Přírodopis
Přírodní vědy
Seminář

ExpEdice - Biologie (A)B, 8 x 45 minut, 30. září 2024, Brno

"ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej!" Registrace do 16. 9. 2024

2 600 Kč
Přihlásit se
Zbývá 14 míst

Seminář ke koncepci a metodice v rámci vzdělávacího programu "ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej!" určené pro učitele/ky ZŠ nebo víceletých gymnáziích zaměřený na pracovní učebnice Biologie B. Seminář je určený pro účastníy semináře Biologie A i pro nové zájemce o tuto metodu.
Stále podporujeme účast více učitelů z jedné školy a nabízíme slevu 1.000 Kč (dva učitelé z jedné školy).

Tematické celky:

 • Život s člověkem a v lidských sídlech (biologická ochrana, včely, šlechtění, parazité, škůdci, buňka, ...)
 • Živé organismy a jejich stavba
 • Stavba těla rostlin
 • Stavba těla hub
 • Stavba těla bezobratlých

Seminářem si projdete z pozice žáků ve třídě. Nabízíme vám zážitek induktivně koncipovaných učebních aktivit charakteristický pro konstruktivistickou pedagogickou teorii, s metodickým komentářem a odborným doprovázením autory koncepce a učebních materiálů. Domníváme se, že na vyučování má pracovat (zkoumat, přemýšlet, diskutovat) především žák. Na straně učitelů to vyžaduje osvojení nových pohledů na žáka, skupinovou dynamiku a proces vyučování.

Další termíny seminářů najdete na www.h-edu.cz/expedice

Program:

8:30 - 9:00 Registrace

9:00 -10:30 -  I. BLOK

Představíme druhou část učebnice a její tematické celky. Přiblížíme si obsah, principy a metody, se kterými pracujeme na dosažení cílů. I při stavbě rostlinného těla se dá smysluplně přemýšlet o souvislostech. Může podle vás existovat rostlina, která má kořen jako má tulipán, list jako fazole a květ jako jabloň? (Skutečný druh nebo výmysl?) Rostlinné tělo prozkoumáme postupně od kořene až plodem (Podívejme se tomu na kořen, Od kořene k listům a květům).

10:30 - 10:45 Přestávka

10:45 − 12:15 - II. BLOK

Dlouhodobým pozorováním znaků rostlinného těla odhalíme některé zajímavé souvislosti. Pátrání po nich se bude prolínat více aktivitami a my tak poznáme kořen, stonek, list (Proč je kořen sladký?), květ (Kolik květů vidíš?), plod (Jak vznikne z květu sladké jablko) semeno (Záhadný svět klíčení) z anatomického i fyziologického hlediska. Dopracujeme se až k rozdělení na jednoděložné a dvouděložné rostliny. Výtrusné rostliny nám pomohou poznat Violiné dinosaury, poznáme jednotlivé druhy i stavbu jejich těla (Proč mech nedoroste na kapradinu?).

12:15 − 13:00 Přestávka na oběd

13:00 − 14:30 - III. BLOK

Prací se zdroji a jejich analýzou poznáme houby (Hubové trio) i jednotlivé kmeny bezobratlých (Bezstavovce na dobrou noc). Představíme si praktické aktivity s bezobratlými, pomocí kterých poznáme nejen bezobratlí v okolí, ale i kvalitu životního prostředí (Bezobratlých a kvalita vody). Dlouhodobé pozorování neznámého druhu a jeho životní cyklus nás zavede k odhalení významu bezobratlých (Odhalíš identitu neznámého druhu?), stavbě jejich těla (Co láká smysly šneka?) Jak vést vlastní výzkumnou aktivitu, tvořit si záznam a klást si otázky nám pomohou žížaly (Všechno, co jste kdy chtěli vědět o žížalách)

14:30 − 14:45 Přestávka

14:45 − 16:15 - IV. BLOK

Porovnáváním stavby těla bezobratlých s člověkem poznáme vnitřní stavbu těla a funkce orgánových soustav (Co když šváb ztratí hlavu, Chobotnice, nezmar a jiné). V závěru se zamyslíme nad metodami Expedice a způsobilostmi, které témata rozvíjejí. Promluvíme si o rovinách hodnocení takto laděného vyučování a vytvoříme společně test na ověření znalostí a způsobilostí malé série aktivit.

16:15 – 16:30 Diskuse účastníků a předání certifikátů

 

Lektoři: Naďa Makarová (SK)

 • Mgr. Naděžda Makarová

Aktuálně učí na 2. stupni ZŠ biologii a chemii. Jako učitelka a lektorka se věnuje zejména metodám podporujícím konstruktivistický přístup a metodám nabízejícím prostor pro rozvoj dovedností. Důležitá je pro ni radost z objevování, vytváření bezpečného prostředí, podpora vnitřní motivace a autentičnost na straně učitele. Jako mentorka chce naslouchat a pomáhat kolegům v objevování a rozvíjení jejich silných stránek.

____________________________________________________

Informace:

 • Certifikát H-Edu: Vývojáře výukových materiálů ExpEdice a vlastníky licence zastupuje v ČR společnost H-edu, s.r.o., která je také výhradním distributorem pomůcek potřebných k použití této koncepce a metodiky.
 • Akreditace: Seminář je akreditovaný v systému DVPP pod číslem jednacím MSMT- 8902/2023-1-296.
 • Místo konání: Brno, Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63 (č.p. 343), Brno
 • Uzavření registrace: 14 dní před termínem konání nebo při naplnění kapacity.
 • Cena semináře: 2.600 Kč
  • Sleva 1.000 Kč na účast dvou učitelů z jedné školy (prosíme, do poznámky v registraci uveďte jméno Vašeho kolegy a vyčkejte na zaslání nové proforma faktury se sníženou cenou, tedy za dva účastníky 4.200 Kč - automaticky ze systému přijde faktura na plnou cenu). Rádi bychom, aby se do výuky ExpEdicí zapojilo více učitelů z jedné školy, tím bude výuka efektivnější.
  • V rámci poplatku získáte přístup do elektronické verze učebnice Biologie AB včetně metodiky a to po dobu 14 dnů,
  • občerstvení v průběhu přestávek.
 • Možnosti financování: ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej je propojenou výukou přírodních věd batalským způsobem. Cílem je pomoci učitelům 2 st. ZŠ porozumět principům rozvoje komplexní přírodovědecké gramotnosti a přizpůsobit tomu přístup k žákům i charakter vyučování. Jde o zcela unikátní přístup k výuce přírodních věd. I v tomto případě lze využít prostředky ze šablon osobnostně sociálního rozvoje pracovníků ve vzdělávání a Podpory inovativního vzdělávání žáků.
 • Oběd si můžete objednat ve školní jídelně (objednávka je součástí registrace), cena 170 Kč, platba hotově na místě, výběr menu pošleme týden před seminářem.
Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.