2. stupeň
Fyzika
7. ročník
Přírodní vědy
Fyzický materiál

ExpEdice - Fyzika C, pracovní učebnice

ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej – Fyzika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

Tematický celek:

  • Teplota a čas
  • Zkoumání přeměn skupenství látek

Pracovní sešit po každém tematickém celku nabízí dvojstranu se sumarizací a sebehodnocením žáků v oblasti osvojených poznatků a způsobilostí. Součátí je metodická příručka. Obsahuje 15 výzkumných aktivit, které jsou plánovány při 1 hodině týdně na jedno pololetí školního roku. 

Doporučujeme absolvovat seminář ke koncepci výuky s ExpEdicí. Semináře vedou autoři učebnic nebo učitelé, kteří se zapojili do pilotáže a učí  podle této koncepce. Seminářem si projdete z pozice žáků ve třídě. Nabízíme vám zážitek induktivně koncipovaných učebních aktivit charakteristický pro konstruktivistickou pedagogickou teorii. Aktuální termíny najdete na tomto odkazu

  • Autoři: doc. RNDr. Viera Lapitková PhD., PaedDr. Renáta Tóthová, PhD., PaedDr. Jana Útla, PhD.
  • Rozměr: A4
  • Rok vydání: 2024
  • Jazyk: Český
  • ISBN 978-80-88638-05-6
  • Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-26329/2023-3 dne 6. 2. 2024 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Fyzika s dobou platnosti šest let.

Očekávané výstupy dle RVP ZV (PDF)

 

Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.