Informatika s Emilem 3

ExpEdícia - Biológia a geografia 5. ročník, pracovná učebnica 1 / Prepracované vydanie (SK)

ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj – Biológia a geografia pre 5. ročník ZŠ

139 Kč s DPH

Podrobnosti

Tematické celky:

  • Z mesta na vidiek
  • Do hôr

Pracovný zošit po každom tématickom celku ponúka dvojstranu zo sumarizáciou a sebahodnotením žiakov v oblasti osvojených poznatkov a spôsobilostí.

Nezabudnite si k pracovnému zošitu objednať aj Súbor príloh k PZ 1 pre 5. ročník ZŠ (bio-geo).

  • Autori: Mgr. Romana Schubertová, PhD., RNDr. Martina Škodová, PhD., Mgr. Monika Chrenková, PhD., Mgr. Ľuboš Balážovič, PhD.
  • Počet strán: 88
  • Rozmer: A4
  • 2. prepracované vydanie
  • Rok vydania: 2021
  • Jazyk: Slovenský
  • ISBN: 978-80-89859-69-6
  •