Přírodní vědy
Seminář

Biologie 6. ročník, 8 x 45 minut, 3. dubna 2023, Praha

Školení ke koncepci a metodice vyučování biologie v rámci vzdělávacího programu "ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej!" určené pro učitele/ky ZŠ nebo víceletých gymnáziích.

2 400 Kč s DPH
Přihlásit se
Zbývá 12 míst

Koncepce ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej! stojí na konstruktivisticky a výzkumně laděném přístupu k vyučování. Pomáhá učitelům vést děti k hloubkovému porozumění přírodním jevům, rozvíjet u nich způsobilosti k vědecké práci a vědeckému myšlení potřebném pro běžný život. Podporuje u nich radost, zvědavost, samostatnost a spolupráci při zkoumání světa a přírody.

Školení k metodice vyučování přírodních věd zaměřením na poznávání světa přírody z pohledu biologie s přesahem do jiných oblastí je určené učitelkám/učitelům biologie 6. ročníku ZŠ a primy víceletých gymnázií. Nabízíme ověřené učební aktivity a metodickou podporu zaměřenou na vedení induktivního poznávacího procesu u dětí. Školením si projdete z pozice žáků ve třídě. Nabízíme vám zážitek induktivně koncipovaných učebních aktivit charakteristický pro konstruktivistickou pedagogickou teorii, s metodickým komentářem a odborným doprovodem autory koncepce a učebních materiálů. Domníváme se, že na vyučování má pracovat (zkoumat, přemýšlet, diskutovat) především žák. Na straně učitelů to vyžaduje osvojení nových pohledů na žáka, skupinovou dynamiku a proces vyučování.

Další termíny seminářů najdete na www.h-edu.cz/expediceProgram školení

I. BLOK: Představíme si koncepci 6. ročníku a jeho tematické celky. Podíváme se na to, jak se člověku a jeho sídlům přizpůsobují jiné organizmy (Co přináší život ve městě?) a jak člověk přizpůsobuje organizmy svým představám - vyšlechtíme nové psí plemeno (Od vlka ke psovi) a naplánujeme založené vlastní farmy (Cesta k vlastní farmě).

II. BLOK: Na mikrosvět se podíváme přes historickou perspektivu. Využijeme pozorování známých vědců a budeme se je snažit interpretovat tak, jako bychom to byli my. Co pozoroval v mikroskopu Nehemiah Grew (Do nitra živých organizmů - jako kdysi) a na co pomocí experimentů přišel Johan Moldenhawer (Do nitra živých organizmů - přes mikroskop)? Co našel ve své pracovně nepořádný Fleming a jak byste si to vysvětlili vy? (Původci nemocí, nebo prospěšné organizmy?). V tématech o mikrosvětě též využijeme přístup od konkrétního k všeobecnému (Není buňka jako buňka) a budeme číst odborný biologický text, abychom se zdokonalili v práci s informacemi (Antibiotika nejsou všechno).

III. BLOK: I při stavbě rostlinného těla se dá smysluplně přemýšlet o souvislostech. Může podle vás existovat rostlina, která má kořen podobný jako tulipán, list jako fazole a květ jako jabloň? Dlouhodobým pozorováním znaků rostlinného těla odhalíme některé zajímavé souvislosti. Pátrání po nich se bude prolínat několika aktivitami a my tak nenásilně poznáme kořen, stonek, list a květ z anatomického i fyziologického hlediska.

IV. BLOK: Pobavíme se o rovinách hodnocení takto laděného vyučování a vytvoříme společně test na ověření vědomostí a způsobilosti malé série aktivit.Lektor: Nadežda Makarová (SK)
V současné době učí na 2. stupni ZŠ biologii a chemii. Jako učitelka a lektorka se věnuje zejména metodám podporujícím konstruktivistický přístup a metodám nabízejícím prostor pro rozvoj dovedností. Důležitá je pro ni radost z objevování, vytváření bezpečného prostředí, podpora vnitřní motivace a autentičnost na straně učitele. Jako mentorka chce naslouchat a pomáhat kolegům v objevování a rozvíjení jejich silných stránek.

Certifikát H-Edu: Vývojáře výukových materiálů ExpEdice a vlastníky licence zastupuje v ČR společnost H-edu, s.r.o., která je také výhradním distributorem pomůcek potřebných k použití této koncepce a metodiky.

Akreditace: Seminář prozatím není akreditovaný v systému DVPP.

Místo konání: ZŠ Ohradní (Ohradní 1366/49, Praha 4 – Michle)

50% sleva pro každého 2. účastníka ze stejné školy na jakýkoliv seminář ExpEdice (do poznámky prosím uveďte 50% sleva + jména účastníků). Na email Vám automaticky dorazí proforma faktura za plnou cenu, my Vám cenu následně upravíme a zašleme doklad se slevou.
Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.