H-edu šetří čas už na 609 zapojených školách 
a 4536 učitelů a dalších zájemců si už H-edu vyzkoušelo při přípravě hodiny, 
což znamená zajímavější výuku pro odhadem 56491 žáků.

Seznamte se

S naší podporou dlouhodobě efektivních výukových metod, pomocí kterých se naučí nejen na písemky, ale především do života profesního i osobního:

Matematika s Hejného metodou

Matematika
s Hejného metodou

Kromě kvalitního budování matematického poznání Hejného metoda rozvíjí osobnost dítěte a učí děti věcné diskuzi a spolupráci.

  Hejného metoda se vyznačuje:

 • promyšleným budováním pojmů a znalostí od MŠ až po SŠ
 • podporou diferenciace výuky v rámci jedné třídy
 • komplexní elektronickou podporou
Informatika s Emilem a robotika s Emou

Informatika s Emilem
a Robotika s Emou

Pro MŠ a 1. stupeň základních škol. Informatika s Emilem je unikátní aktivizační metoda výuky informatiky. Robotika s Emou je jedinečně propracovaná metodika robotiky.

  Emil a Ema jsou unikátní:

 • systematickým, propracovaným a ozkoušeným poznávacím procesem
 • uzpůsobením pro výuku bez předchozí informatické průpravy
 • nabýváním poznatkům a zkušeností pomocí řešení úloh
Přírodní vědy s Expedicí

ExpEdice
zkoušej, zkoumej, poznávej!

ExpEdice je propojená výuka přírodních věd (biologie, fyzika, chemie) badatelským přístupem.

  Přínosy ExpEdice:

 • aktivizuje děti při výuce
 • propojuje poznatky napříč jednotlivými oblastmi přírodních věd
 • učí děti vědeckému přístupu a jeho užitečných prvcích i v běžném životě
Semináře

Chcete se dozvědět více o informatice s Emilem?

Emil je unikátní aktivizační metoda výuky informatiky pro žáky 1. stupně základních škol.

Přijďte na některý z našich seminářů

Proč je H-edu pro učitele tak nepostradatelné?

Posláním H-edu je šetřit čas učitelům. Komunikujeme s nimi a reagujeme na jejich potřeby. Aktivně vyhledáváme koncepční systematické přístupy pro zefektivnění práce učitelů tak, aby se učitelé mohli maximálně věnovat tomu v čem jsou nenahraditelní - práci s dětmi a neztráceli čas tím s čím jim můžeme pomoci my.

 • Šetří čas před výukou i při ní

  Díky H-edu máte k dispozici veškeré materiály včetně metodik elektronicky kdykoli s sebou - doma na počítači, v mobilu nebo na interaktivní tabuli.

 • Systematicky propracované materiály

  Na H-edu jsou vybrané materiály, které jsou postavené na ucelené koncepci a dlouhodobě efektivních výukových metodách.

 • Komplexní podpora

  Podklady pro ŠVP, návrhy tematických plánů... Neustále pracujeme na doplnění základních materiálů o vše co učitelům šetří čas.

