2. stupeň
Fyzika
6. ročník
Přírodní vědy
Fyzický materiál

ExpEdice - Fyzika B, pracovní učebnice

ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej – Fyzika pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

189 Kč s DPH

Tematický celek:

 • Chování těles v kapalinách a plynech

Pracovní sešit po každém tematickém celku nabízí dvojstranu se sumarizací a sebehodnocením žáků v oblasti osvojených poznatků a způsobilostí. K dispozici je elektronická verze metodické příručky. Obsahuje 18 výzkumných aktivit, které jsou plánovány při 2 hodinách týdně na jedno pololetí. 

 • Autoři: doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD., PaedDr. Renáta Tóthová, PhD., doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD., Mgr. Juraj Kolesár, Mgr. Irina Malkin Ondík, PhD.
 • Počet stran: 92
 • Rozměr: A4
 • Rok vydání: 2023
 • Jazyk: Český
 • ISBN: 978-80-89859-93-1
 • Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-14807/2023-5 dne 31 7. 2023 k zařazení do seznamu učebnic pro základní
  vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Fyzika s dobou platnosti šest let.
 •  

Očekávané výstupy dle RVP ZV (PDF)

 

Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.