Stipendijní fond pro přípravu na přijímačky

Pravidla fondu

Tento nefinanční fond je určen pro žadatele o stipendium na online kurz. Organizuje jej H-edu, s.r.o., Sázavská 2430/4, 591 01 Žďár nad Sázavou. Dotazy a nejasnosti lze vyjasnit emailem nebo telefonicky na stránce kontakty.

I. Kdo se může o stipendium ucházet:

Každé dítě, které

 1. navštěvuje 9. ročník základní školy;
 2. vyplní pravdivě žádost o stipendium do 30. listopadu, ve které zdůvodní nemožnost pořízení kurzu za plnou cenu z důvodu špatné rodinné finanční situace;
 3. do 30. listopadu bude mít vyplněné z alespoň 2 ze 4 listopadových témat alespoň 2 úlohy B) správně;
 4. uvede důvod, proč si jeho rodina nemůže dovolit pořídit tento kurz.

II. Jak se o přidělení stipendia rozhoduje

 1. V prvním kole se ověří, zda dítě splnilo podmínky z bodu I. Komise si může vyžádat doložení informací v žádosti. Žádosti dětí, které tyto podmínky nesplnily nebo nedoložily vyžádané informace, budou vyřazeny.
 2. Komise oboduje 0-3 body zdůvodnění. 1 bod lze získat, pokud rodiče pobírají přídavky na děti. 1 bod lze získat pokud rodiče pobírají buď příspěvek na živobytí, a/nebo příspěvek nebo doplatek na bydlení. 1 bod získá každý, kdo přiměřeně zdůvodní nemožnost pořídit si kurz za plnou cenu.
 3. Následně sestaví pořadí všech žádostí dle bodů zdůvodnění a v případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí dřívější čas podání žádosti.
 4. Po sestavení pořadí, které proběhne nejpozději 6. prosince se následně udělují stipendia dle pořadí v počtu dle fondu.

III. Jak je fond tvořen

 1. H-edu, s.r.o. se rozhodlo udělit 20 stipendií.
 2. Za každých 600 Kč darovaných společnosti H-mat, o.p.s. skrz Darujme.cz, bude poskytnuto 1 další stipendium.
 3. Za každou zakoupenou individuální licenci k online kurzu v plné ceně bude poskytnuto 1 další stipendium.

Na stipendium není právní nárok a konečné rozhodnutí o splnění podmínek a počtu udělených stipendií je plně v režii H-edu, s.r.o.

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 13. listopadu 2020. 

POTŘEBUJETE PORADIT?

Máte sebemenší problém či dotaz? S radostí Vám poradíme!

Náš tým je připraven!

Kontaktujte nás