Webinář fyziky - propojená výuka přírodovědných předmětů ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej!

Jak vypadá propojená výuka přírodních věd?

Zveme vás na bezplatný webinář FYZIKY v rámci vzdělávacího programu ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej! 

Žáci si tímto způsobem systematicky rozvíjejí:

  • hlubší porozumění přírodních jevů a souvislostí, 
  • způsobilosti vědecké práce potřebné i v běžném životě, 
  • vědecké myšlení, 
  • přírodovědné postoje. 
Termín: 23. listopadu 2022, 16:00 - 17:20
Forma: online přes platformu ZOOM
Zhlédnout záznam webináře

 

Přírodovědnou gramotnost si žáci formují systematickým rozvojem více složek. Podmínky na školách, proces změny v prvním roce a představy rodičů o tradičním vzdělávání však s sebou nesou řadu nelehkých výzev. Ve spolupráci s odborníky tvoříme a ověřujeme koncepci a pracovní učebnice pro všechny žáky. Klíčovým prvkem je aktivní výzkumná práce, vrstevnické učení a prostor konstruovat si svoje poznatky, které při této práci žáci nabývají.

Na webináři si poslechnete zkušenosti učitelek a autorky učebnic z odborného týmu ExpEdice. Přiblížeme Vám práci s digitalními verzemi učebnic dostupných na webu H-edu a s elektronickou Mapou ExpEdice, která ulehčuje plánování spolupráce učitelů v rámci mezipředmětových přesahů.

Webinář je určený pro učitele fyziky na základních školách a osmiletých gymnázií. Webinář organizujeme ve spolupráci se slovenskou organizací Indícia, která je partnerem H-edu a která učebnice ExpEdice již úspěšně zavedla na Slovensku. V současné době s nimi spolupracujeme na digitalizaci pracovních učebnic a podpoře českých učitelů při zavádění vzdělávacího programu ExpEdice.

Hosté

Program:

16:00 – 17:00

17:00 – 17:20

Potřebuješ poradit?

Máš sebemenší problém či dotaz? S radostí ti poradíme!
Náš tým je připraven.

Podpora a FAQ
Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.