Prohlédněte si učebnice v detailu

Ve spolupráci s odborníky tvoříme a ověřujeme koncepci a pracovní učebnice pro všechny žáky. Klíčovým prvkem je aktivní výzkumná práce, vrstevnické učení, prostor konstruovat si svoje poznatky, které při této práci žáci nabývají a přirozené mezipředmětové přesahy. Přírodovědnou gramotnost si žáci formují systematickým rozvojem více složek.

Žáci si tímto způsobem systematicky rozvíjejí:

  • hlubší porozumění přírodních jevů a souvislostí,
  • způsobilosti vědecké práce potřebné i v běžném životě,
  • vědecké myšlení,
  • přírodovědné postoje.

Chcete program představit? Přihlaste se na webinář.

Zobrazit termíny webináře
ExpEdice - biologie a geografie

Biologie (a geografie)

Na prvním stupni má biologie spojenou učebnici s geografií. Od šestého ročníku má již biologie vlastní učebnici.

ExpEdícia - Fyzika

Fyzika

Pro každý ročník je připravená samostatná učebnice fyziky

ExpEdícia - Chémia 7. ročník

Chemie

Celkem tři učebnice A, B, C původně určené pro výuku v 7. - 9. třídě, ale lze využít třeba pouze jen v 8. - 9.

Ukázka mapy

V učebnicích najdete mnoho aktivit, které přesahují vyučovací předměty. Proto se snažíme tyto obsahy a pohledy jednotlivých předmětů koordinovat. Učitelé mají k dispozici aplikaci “Mapa ExpEdice”, přes kterou mohou nahlédnout do obsahu v ostatních předmětech v zájmu vytváření komplexních přírodovědných představ.

Semináře a webináře

Na našem semináři vám ukážeme vše, co budete potřebovat.

3. dubna 2023, Praha
4. dubna 2023, Praha

A nebo si přehrajte webináře ze záznamu

Chcete dostávat novinky
přímo do e-mailu?

Přihlaste se do našeho e-mailového zpravodaje a už vám nic neunikne.

Přihlásit se

Chcete se podílet na
přizpůsobení pro české školy?

Pracujeme na úpravě materiálů pro české školy. Zapojte se do jejich ověřování.

Vyplnit přihlášku

Nebo si rovnou expedici zakupte

Prošli jste seminářem, nebo máte od někoho referenci a chcete rovnou produkt zakoupit? Tady jsou možnosti.

Partneři projektu

Autoři projektu

Team, který na tom pracuje

Autoři projektu jsou odborníci ze slovenských univerzit: FMFI UK, Bratislava, Fakulta prírodných vied UMB, Bánská Bystrica, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava a z odborné neziskové organizace Daphné - Inšitút aplikovanej ekológie. Aktivity konzultujeme i s vědci z SAV a z odborné praxe.

Na Slovensku se zapojilo do pilotáže od roku 2017 13 škol a 36 učitelů.