gdpr

Zásady ochrany osobních údajů

PDF verze

Provoz stránek www.h-edu.cz (dále jen „stránky“) se neobejde bez zpracování vašich osobních údajů. Vašeho soukromí si však velice vážíme, takže veškeré osobní údaje zpracujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a podle těchto zásad přijatých na jejich ochranu. Naleznete v nich informace mimo jiné o tom, jaké vaše údaje o shromažďujeme a za jakými účely.

Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je naše společnost: H-edu, s.r.o., IČ 01878344, se sídlem Sázavská 2430/4, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, pod sp. zn. C 97352 vedená u Krajského soudu v Brně (dále také jen jakomy“ nebosprávce“).

Obrátit se na nás můžete na níže uvedených kontaktech:

Datová schránka:             sds93t9

Email:                                  [email protected]

Adresa:                               Sázavská 2430/4, 591 01 Žďár nad Sázavou

Pověřence pro ochranu osobních údajů jsme zatím nejmenovali, neboť povaha zpracování osobních údajů naší společností to nevyžaduje. Pokud by byl pověřenec v budoucnu jmenován, naleznete jeho kontaktní údaje v těchto zásadách.

Obecně ke zpracování osobních údajů

Podrobnosti o zpracování osobních údajů jsou upraveny níže u jednotlivých účelů zpracování, v každém případě se však můžete spolehnout na následující:

s vašimi údaji nebudeme dělat nic, o čem bychom vás předem neinformovali,

veškeré vaše údaje přiměřeně zabezpečíme po celou dobu jejich zpracování,

vaše údaje vymažeme, jakmile je již nebudeme potřebovat pro žádný z uvedených účelů.

Předávání osobních údajů

Pokud to vyplývá přímo ze zákona, může dojít k předání osobních údajů veřejným orgánům, a to zejména v souvislosti s daňovými předpisy apod.  

Žádným dalším osobám však vaše údaje v žádném případě neprodáme ani jim jinak neumožníme, aby s nimi nakládaly pro jejich vlastní účely.  

Ne všechno však zvládneme sami, proto je možné, že s některými činnostmi zpracování nám budou pomáhat naši zpracovatelé. Ty si pečlivě vybíráme, máme s nimi uzavřenou písemnou smlouvu a spolupráci s nimi v průběhu času vyhodnocujeme.  

Zpracovatele zapojujeme zejména v účetní a daňové oblasti, při právních konzultacích a je-li to nezbytné i v dalších oblastech.  

Nákup na stránkách

Základním účelem našich stránek je prezentovat digitální obsah a další produkty, které si jejich prostřednictvím můžete zakoupit. Pokud tak učiníte, dojde ke zpracování osobních údajů, které vyplníte v objednávce. 

Účelem zpracování je v prvé řadě splnění našich smluvních povinností, tedy například zpřístupnit vám digitální obsah, zaslat zboží, či pro vás realizovat školení.  

Bez některých vašich osobních údajů se v těchto případech neobejdeme, objednávku tedy není možné dokončit bez vyplnění údajů označených jako povinných.  

Takto získané osobní údaje si ponecháme na základě našich oprávněných zájmů ještě po dobu 10 let od uzavření smlouvy, a to za účelem ochrany našich právních nároků. Proti této formě zpracování můžete podat námitku.  

Pokud si vyberete platbu kartou, dojde ke zpracování vašich platebních údajů ze strany poskytovatele těchto služeb. Obdobně v případě doručování zboží na vámi uvedenou adresu dojde k předání části vašich údajů dopravci.  

Zřízení uživatelského účtu

Na našich stránkách si můžete kdykoliv zřídit zdarma uživatelský účet. Usnadní vám to nakupování, neboť stránky si pak budou pamatovat vaše osobní údaje pro další nákupy.  

Teprve s uživatelským účtem budete moci shlédnout některé naše webináře zdarma. Přes uživatelský účet vám rovněž budeme zpřístupňovat vámi zakoupený digitální obsah.  

Abychom vám všechny tyto služby mohli nabídnout, musíme za tímto účelem zpracovat vámi vyplněné osobní údaje. Děje se tak tedy na základě nezbytnosti takového zpracování pro splnění našich smluvních povinností. 

Data z uživatelských účtů se nacházejí u našeho poskytovatele webhostingových služeb, který je ukládá v pozici zpracovatele a nemá k nim přístup.  

Vaše osobní údaje obsažené v uživatelském účtu budeme zpracovávat po dobu jeho existence. Zrušit si ho můžete kdykoliv přímo na stránkách – v takovém případě dojde ke smazání osobních údajů s výjimkou těch, které zpracováváme i na základě jiného právního titulu. 

Zasílání obchodních sdělení

Nechceme vás obtěžovat žádným spamem, ale čas od času bychom vám rádi dali vědět, že máme novou učebnici anebo že jsme připravili nový webinář.

Pokud si u nás tedy něco koupíte a při objednávce to nevyloučíte, budeme vám na základě našich oprávněných zájmů na propagaci našich produktů zasílat obchodní sdělení. V každém případě od nás dostanete maximálně dva emaily do měsíce a jeho obsahem bude nabídka našich služeb anebo zboží.  

Pokud si nepřejete obchodní sdělení dostávat, není nic jednoduššího. Stačí při zakládání uživatelského účtu zaškrtnout příslušné políčko. Kdybyste si to v budoucnu rozmysleli, můžete se taky kdykoliv odhlásit pomocí odkazu, který bude na konci každého emailu, který od nás dostanete. 

Proti této formě zpracování můžete kdykoliv podat námitku, a to buď prostřednictvím zmíněného odkazu, nebo nám klidně napište zprávu, že si další kontaktování nepřejete.  

Zpětná vazba na stránkách

Na našich stránkách zveřejňujeme zpětnou vazbu k našim produktům, kterou nám za tímto účelem zaslali naši zákazníci. Kromě recenze je zveřejněno i jméno zákazníka a případně škola, ve které pracuje.  

Zpracování probíhá na základě našeho oprávněného zájmu na propagaci našich produktů. Proti zpracování můžete kdykoliv podat námitku, v takovém případě vaši recenzi bez zbytečného odkladu smažeme.

Kontaktování

Na našich stránkách nás můžete rovněž kontaktovat, a to prostřednictvím formuláře či online chatu.

V prvním případě zpracujeme vaše osobní údaje prostřednictvím souhlasu, který jste nám k tomu udělili.

V případě chatu tak učiníme na základě nezbytnosti zpracování pro zodpovězení vašich dotazů. Se zpracováním nám v tomto případě pomáhá společnost Smartsupp.com, s.r.o., v pozici zpracovatele.

Poskytnutí údajů je nutné, neboť jinak bychom vám nemohli vaše dotazy zodpovědět. Nad rámec povinných údajů můžete vyplnit i další nepovinné údaje, které nám mohou komunikaci usnadnit.

Údaje zpracujeme po přiměřenou dobu tak, abychom mohli zodpovědět vaše dotazy. Poté všechny údaje smažeme.

Fotodokumentace školení

Průběh našich školení někdy dokumentujeme, abychom mohli o jejich průběhu reportovat na našich stránkách a případně i na sociálních sítích. 

Za tímto účelem pořizujeme na základě našeho oprávněného zájmu na propagaci fotografie z těchto akcí. Nemusíte se bátnejde o žádné portréty, snažíme se fotit ideálně tak, aby nebyly vidět obličeje účastníků.  

Pokud byste si nepřáli na fotkách být, určitě se ozvěte na dané akci, fotograf se pak bude soustředit na někoho jiného. I po pořízení fotek máte právo proti této formě zpracování podat kdykoliv námitku, takže pokud se vám některá fotka nebude líbit, ozvěte se a my ji smažeme.  

Fotografie postupně obměňujeme, takže ke zpracování osobních údajů v této formě bude docházet po dobu maximálně 3 let.  

Ukládání cookies na vašem zařízení

Používáme soubory cookies, které nám umožňují vaše zařízení poznat při další návštěvě. Jsou to malé textové soubory umístěné na vašem zařízení, existuje jich mnoho druhů a slouží rozdílným účelům. Některé tyto soubory nezbytně potřebujeme k provozu stránek, pokud tomu tak není, požádáme Vás před jejich uložením o udělení vašeho souhlasu.  

Aktuálně používáme tyto cookies soubory:

Nezbytné

Jejich ukládání je nezbytně důležité pro funkčnost našich stránek. V těchto souborech se ukládají například informace umožňující fungování navigace na našich stránkách, informace o tom, zda jste nám udělili souhlas s ukládáním dalších typů cookies, fungují díky nim uživatelské účty apod. Zpracování nezbytných cookies není podmíněno vaším souhlasem. Tyto soubory cookies o vás nicméně neshromažďují žádné informace využitelné pro marketingové účely.

