Záznam webináře
3. ročník
Elektronický materiál

Záznam webináře - Co je pro žáky ve 3. ročníku nejpodstatnější

Záznam webináře k učebnici pro 3. ročník

150 Kč s DPH

Jaké algoritmy se žáci učí a co algoritmům předchází? Co to znamená, že žák rozumí operaci dělení? Jak se žáci učí pracovat s desítkovou soustavou s porozuměním? Izomorfní situace - co to znamená a co žákům přinášejí? Jak žákům pomáhat v oblasti sebehodnocení? Jak žáky připravit na rovnice s písmeny? Jakou podporu slibujeme učitelům naší řady učebnic?

Webinář Vám bude k dispozici ke zhlédnutí po dobu 3 měsíců.

K přístupu je zapotřebí připojení k síti internet a internetový prohlížeč Chrome 45, Firefox 50, Safari 10, Edge 14 nebo jejich vyšší softwarová verze. Poskytovatel tyto technické podmínky nezajišťuje a ani nenese odpovědnost ani náklady na jejich zajištění.

Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.