Letní škola H-Edu

informatika_a_přírodní_vědy

Připojte se k naší letní škole pro učitele, kde se potkáte s tvůrci učebnic, špičkovými lektory ze světa informatiky a digitálních kompetencí i s odborníky z přírodních věd!

Vyber si svůj program na míru

Informatika na 1. st. pro začínající

Informatika na 1. st. pro pokročilé

Digitální kompetence na 1. stupni

Informatika na 2. stupni ZŠ

5 důvodů, proč se zúčastnit

  • Získáš nové znalosti a dovednosti z oboru informatiky nebo přírodních věd přímo od tvůrců publikací a metodik.
  • Dozvíš se cenné zkušenosti od profesorů didaktiky i učitelů z praxe.
  • Budeš mít příležitost navázat kontakty s kolegy z jiných škol, kteří řeší podobná témata jako Ty.
  • Vyzkoušíš si využití technologií jako je umělá inteligence nebo 3D tisk v učebním procesu.
  • Projdeš si programem z pozice žáka a zažiješ objevitelsky koncipované učební aktivity s metodickým komentářem.

Termín LŠ: 12. 8. – 14. 8. 2024

Časová dotace: 24 x 45 minut + dobrovolný večerní program

Akreditace: Seminář je akreditovaný v systému DVPP.

Místo konání: Hotel Skalský dvůr na Vysočině

Jak se do hotelu dostanete? Nejlépe vlastním autem nebo spolujízdou. V případě zájmu Vás propojíme s dalšími účastníky na spolujízdu. Zájemce upřednostňující jiné způsoby cestování můžeme vyzvednout ve Žďáře nad Sázavou nebo Novém městě na Moravě.

Letní škola - učebna Letní škola - skupinová práce Letní škola - Emil Letní škola - konferenční sál Letní škola - jídlo Letní škola - pohoda

Kolik nás letos bude? 137

Chci se přihlásit

informatika

Seznámíš se a získáš znalosti a dovednosti v unikátních metodách z koncepce Informatiky s Emilem: Programování s Emilem, Robotika s Emou, Živý sešit a další. Tyto metody jsou snadné i pro učitele bez informatické průpravy a zároveň v nich najdeš gradované úlohy pro začínající žáky i pro “malé programátory”. Vyber si ze 4 programů s různým zaměřením.

přírodní_vědy

Seznámíš se s badatelsko-výzkumnou výukovou metodou a koncepcí učebnic ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej! S ExpEdicí se naučíš efektivně propojovat výuku přírodních věd. Vyber si z programů, které budou zaměřeny primárně na jednu oblast.

Celým programem Tě provedou odborní lektoři

informatika

prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Profesor Ivan Kalaš je vedoucím Katedry základů vyučování informatiky na fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě. Věnuje se pedagogickému výzkumu v oblasti teorie vyučování informatiky. Už více jak 20 let spolupracuje při budování předmětů informatika v primárním a sekundárním vzdělávání. Je spoluautorem učebnic a učebních materiálů pro informatiku, a též knih o dětském programování. Je zapojený do vývoje edukačních softwarů a edukačních programovacích prostředí pro děti a žáky každého věku, jako například Comenius Logo, Cirkus Šaša Tomáša, Vizuálne zlomky, RNA alebo Imagine Logo.

doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.

doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.

Martina Maněnová působí jako vedoucí oddělení primárního vzdělávání na Ústavu primární, preprimární a speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a současně učí na ZŠ a MŠ Úprkova v Hradci Králové na 1. stupni informatiku. Je také členem Národního kabinetu pro předškolní a prvostupňové vzdělávání projektu SYPO NPI ČR, Vědecké rady PedF Ostravské Univerzity, oborové rady doktorského studijního programu Didaktika primárního přírodovědného vzdělávání PeDF UJEP a oborové rady doktorského studijního programu ICT ve vzdělávání PřF UHK. Vydala celkem 118 publikací zaměřených na pedagogiku, ICT ve výuce, práci učitele.

Mgr. Martin Lána

Mgr. Martin Lána

Dlouhodobě využívá možnosti Cloud computingu a Google nástrojů ve výuce. V současné době působí jako ředitel na ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, p. o. Řadu let se aktivně věnuje oblasti ICT (rozvoji digitální a informační gramotnosti, informatickému myšlení) v prostředí školy. Působí jako lektor prezenčních i e-learningových kurzů z této oblasti. Má také řadu zkušeností z projektů zaměřujících se na oblast ICT ve vzdělávání. Je členem JŠI a zakladatelem GEG Děčín. Zajímá se o praktické využití myšlenkových map a vizuálního myšlení ve školním prostředí.

RNDr. Andrej Blaho, Ph.D.

RNDr. Andrej Blaho, Ph.D.

