Informatika
Seminář

Informatika s Emilem pro mateřské školy, 5 x 45 minut, 12. dubna 2023, online

Seminář pro učitele/ky MŠ (i bez průpravy v oblasti informatiky), 12. dubna 2023 ve 14:00 - 18:00, online

1 400 Kč
Přihlásit se
Zbývají 3 místa

Informatika s Emilem pro mateřské školy moderním způsobem rozvíjí informatické myšlení dětí, zlepšuje logické myšlení, plánování, paměť a také komunikační dovednosti či práci v kolektivu. Metoda je určena pro děti předškolních tříd. Děti pracují se softwarem ve skupinách pomocí interaktivní tabule nebo za stolem s papírovými kartičkami či řeší úkoly v pracovních listech. Obsahově je Emil pro mateřské školy rozvržen na přibližně 18 hodin.

Nabízíme unikátní vzdělávání pro učitele MŠ. Nepředpokládáme žádné dřívější znalosti programování či informatiky, pouze běžnou digitální gramotnost a chuť inovovat a zprostředkovat tento výjimečný zážitek svým žákům. Účastníci si pod vedením lektora vyzkoušejí vše, co později zažijí se svými žáky – práci se softwarem na základě metodických materiálů, s pracovním sešitem i s papírovými kartičkami. Získají také zdarma pracovní sešit Emil na cestách (bude zaslán dopředu poštou).

Pro videokonferenci je zapotřebí mít kvalitní internetové připojení a PC, na kterém funguje služba Zoom.us


Lektor: PaedDr. Andrea Hrušecká, PhD., PaedDr. Daniela Bezáková, PhD. - autorky pracovních sešitů Informatika s Emilem pro MŠ

Certifikát H-Edu: Vývojáře výukových materiálů Informatika s Emilem a vlastníky licence zastupuje v ČR společnost H-edu, s.r.o., která je také výhradním distributorem pomůcek potřebných k použití této metody. Každý účastník získá po absolvování certifikát. Jako bonus získá každý účastník zdarma pracovní sešit Informatika s Emilem pro MŠ.

Akreditace: Seminář je akreditovaný v systému DVPP pod číslem jednacím MSMT- 28685/2022-1-882.
Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.