot, Bluebot, Ozobot, Lego WeDo, Lego Mindstorm, Micro:bit), 3D tiskáren a dalších technických zařízení. Od roku 2020 učím minformatiku od 3. třídy metodou profesora Kalaše.
Zároveň jsem garantem Technického klubu v Litvínově v oblasti digitální gramotnost.

Pokud by vám kolem webináře nebylo cokoliv jasné, podívejte se na nejčastější otázky a odpovědi.