Působí na Katedře aplikované informatiky na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě. Problematice vyučování informatiky se věnuje téměř 40 let, hlavně vývoji pedagogických základních dokumentů, tvorbě učebnic a softwaru, vzdělávání pedagogů, podpoře talentů, a to nejen na základních, ale také na středních školách.

Mgr. Václav Maněna, Ph.D.

Mgr. Václav Maněna, Ph.D.

Učí informatiku na střední škole (Kombinované lyceum Březová) a jednou týdně operační systémy na SPŠ Hradební v Hradci Králové. Je i lektor, ajťák, jůtůber 🙂 a správce facebookové skupiny Výuka informatiky. Má dlouholeté praktické zkušenosti s e-learningem, online vzděláváním a využíváním technologií ve výuce.

Ing. Pavel Šiktanc

Ing. Pavel Šiktanc

Je propagátorem výuky moderní informatiky pomocí programovatelných robotických hraček (Beebot, Bluebot, Ozobot, Lego WeDo, Lego Mindstorm, Micro:bit), 3D tiskáren a dalších technických zařízení. Od roku 2020 učí informatiku od 3. třídy metodou profesora Kalaše. Zároveň je garantem Technického klubu v Litvínově v oblasti digitální gramotnost.

Mgr. Josef Kupka

Mgr. Josef Kupka

Působí jako zástupce ředitele na základní škole, dále lektor pro NPI ČR ve vzdělávacích programech ICT koordinátor a digitální kompetence v matematice a jako místopředseda krajského kabinetu IPs Kurikulum Ústeckého kraje. Vystudoval učitelství pro 2. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UJEP, Funkční studium pro ředitele a zástupce ředitele na NIDV a Koordinaci v oblasti informačních a komunikačních technologií na Pedagogické fakultě TUL.

Mgr. Václav Černík

Mgr. Václav Černík

Působí na gymnáziu ve Žďáře nad Sázavou a lektoruje školení pro učitele se zaměřením na 3D tisk a další moderní technologie – baví ho propojovat moderní technologie a vzdělávání. Kromě lektorování a učení se věnuje vývoji webových aplikací. Pro Hejného metodu vyvíjí systém elektronických učebnic (H-edu.cz).

PhDr. et BcA. Sandra Simerská

PhDr. et BcA. Sandra Simerská

Lektorka, mentorka, průvodkyně rozvojem dětí, pedagogů i celých škol. Vystudovala učitelství pro 1. stupeň na PedF UK v Praze a obor dramatická výchova na DAMU. Během studia se zaměřila na konstruktivistický styl výuky, a její srdeční záležitostí se stala výuka matematiky Hejného metodou, program Čtením a psaním ke kritickému myšlení, kooperativní učení a formativní hodnocení. Má desetiletou zkušenost na 1. stupni ZŠ. Je certifikovanou lektorkou výuky matematiky Hejného metodou a zabývá se vzděláváním a podporou učitelů. Zastává roli průvodkyně škol v Nadačním fondu Eduzměna i lektorky v H-Edu. V současné době se věnuje zavádění inovací do škol, rozvoji digitálních kompetencí napříč předměty a zkoumání klíčových jevů proměňujících vzdělávání.

přírodní_vědy

Prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

Prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc.

Byl garantem učitelských studijních programů na Trnavské univerzitě, autor odborných publikací o přírodovědném vzdělávání včetně konstruktivistických přístupů, spolutvůrcem programů kontinuálního vzdělávání (IBSE), školitelem PhD. prací více členek týmu projektu ExpEdice - Zkoušej, zkoumej, poznávej! s konstruktivistickým zaměřením (R. Tothová, K. Kotuľáková, R. Schubertová, J. Bronerská). Podílí se na evaluaci projektu, se svými studenty připravuje učební aktivity s chemickým obsahem.

Doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.

Doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.

K projektu ExpEdice směřovala celou svojí profesionální kariérou. Působila na Státním pedagogickém ústavu a v roce 1993 se naskytla možnost zapojení Slovenska do mezinárodního programu vyučování přírodovědných předmětů - FAST. Později, z pověření University of Hawaii, která byla tvůrcem programu FAST, se stala jeho ředitelkou na Slovensku. Sama tento program učila 18 let střídavě na gymnáziu na Tomášikovej ul.. a později na gymnáziu na Vazovově ul.. v Bratislavě. Tuto zkušenost využila jednak při přípravě budoucích učitelů fyziky na FMFI UK a také jako hlavní autor učebnic fyziky pro ZŠ vydaných v r. 2010. 2010 -12. Má bohatou publikační činnost a množství ocenění za pedagogickou práci.

Chci se přihlásit

Potřebuješ poradit?

Máš sebemenší problém či dotaz? S radostí ti poradíme!
Náš tým je připraven.

Podpora a FAQ
Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.