2. stupeň
Chemie
9. ročník
8. ročník
Přírodní vědy
Fyzický materiál

ExpEdice - Chemie B, pracovní učebnice

ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej – Chemie pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

Tematické celky:

 • Model látky
 • Prvky a sloučeniny
 • Iony, molekuly, atomy
 • Chemické reakce okolo nás

Tento rok budeme trochu cestovat v čase. Půjdeme asi tak dvě stě let do minulosti poznávat významné představitele chemie. Základní principy chemie nejsou ani náhodou nudné a žáci se je nebudou učit zpaměti, ale budou v nich hledat smysluplné souvislosti. Budou se snažit tyto základní principy a geniální myšlenky vědců i dokázat nebo dokonce vyvrátit! Vědecké poznávání je dobrodružná cesta, díky které si žáci rozvíjejí způsob přemýšlení. Významně pomůže i v běžném životě v 21. století. Nejen chemie, ale i jiné oblasti života okolo budou najednou dávat větší smysl.

Pracovní učebnice nabízí 47 výzkumně laděných aktivit pro celý školní rok (při 2 hodinách týdně) podporujících induktivní poznávací proces dětí. Žáci řeší výzkumné problémy a otázky individuálně i ve skupinách, formulují předpoklady, pozorují, experimentují, tvoří modely, rozmýšlejí v souvislostech i jiných předmětů, diskutují a tvoří vlastní závěry. Po každém tematickém celku nabízí dvojstranu se sumarizací a sebehodnocením žáků v oblasti osvojených poznatků a způsobilostí. K dispozici je elektronická verze metodické příručky.

Doporučujeme absolvovat seminář ke koncepci výuky s ExpEdicí. Semináře vedou autoři učebnic nebo učitelé, kteří se zapojili do pilotáže a učí  podle této koncepce. Seminářem si projdete z pozice žáků ve třídě. Nabízíme vám zážitek induktivně koncipovaných učebních aktivit charakteristický pro konstruktivistickou pedagogickou teorii. Aktuální termíny najdete na tomto odkazu

 • Autoři: prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc., Mgr. Jana Bronerská, PhD., Mgr. Dominika Koperová, PhD., doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.
 • Počet stran: 146
 • Rozměr: A4
 • Rok vydání: 2023
 • Jazyk: Český
 • ISBN 978-80-88638-00-1
 • Schválilo MŠMT č. j.: MSMT-14810/2023-5 dne 7. 9. 2023 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Chemie s dobou platnosti šest let.

Očekávané výstupy dle RVP ZV (PDF)

Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.