2. stupeň
Chemie
9. ročník
8. ročník
Přírodní vědy
Elektronický materiál

ExpEdice - CHEMIE B elektronická pracovní učebnice - učitelská licence na 1 rok

Elektronická verze pracovní učebnice ExpEdice pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

590 Kč s DPH

Elektronická verze pracovní učebnice ExpEdice - Chemie díl B. 

Tematické celky:

  • Model látky
  • Prvky a sloučeniny
  • Iony, molekuly, atomy
  • Chemické reakce okolo nás

Tento rok budeme spolu trochu cestovat v čase. Půjdeme asi tak dvě stě let do minulosti poznávat významné představitele chemie. Základní principy chemie nejsou ani náhodou nudné a žáci se je nebudou učit zpaměti, ale budou v nich hledat smysluplné souvislosti. Budou se snažit tyto základní principy a geniální myšlenky vědců i dokázat nebo dokonce vyvrátit! Vědecké poznávání je dobrodružná cesta, díky které si žáci rozvíjejí způsob přemýšlení. Významně pomůže i v běžném životě v 21. století. Nejen chemie, ale i jiné oblasti života okolo budou najednou dávat větší smysl.

Pracovní učebnice nabízí 47 výzkumně laděných aktivit pro celý školní rok (při 2 hodinách týdně) podporujících induktivní poznávací proces dětí. Žáci řeší výzkumné problémy a otázky individuálně i ve skupinách, formulují předpoklady, pozorují, experimentují, tvoří modely, rozmýšlejí v souvislostech i jiných předmětů, diskutují a tvoří vlastní závěry. Po každém tematickém celku nabízí dvojstranu se sumarizací a sebehodnocením žáků v oblasti osvojených poznatků a způsobilostí. K dispozici je elektronická verze metodické příručky.

Autoři: prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc., Mgr. Jana Bronerská, PhD., Mgr. Dominika Koperová, PhD., doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

Licence je určena pro 1 učitele. Součástí je také metodická příručka.

K přístupu je zapotřebí připojení k síti internet a internetový prohlížeč Chrome 45, Firefox 50, Safari 10, Edge 14 nebo jejich vyšší softwarová verze. Poskytovatel tyto technické podmínky nezajišťuje a ani nenese odpovědnost ani náklady na jejich zajištění.

Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.