Lektoři H-edu

Všichni naši lektoři jsou prověření učitelé z praxe a univerzit. Níže se o nich můžete dozvědět více.

Celým programem Vás provedou naši odborní lektoři:


 prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
Profesor Ivan Kalaš je vedoucím Katedry didaktiky matematiky, fyziky a informatiky na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě.
Věnuje se pedagogickému výzkumu v oblasti teorie vyučování informatiky. Už více jak 30 let spolupracuje při budování předmětů informatika v primárním a sekundárním vzdělávání. Je spoluautorem učebnic a učebních materiálů pro informatiku, a též knih o dětském programování.
Je zapojený do vývoje edukačních softwarů a edukačních programovacích prostředí pro děti a žáky každého věku, jako např. Comenius Logo, Cirkus Šaša Tomáša, Vizuálne zlomky, RNA, Imagine Logo alebo ScratchMaths.
Profesor Kalaš přispěl k úspěšné realizaci vícero mezinárodních iniciativ jako např. projekty Kaleidoscope, Playground, Infovek alebo národný projekt ESF Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky. V národním projektu ESF Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl byl zodpovědný za vzdělávací program zaměřený na rozvoj digitální gramotnosti pedagogů slovenských mateřských škol. Od roku 2013 je hostujícím profesorem na UCL Institute of Education v Londýně.
Ivan Kalaš reprezentuje Slovenskou republiku ve Výboru IFIP pro vzdělávání. Několik let působil jako člen mezinárodního sboru společnosti Microsoft pro program Partners in Learning.
V roce 2009 byl profesor Ivan Kalaš jmenovaný za člena Správní rady Institutu UNESCO pro informační technologie ve vzdělávání.


 Mgr. Michaela Gondeková
Působí jako členka odborné pracovní skupiny pro digitální vzdělávání IKAP A2 a v dalších projektech zaměřujících se na předškolní vzdělávání a čtenářskou gramotnost.
Na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ a pedagogiku předškolního věku. Od roku 2014 je ředitelkou malotřídky ZŠ a MŠ Liběšice. Do výuky zapojuje prvky muzikoterapie.


 Martina Maněnová, doc. PaedDr., Ph.D.

Martina Maněnová působí jako vedoucí oddělení primárního vzdělávání na Ústavu primární, preprimární a speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a současně učí na ZŠ a MŠ Úprkova v Hradci Králové na 1. stupni informatiku.
Je také členem Národního kabinetu pro předškolní a prvostupňové vzdělávání projektu SYPO NPI ČR, Vědecké rady PedF Ostravské Univerzity, oborové rady doktorského studijního programu Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání PeDF UJEP a oborové rady doktorského studijního programu ICT ve vzdělávání PřF UHK.
Vydala celkem 118 publikací zaměřených na pedagogiku, ICT ve výuce, práci učitele.
 Mgr. Václav Černík
Učí informatiku na gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou a má zde také funkci ICT koordinátora (dříve učí i zeměpis a matematiku, které vystudoval).
Lektoruje školení pro učitele se zaměřením na 3D tisk a další moderní technologie – baví ho propojovat moderní technologie a vzdělávání.
Kromě lektorování a učení se věnuje vývoji webových aplikací. Pro Hejného metodu vyvíjí systém elektronických učebnic (H-edu.cz).


 Ing. Pavel Šiktanc
V roce 1989 odmaturoval na Gymnáziu Litvínov a další maturitu absolvoval na Obchodní akademii Ústí nad Labem, obor výpočetní technika a programování.
Učil na střední škole Educhem, a.s., na SOŠ stavební - obě školy na Meziboří.
Od roku 1990 se zabývá správou počítačových sítí.
V letech 2008 - 2011 studoval Vysokou školu báňskou - technická univerzita Ostrava, obor Informační systémy a management, ukončenou státní zkouškou.
V letech 2011 - 2014 studoval Vysokou školu báňskou - technická univerzita Ostrava, obor Komerční inženýrství, ukončenou státní zkouškou.
Od roku 2010 pracuje na soukromé sportovní základní škole v Litvínově jako učitel informatiky a správce výpočetní techniky.
Je propagátorem výuky moderní informatiky pomocí programovatelných robotických hraček (Beebot, Bluebot, Ozobot, Lego WeDo, Lego Mindstorm, Micro:bit), 3D tiskáren a dalších technických zařízení.
Od roku 2020 učí informatiku od 3. třídy metodou profesora Kalaše. Zároveň jsem garantem Technického klubu v Litvínově v oblasti digitální gramotnost.


 Mgr. Josef Kupka
Působí jako člen expertního týmu pro digitální gramotnost IKAP A2 Ústeckého kraje, jako pro NPI ČR ve vzdělávacím programu ICT koordinátorů a místopředseda krajského kabinetu ICT Ústeckého kraje a vedoucí oblastního kabinetu ICT na Litoměřicku v projektu SYPO.
Vystudoval učitelství pro 2. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UJEP, Funkční studium pro ředitele a zástupce ředitele NIDV a Koordinaci v oblasti informačních a komunikačních technologií na Pedagogické fakultě TUL.


 Mgr. Martin Lána
Dlouhodobě využívá možnosti Cloud computingu a Google nástrojů ve výuce.
Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (učitelství pro střední školy, tělesná výchova – geografie), posléze Technickou univerzitu v Liberci, fakulta Přírodovědně-humanitní a pedagogická (rozšiřující studium informatiky pro 2. stupeň základní školy, koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií).
V současné době působí jako ředitel na ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, p. o.
Řadu let se aktivně věnuje oblasti ICT (rozvoji digitální a informační gramotnosti, informatickému myšlení) v prostředí školy. Působí jako lektor prezenčních i e-learningových kurzů z této oblasti. Má také řadu zkušeností z projektů zaměřujících se na oblast ICT ve vzdělávání.
Je členem JŠI a zakladatelem GEG Děčín. Zajímá se o praktické využití myšlenkových map a vizuálního myšlení ve školním prostředí.

Potřebuješ poradit?

Máš sebemenší problém či dotaz? S radostí ti poradíme!
Náš tým je připraven.

Podpora a FAQ
Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.