Říkají o H-edu

Poté, co jsem se dostala k H-edu, jsem si velmi usnadnila práci v hodinách matematiky. Myšleno, nemusím vše připravovat na počítači zvlášť nebo skenovat, abych to pak dětem mohla promítnout. Teď si jen stačí najít dané prostředí, danou úlohu a mám stejné zadání jako v učebnici před očima všech dětí na tabuli. Velkou výhodou je, že do něj můžeme psát a nezdržujeme se s opisováním částí zadání. Stejně tak to platí při práci s pracovním sešitem. Také oceňuji, že si vždy nemusím hledat v tištěné příručce pro učitele metodiku a případné výsledky. Všechno mám k dispozici pár kliky myší. Děkuji za tyto vymoženosti.
Eva Blažová, ZŠ Horácké náměstí 13 - Brno
Do výuky informatiky na naší škole “Máchovce” jsme zařadili výuku s Emilem a Emou v roce 2021. Skvěle promyšlené a krok po kroku vedoucí materiály pro výuku informatiky s počítačem/tabletem/robůtkem i bez něj. Podporují žáky v samostatném objevování, přemýšlení, komunikaci i spolupráci. A to jsou principy, na kterých se snažíme u nás již dlouhodobě výuku informatiky stavět. Velmi oceňujeme propracované metodické materiály pro učitele. Podle nich zvládnout začít učit informatiku na 1. stupni (2. stupni) i učitelé, kteří informatiku nestudovali. Provedou je způsobem uvažování, upoutají pozornost na klíčové principy, které informatika buduje pro další poznávání/utváření světa kolem nás.
Mgr. Martin Lána, ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., p. o.
Na H-edu se mi líbí možnost přímého nahlédnutí do metodiky hned u konkrétní úlohy, představení určitého prostředí i jeho vývoje a hlavně vše na jednom místě a v počítači-rychle překliknu a nemusím listovat mnoha učebnicemi. Žádné skenování.
Mgr. Sylva Peclinovská, PhD., Tábor
Žáci reaguji na úlohy robota Emila velice pěkně. Tato informatika je pro ně velmi lákavá, zajímavá a inovativní. Má hlubokou nosnou myšlenku a pro učitele není vůbec náročná na přípravu. Doporučila bych ji všem učitelům IT, kteří mají rádi nové věci a baví je společně se svými žáky hledat řešení mnohdy záludných úloh, které mají značný přesah i do dalších vzdělávacích předmětů ZŠ.
Mgr. Michaela Gondeková, Základní škola a mateřská škola Liběšice
Na H-edu oceňuji možnost rychlé orientace v učebnici, urychlení při hledání komentářů z příručky, možnost přípravy pracovních listů, kopírování obrázků a jejich promítání ve třídě.
Mgr. Hana Kotlíková, Kladno, 7., 8. a 9. třída
Emila jsme zařadili do výuky už od září 2020, a to od 3. ročníku. Dále potom pokračujeme výukou Emila 4 v následujícím ročníku v rámci předmětu informatika. Zajímavé na tomto typu výuky je především objevování nových cest k vyřešení dílčích problémů v pracovním sešitu nebo přímo v aplikaci. Děti jsou nadšené, když se mohou pochlubit s nějakým novým řešením. A co na to paní učitelky? Ty už přeci vědí, že na výuku Informatiky s Emilem nemusí být „ajťákem“. Takže, když nevíte jak začít – začněte Emilem.
Ing. Pavel Šiktanc, SSZŠ Litvínov

O nás v H-EDU

Náš digitální tým má svou základnu ve Žďáře nad Sázavou. Všechny nás spojuje zájem o smysluplnou výuku ve školách a zájem o to, abychom Vám Vaši práci co nejvíce usnadnili. Máme v našem týmu i učitele - metodika, který je připraven Vám odpovědět na otázky, pakliže si nebudete vědět rady s některou z úloh či zadání. Spolupracujeme s dalšími organizacemi jako například H-mat či Indícia, které zastřešují metodické týmy tvořící didaktické materiály.

609

zapojených
škol

4 536

zapojených
učitelů

56 491

zapojených
žáků
Zapojené školy jsou například:
SCIO škola
Gymnázium Jana Keplera
Prof. Ivan Kalaš

Naši partneři

H-mat

H-mat

Obecně prospěšná společnost, kterou založil v roce 2013 prof. Milan Hejný společně se svou vnučkou. Cílem je podpora a šíření Hejného metody, a to vydáváním učebních pomůcek a organizováním seminářů a kurzů pro učitele.

http://www.h-mat.cz
H-učebnice

H-učebnice

Náš spřátelený e-shop, na kterém si můžete objednávat učebnice Hejného metody a další učební materiály v tištěné podobě. Nabízí taktéž různé hry a další didaktické pomůcky.

http://www.h-ucebnice.cz