Informatika
Seminář

Informatika s Emilem 3 (úvod do konstruktivistické výuky informatiky na 1. stupni ZŠ) 8 x 45 minut, 22. a 30. března 2023, online

Seminář pro učitele/ky na 1. stupni ZŠ (i bez průpravy v oblasti informatiky). 22. a 30. března 2023 v 14:30 - 18:00, Zoom.us

2 400 Kč s DPH
Přihlásit se
Zbývají 2 místa

Tento seminář proběhne online přes videokonferenci. Bude rozdělen do dvou dnů, každý den proběhnou dva 90 minutové bloky v časech 14:30 - 16:00 a 16:30 - 18:00. Výukové materiály budou zaslány dopředu poštou. Pro videokonferenci je zapotřebí mít kvalitní internetové připojení a PC, na kterém funguje služba Zoom.us a prostředí Unity - to si můžete vyzkoušet po přihlášení/registraci na H-edu na stránce Robot Emil na doma.

Emil je unikátní metoda výuky informatiky pro žáky mladšího školního věku. Aplikace Emil je učební software pro všechny běžné platformy počítačů a tabletů, pomocí kterého žáci řeší informatické úlohy a rozvíjejí při tom své informatické myšlení. Příkladem je úloha, ve které mají žáci s Emilovou pomocí sebrat co nejvíce hrušek na tři kroky. Kurz Informatika s Emilem je určen primárně učitelům a učitelkám s kvalifikací pro první stupeň ZŠ včetně těch, kteří nemají informatickou průpravu. Účastníci se na semináři seznámí s prvním pracovním sešitem, který je k dispozici v českém jazyce. Tento sešit je určený pro děti ve 3. - 4. třídě. Účastníci získají zdarma tento pracovní sešit Informatika s Emilem 3 (bude zaslán dopředu poštou).

Účastníci se seznámí s novou metodou výuky informatiky jak po obsahové, tak po didaktické stránce, s jejími specifiky pro 1. stupeň ZŠ tak, aby se mohli rozhodnout, zda ji ve své učitelské praxi použijí a zda se s metodou chtějí seznamovat hlouběji. Účastníci získají takové podněty i pro výuku informatiky na 1. stupni ZŠ, které přispějí k rozvoji informatické gramotnosti žáků. Vše bude ilustrováno na praktických příkladech.

Obsah školení
A. Východiska konstruktivistické vyučovací metody
B. Cíle výuky vedené konstruktivisticky a její principy, změna role učitele při výuce a v poznávacím procesu žáka
C. Koncepce učiva ve výukovém programu Robot Emil – budování mentálních informatických schémat prostřednictvím práce v informatických prostředích, rozvoj tvořivosti, intelektu i osobnostních vlastností žáka
D. Budování základních představ o pojmech program, data, struktura dat, vlastnosti dat, uspořádání dat, tabulka, řádek, sloupec. Získávání prvních zkušeností s analýzou problémů, algoritmickým řešením problémů, čtením posloupnosti příkazů a hledáním a opravou chyb. Vše bude ilustrováno konkrétními příklady. Účastníci sami prožijí situaci objevování, kterou by měli dopřávat žákům.

Lektor: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
Certifikát H-Edu: Vývojáře výukových materiálů Informatika s Emilem a vlastníky licence zastupuje v ČR společnost H-edu, s.r.o., která je také výhradním distributorem pomůcek potřebných k použití této metody. Každý účastník získá po absolvování certifikát opravňující zakoupení licence a pracovních sešitů k výukovému programu Informatika s Emilem, které lze získat pouze účastí na H-edu certifikovaném školení.
Akreditace: Seminář je akreditovaný v systému DVPP pod číslem jednacím MSMT-40212/2020-4-928.

prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
Profesor Ivan Kalaš je vedoucím Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky na fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě. Věnuje se pedagogickému výzkumu v oblasti teorie vyučování informatiky. Už více jak 20 let spolupracuje při budování předmětů informatika v primárním a sekundárním vzdělávání, je spoluautorem učebnic a učebních materiálů pro informatiku, a též knih o dětském programování. Je zapojený do vývoje edukačních softwarů a edukačních programovacích prostředí pro děti a žáky každého věku, jako např. Comenius Logo, Cirkus Šaša Tomáša, Vizuálne zlomky, RNA alebo Imagine Logo. Profesor Kalaš přispěl k úspěšné realizaci vícero mezinárodních iniciativ jako např. projekty Kaleidoscope, Playground, Infovek alebo národný projekt ESF Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky. V národním projektu ESF Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl je zodpovědný za vzdělávací program zaměřený na rozvoj digitální gramotnosti pedagogů slovenských mateřských škol. Ivan Kalaš reprezentuje Slovenskou republiku ve Výboru IFIP pro vzdělávání. Od roku 2008 působí jako člen mezinárodního sboru společnosti Microsoft pro program Partners in Learning. V roce 2009 byl profesor Ivan Kalaš jmenovaný za člena Správní rady Institutu UNESCO pro informační technologie ve vzdělávání.

Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.