Záznam webináře
Elektronický materiál

Záznam webináře - Budování předmatematických představ dětí (3–6 let) Hejného metodou

Záznam webináře, který proběhl 2. března 2021

250 Kč s DPH

V letech 2011–2013 začali mít o rozvoj předmatematických představ zájem i učitelé MŠ. Ptali se, co mají dělat s dětmi, aby byly dobře připravené na výuku matematiky v 1. ročníku. Proto jsme započaly již v roce 2012 první experimenty v mateřské škole a postupně vznikly materiály, které jsme pilotovaly ve spolupráci s mnoha mateřskými školami, a z nich vzešla nová publikace Předmatematika - metodika pro učitele mateřských škol (J. Slezáková a kol. H-mat, o.p.s. 2020).

Ve webináři vám představíme koncepci rozvoje předmatematických představ Hejného metodou a prostřednictvím videoukázek, pomůcek a formulovaných výzev z metodiky ukážeme práci s dětmi.

Na webináři vás seznámíme také s pojetím celé metodiky a provedeme vás některými stěžejními myšlenkami jako např.:
1) propojenost prostředí (otevírání světa tvarů se propojuje s otevíráním světa čísel)
2) gradace výzev (postupujeme od nejjednodušší po náročnější),
3) práce v průřezových tématech (např. Rytmus), ...

Navštívíme prostředí Pohádky a ukážeme si, jak v pohádkách můžeme rozvíjet předmatematickou gramotnost. Poté navštívíme prostředí Stavitelé a ukážeme si, jak pomocí krychlí (ale i jiných pomůcek) rozvíjíme 3D představivost.

Webinář lektorovali:

 
PhDr. Jana Slezáková, PhD. – odborná asistentka na Katedře matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty UK v Praze, lektorka a tutorka společnosti H-mat, o.p.s., spoluautorka učebnic matematiky pro 1. – 3. ročník ZŠ (Hejný, M. a kol., 2018-2020), spoluautorka Předmatematiky - Metodiky pro učitele mateřských škol (Hejného metoda). Mgr. Petra Prokopová Machalová - učitelka matematiky a zeměpisu, lektorka a tutorka společnosti H-mat, o.p.s., spoluautorka Předmatematiky - Metodiky pro učitele mateřských škol (Hejného metoda).Záznam budete mít k dispozici ke zhlédnutí po dobu 1 měsíce.

K přístupu je zapotřebí připojení k síti internet a internetový prohlížeč Chrome 45, Firefox 50, Safari 10, Edge 14 nebo jejich vyšší softwarová verze. Poskytovatel tyto technické podmínky nezajišťuje a ani nenese odpovědnost ani náklady na jejich zajištění.

Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.