2. stupeň
Fyzika
6. ročník
Přírodní vědy
Elektronický materiál

ExpEdice - FYZIKA A elektronická pracovní učebnice - učitelská licence na 1 rok

Elektronická verze pracovní učebnice ExpEdice pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

295 Kč s DPH

Elektronická verze pracovní učebnice ExpEdice - Fyzika A

Autoři: doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD., PaedDr. Renáta Tóthová, PhD., doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD.

Tematické celky:

  • Výlet do světa fyziky
  • Výlet do světa tekutin
  • Výlet do světa tuhých látek a měření
     

Pracovní sešit po každém tematickém celku nabízí dvojstranu se sumarizací a sebehodnocením žáků v oblasti osvojených poznatků a způsobilostí. Součátí je metodická příručka. Obsahuje 25 výzkumných aktivit, které jsou plánovány při 2 hodinách týdně na jedno pololetí školního roku. 

Doporučujeme absolvovat seminář ke koncepci výuky s ExpEdicí. Semináře vedou autoři učebnic nebo učitelé, kteří se zapojili do pilotáže a učí  podle této koncepce. Seminářem si projdete z pozice žáků ve třídě. Nabízíme vám zážitek induktivně koncipovaných učebních aktivit charakteristický pro konstruktivistickou pedagogickou teorii. Aktuální termíny najdete na tomto odkazu

  • Licence je určena pro 1 učitele. 
  • Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-14807/2023-5 dne 31 7. 2023 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Fyzika s dobou platnosti šest let.
  • ISBN elektronické verze: 978-80-907769-7-5

Očekávané výstupy dle RVP ZV (PDF)

K přístupu je zapotřebí připojení k síti internet a internetový prohlížeč Chrome 45, Firefox 50, Safari 10, Edge 14 nebo jejich vyšší softwarová verze. Poskytovatel tyto technické podmínky nezajišťuje a ani nenese odpovědnost ani náklady na jejich zajištění.

Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.