Informatika
Seminář

Informatika s Emilem 4, 8 x 45 minut, 8. a 15. června 2023, on-line

Seminář pro učitele/ky na 1. stupni ZŠ (i bez průpravy v oblasti informatiky).

Omlouváme se, ale tento produkt je již vyprodaný.
Upozornění: Tento seminář je určen pouze učitelům a učitelkám, kteří absolvovali seminář Informatika s Emilem - úvod.

Další termíny seminářů najdete na www.h-edu.cz/informatika. Nehodí se vám tento termín/místo? Vyplňte formulář a budeme vám posílat další informace a termíny seminářů.

Tento seminář proběhne výjimečně online přes videkonferenci. Bude rozdělen do dvou dnů, každý den proběhnou dva 90minutové bloky v časech 14:30 - 16:00 a 16:30 - 18:00. Výukové materiály budou zaslány dopředu poštou. Pro videokonferenci je zapotřebí mít kvalitní internetové připojení a PC, na kterém funguje služba Zoom.us a prostředí Unity - to si můžete vyzkoušet po přihlášení/registraci na H-edu na stránce Robot Emil na doma.

Emil 4 je druhou částí nové vzdělávací metody a obsahu pro školskou informatiku na 1. stupni ZŠ, s důrazem na rozvoj algoritmického myšlení a programování. Cílem projektu Informatika s Emilem je inovativním způsobem podpořit systematické a komplexní osvojení si základních informatických konceptů a základů algoritmizace, které jsou vývojově přiměřené pro žáky prvního stupně. Účastníci se na semináři seznámí s pracovním sešitem, který je k dispozici v českém jazyce. Tento sešit je určený pro děti ve 4. - 5. třídě. Účastníci získají zdarma tento pracovní sešit Robot Emil 4 (bude zaslán dopředu poštou).

Účastníci se seznámí s novou metodou výuky informatiky jak po obsahové, tak po didaktické stránce, s jejími specifiky pro 1. stupeň ZŠ tak, aby se mohli rozhodnout, zda ji ve své učitelské praxi použijí a zda se s metodou chtějí seznamovat hlouběji. Účastníci získají takové podněty i pro výuku informatiky na 1. stupni ZŠ, které přispějí k rozvoji informatické gramotnosti žáků. Vše bude ilustrováno na praktických příkladech.

Obsah školení
A. Základní atributy softwarových prostředí Emil 3 a Emil 4, seznámení s relativní orientací a řízením virtuální postavy.
B. Seznámení se základním nastavením, čtení a vykonávání zadaných programů, hledání různých řešení.
C. Postup pro kreslení šikmých čar, čtení a vykonávání programů, které používají vlastní příkaz.
D. Rozpoznávání chyb ve vlastních příkazech a jejich oprava, programování opakujících se vzorů pomocí vlastního příkazu, vytváření vlastního příkazu metodou analogie a metodou opravení, rozšíření nebo modifikace. Řešení problémů programováním. Čtení a vytváření programů s vlastními příkazy.

Lektor: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
Certifikát H-Edu: Vývojáře výukových materiálů Informatika s Emilem a vlastníky licence zastupuje v ČR společnost H-edu, s.r.o., která je také výhradním distributorem pomůcek potřebných k použití této metody. Každý účastník získá po absolvování certifikát opravňující zakoupení licence a pracovních sešitů k výukovému programu Informatika s Emilem, které lze získat pouze účastí na H-edu certifikovaném školení. Jako bonus získá každý účastník zdarma pracovní sešit Robot Emil pro 4. ročník ZŠ.
Akreditace: Seminář je akreditovaný v systému DVPP pod číslem jednacím MSMT-40212/2020-4-928.

prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
Profesor Ivan Kalaš je vedoucím Katedry základů vyučování informatiky na fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě. Věnuje se pedagogickému výzkumu v oblasti teorie vyučování informatiky. Už více jak 20 let spolupracuje při budování předmětů informatika v primárním a sekundárním vzdělávání, je spoluautorem učebnic a učebních materiálů pro informatiku, a též knih o dětském programování. Je zapojený do vývoje edukačních softwarů a edukačních programovacích prostředí pro děti a žáky každého věku, jako např. Comenius Logo, Cirkus Šaša Tomáša, Vizuálne zlomky, RNA alebo Imagine Logo. Profesor Kalaš přispěl k úspěšné realizaci vícero mezinárodních iniciativ jako např. projekty Kaleidoscope, Playground, Infovek alebo národný projekt ESF Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky. V národním projektu ESF Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl je zodpovědný za vzdělávací program zaměřený na rozvoj digitální gramotnosti pedagogů slovenských mateřských škol. Ivan Kalaš reprezentuje Slovenskou republiku ve Výboru IFIP pro vzdělávání. Od roku 2008 působí jako člen mezinárodního sboru společnosti Microsoft pro program Partners in Learning. V roce 2009 byl profesor Ivan Kalaš jmenovaný za člena Správní rady Institutu UNESCO pro informační technologie ve vzdělávání.

Upozornění: Tento seminář je určen pouze učitelům a učitelkám, kteří absolvovali seminář Informatika s Emilem - úvod.
Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.