Analytické

Analytické cookies soubory sbírají informace o prohlížení našich stránek. Z jejich anonymizovaných výstupů jsme následně schopni porozumět tomu, jakým způsobem naše stránky navštěvujete. Získané informace používáme k tomu, abyste na našich stránkách jednoduše nalezli to, co na nich hledáte.  

K provádění analýzy používáme nástroj Google Analytics od společnosti Google, která část dat zpracovává v USA, tedy ve třetí zemi, ve které nemusí být zaručena rovnocenná úroveň ochrany jako v EU, neboť k údajům mohou mít v určitých případech přístup zpravodajské služby USA. Abychom rizika pro vás zcela minimalizovali, používáme Google Analytics výhradně s anonymizovanými IP adresami a s deaktivovanými funkcemi, které by byť v teoretické rovině mohly vést k vaší identifikaci. Tento typ cookies používáme pouze v případě, že jste nám k tomu při první návštěvě udělili souhlas, a to včetně přenosu dat do třetí země.   

Více informací o zpracování a využití vašich dat najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.  

Analyzovat chování uživatelů na našich stránkách nám pomáhá také nástroj Microsoft Clarity, který shromažďuje informace o způsobu, jakým si prohlížíte naše stránky a informace nám zprostředkuje v anonymní podobě.

Pokud vůbec nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, tedy nejenom nám, ale na všech stránkách, které si prohlížíte, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou vaše data nadále společnosti Google odesílána.

Marketingové

Marketingové cookies sbírají informace o tom, které informace na našich stránkách vás zaujaly, a umožňují nám nebo našim reklamním partnerům zobrazovat na této nebo jiných stránkách reklamu, která by vás mohla oslovit. Díky těmto cookies také můžeme limitovat počet zobrazení naší reklamy na vašem zařízení a měřit efektivitu našich reklamních kampaní.

Reklamní soubory cookies ukládáme jen, pokud nám k tomu při první návštěvě našich stránek udělíte souhlas. Pokud nám svůj souhlas nedáte, nic se samozřejmě neděje, bohužel, méně reklamy se Vám na webu zobrazovat nebude, jen se nejspíše nebude týkat služeb, o které byste mohli mít skutečně zájem.

Pro zobrazování a analýzu reklamy používáme některé další funkce Google Analytics a dále nástroje Google Ads, Meta Ads a český Sklik.

Jsou to nástroje, které umožňují zobrazovat návštěvníkům našich stránek personalizovanou reklamu i na dalších platformách (zejména vyhledávačích a sociálních sítích). Děje se tak zejména na základě již zhlédnutých produktů na našich stránkách.

Více informací o zpracování a využití vašich dat najdete v informacích o zpracování osobních údajů těchto jednotlivých nástrojů.

Práva subjektů údajů

Se zpracováním osobních údajů příslušná právní úprava spojuje celou řadu práv subjektů údajůtedy vás.

Patří mezi zejména právo na informace, tedy vaše právo požádat nás o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů. Tyto informace jsou uvedeny výše, rádi vám však vše vysvětlíme i podrobněji, pokud o to projevíte zájem.  Dále máte právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajůčást z nich je přístupná na vašem profilu, pokud si jej na stránkách vytvoříte.  

Změní-li se některý z vašich údajů, případně zjistíte-li že zpracováváme nepřesné osobní údaje, máte právo na jejich opravu. Nepřesnost vašich údajů rádi napravíme bez zbytečného odkladu, upravit je můžete i na svém profilu.

Za splnění určitých předpokladů máte právo na výmaz, případně právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. V případě naplnění zákonných podmínek vaše údaje na žádost smažeme či omezíme jejich zpracování. 

Konečně máte právo podat námitku či stížnost proti zpracování vašich údajů. Námitka se zasílá nám a je možné ji směřovat proti zpracování prováděného na základě oprávněných zájmů či jakékoliv formy přímého marketingu. Stížnost můžete podat kdykoliv Úřadu pro ochranu osobních údajů.  

Účinnost

Tyto zásady průběžně aktualizujeme, pokud je to třeba. Naposledy jsme tak učinili s účinností od 15. 11. 2023. 

 

 

 

Potřebuješ poradit?

Máš sebemenší problém či dotaz? S radostí ti poradíme!
Náš tým je připraven.

Podpora a FAQ
Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.