2. stupeň
Přírodopis
6. ročník
Přírodní vědy
Elektronický materiál

ExpEdice - BIOLOGIE B elektronická pracovní učebnice - učitelská licence na 1 rok

Elektronická verze pracovní učebnice ExpEdice pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

295 Kč s DPH

Elektronická verze pracovní učebnice ExpEdice - Biologie B

Autoři: Mgr. Romana Schubertová, Mgr. Monika Chrenková, PhD., Mgr. Erika Slivková

Tematický celek B:

  • Stavba těla rostlin
  • Stavba těla hub
  • Stavba těla bezobratlých

Pracovní sešit po každém tematickém celku nabízí dvojstranu se sumarizací a sebehodnocením žáků v oblasti osvojených poznatků a způsobilostí. Součátí je metodická příručka. Obsahuje 16 výzkumných aktivit, které jsou plánovány při 1 hodině týdně na jedno pololetí školního roku. 

Doporučujeme absolvovat seminář ke koncepci výuky s ExpEdicí. Semináře vedou autoři učebnic nebo učitelé, kteří se zapojili do pilotáže a učí  podle této koncepce. Seminářem si projdete z pozice žáků ve třídě. Nabízíme vám zážitek induktivně koncipovaných učebních aktivit charakteristický pro konstruktivistickou pedagogickou teorii. Aktuální termíny najdete na tomto odkazu

Licence je určena pro 1 učitele. 

K přístupu je zapotřebí připojení k síti internet a internetový prohlížeč Chrome 45, Firefox 50, Safari 10, Edge 14 nebo jejich vyšší softwarová verze. Poskytovatel tyto technické podmínky nezajišťuje a ani nenese odpovědnost ani náklady na jejich zajištění.

Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.