2. stupeň
Fyzika
7. ročník
Přírodní vědy
Fyzický materiál

ExpEdice - Fyzika C, pracovní učebnice

ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej – Fyzika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

179 Kč s DPH

Tematický celek:

  • Teplota a čas
  • Zkoumání přeměn skupenství látek

Pracovní sešit po každém tematickém celku nabízí dvojstranu se sumarizací a sebehodnocením žáků v oblasti osvojených poznatků a způsobilostí.

  • Autoři: doc. RNDr. Viera Lapitková PhD., PaedDr. Renáta Tóthová, PhD., PaedDr. Jana Útla, PhD.
  • Rozměr: A4
  • Rok vydání: 2024
  • Jazyk: Český

Očekávané výstupy dle RVP ZV (PDF)

 

Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.