Prohlédněte si učebnice v detailu

Ve spolupráci s odborníky tvoříme a ověřujeme koncepci a pracovní učebnice pro všechny žáky. Klíčovým prvkem je aktivní výzkumná práce, vrstevnické učení, prostor konstruovat si svoje poznatky, které při této práci žáci nabývají a přirozené mezipředmětové přesahy. Přírodovědnou gramotnost si žáci formují systematickým rozvojem více složek.

Žáci si tímto způsobem systematicky rozvíjejí:

 • hlubší porozumění přírodních jevů a souvislostí,
 • způsobilosti vědecké práce potřebné i v běžném životě,
 • vědecké myšlení,
 • přírodovědné postoje.

Chcete program představit? Přihlaste se na webinář.

Zobrazit termíny webináře
ExpEdice - biologie a zeměpis

Biologie (a zeměpis)

Na prvním stupni má biologie spojenou učebnici se zeměpisem. Od šestého ročníku má již biologie vlastní učebnici.

ExpEdice - Fyzika

Fyzika

Pro každý ročník je připravená samostatná učebnice fyziky

ExpEdice - Chemie

Chemie

Celkem tři učebnice A, B, C původně určené pro výuku v 7. - 9. třídě, ale lze využít třeba pouze jen v 8. - 9.

Ukázka mapy a elektronické učebnice

V učebnicích najdete mnoho aktivit, které přesahují vyučovací předměty. Proto se snažíme tyto obsahy a pohledy jednotlivých předmětů koordinovat. Učitelé mají k dispozici aplikaci „Mapa ExpEdice“, přes kterou mohou nahlédnout do obsahu v ostatních předmětech v zájmu vytváření komplexních přírodovědných představ.

Semináře a webináře

Na našem semináři vám ukážeme vše, co budete potřebovat.

14. září 2023, Praha
Více informací
Kapacita naplněna

Přehrajte si webináře ze záznamu

Chcete dostávat novinky
přímo do e-mailu?

Přihlaste se do našeho e-mailového zpravodaje a už vám nic neunikne.

Přihlásit se

Chcete se podílet na
přizpůsobení pro české školy?

Pracujeme na úpravě materiálů pro české školy. Zapojte se do jejich ověřování.

Vyplnit přihlášku

Nebo si rovnou ExpEdici zakupte

Prošli jste seminářem, nebo máte od někoho referenci a chcete rovnou produkt zakoupit? Tady jsou možnosti.

Partneři projektu

Tým odborníků

Chemie

 • odborný garant: Prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.,
  Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
 • doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD., Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
 • Mgr. Jana Bronerská, PhD., Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
 • PaedDr. Mária Orolínová, PhD., Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Biologie

 • odborná garantka: Mgr. Romana Jánošíková, PhD. (roz. Schubertová), Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Mgr. Monika Chrenková, PhD., Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie

Fyzika

 • odborná garantka: doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD.
 • PaedDr. Renáta Tóthová, PhD., Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola a gymnázium, Gercenova
 • Mgr. Jana Útla, PhD., Piaristické gymnázium, Trenčín
 • doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD., Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky, FMFI Univerzity Komenského v Bratislave
 • Peter Horváth, Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky, FMFI Univerzity Komenského v Bratislave

Zeměpis

 • odborná garantka: RNDr. Martina Škodová, PhD., Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici