ExpEdice - Úvod do badatelské chemie, 4 x 45 minut, 30. května 2024, Brno
Přírodní vědy
Seminář

ExpEdice - Úvod do badatelské chemie, 4 x 45 minut, 30. května 2024, Brno

Nabízíme ředitelům a vedoucím předmětových sekcí možnost nahlédnout do vzdělávacího programu "ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej!" Registrace: do 17. 5 .2024

1 452 Kč s DPH
Přihlásit se
Zbývá 5 míst

V rámci dvoudenního semináře Chemie jsme vložili blok zaměřený na celkový koncept. Cena tohoto bloku je v případě účasti s učitelem z vaší školy symbolických 600 Kč + DPH. Máte na výběr, zda se zúčastníte jen tohoto bloku nebo celého dvoudenního semináře zaměřeného na pracovní učebnice Chemia A a Chemie B. Na celý seminář se můžete přihlásit zde.

Seminářem si projdete z pozice žáků ve třídě. Nabízíme vám zážitek induktivně koncipovaných učebních aktivit charakteristický pro konstruktivistickou pedagogickou teorii, s metodickým komentářem a odborným doprovázením autory koncepce a učebních materiálů. Domníváme se, že na vyučování má pracovat (zkoumat, přemýšlet, diskutovat) především žák. Na straně učitelů to vyžaduje osvojení nových pohledů na žáka, skupinovou dynamiku a proces vyučování.

Další termíny seminářů najdete na www.h-edu.cz/expedice

Program:

8:30 - 9:00 Registrace

9:00 -10:30 -  I. BLOK

Nároky společnosti na kvalitu současného vzdělávání se mění a vzdělávání zažívá paradigmatické změny. Jak se nám daří na tyto společenské požadavky reagovat? 
Vzdělávací program ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej! je reakcí na tyto výzvy. Možnosti induktivního přístupu představíme přes práci vědce na modelovém příkladu (Záhada černé skříňky).

10:30 - 10:45 Přestávka

10:45 − 12:15 - II. BLOK

Jak dobře známe vlastnosti látek? A jak to souvisí s tříděním odpadu? Žáci dnes vlastnosti látek nevnímají a vytvářejí si mylné představy, např. že tvrdé je opak křehkého. Zjistíme, co přináší přímé zkoumání různorodých vlastností látek a jak je při tom možné rozvíjet základní způsobilosti vědecké práce - pozorování a klasifikaci, resp. měření. 

Lektoři: Katarína Kotuláková, Majka Orolínová (SK) 

Doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.
Katarína je docentkou na Katedře chemie Pedagogické fakulty Trnavské univerzity v Trnave. Svůj výzkum zaměřuje na studium porozumění vědeckým konceptům žáků, způsobilosti vědecké práce a přírodovědnou gramotnost. Aktivně se podílí na zajišťování kontinuálního vzdělávání učitelů. Spolupracovala na řešení několika projektů zabývající se především výzkumně laděným přístupem v přírodovědném vzdělávání. Je autorkou ExpEdice - Chemie A i Chemie B. 

PaedDr. Mária Orolínová, PhD.
Mária se jako odborná asistentka na Katedře chemie Pedagogické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě účastní přípravy budoucích pedagogů v oblasti metodologie pedagogického výzkumu. Budoucí učitele chemie připravuje v oblasti školní laboratorní a experimentální praxe, neformálního vzdělávání a komunikace vědy.

Certifikát H-Edu: Vývojáře výukových materiálů ExpEdice a vlastníky licence zastupuje v ČR společnost H-edu, s.r.o., která je také výhradním distributorem pomůcek potřebných k použití této koncepce a metodiky.

Místo konání: Brno, Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63 (č.p. 343), Brno

Cena semináře:
1.200 Kč + DPH nebo 
600 Kč + DPH: v případě účasti učitele ze stejné školy na celém dvoudenní semináři (prosíme do poznámky uveďte jméno učitele a vyčkejte na zaslání nové proforma faktury se sníženou cenou - automaticky ze systému přijde faktura za plnou cenu).

V rámci poplatku získáte české verze tištěných učebnic Chemie A a B (platí pouze pro účastníka bez slevy, účastníci s 50% slevou budou mít možnost si tyto učebnice dokoupit). 

Občerstvení: o přestávkách bude k dispozici malé občerstvení.
Oběd si můžete objednat ve školní jídelně (objednávka je součástí registrace), cena 170 Kč, platba hotově na místě, výběr menu pošleme týden před seminářem.

Možnosti financování: ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej je propojenou výukou přírodních věd batalským způsobem. Cílem je pomoci učitelům 2 st. ZŠ porozumět principům rozvoje komplexní přírodovědecké gramotnosti a přizpůsobit tomu přístup k žákům i charakter vyučování. Jde o zcela unikátní přístup k výuce přírodních věd. I v tomto případě lze využít prostředky ze šablon osobnostně sociálního rozvoje pracovníků ve vzdělávání a Podpory inovativního vzdělávání žáků

Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.