ExpEdice - Chemie A, B - 16 x 45 minut, 18. - 19. dubna 2024, Praha
Přírodní vědy
Seminář

ExpEdice - Chemie A, B - 16 x 45 minut, 18. - 19. dubna 2024, Praha

Seminář ke koncepci a metodice vyučování chemie v rámci vzdělávacího programu "ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej!" určené pro učitele/ky ZŠ nebo víceletých gymnáziích. Registrace do 10.4.

Omlouváme se, ale tento produkt je již vyprodaný.

Seminář je zaměřen na pracovní učebnice Chemie A a Chemie BSoučástí je dopolední blok zaměřený na celkový koncept, na který s sebou můžete přizvat svého ředitele nebo vedoucího předmětové sekce. Přihlášení pouze na tento blok je možné zde. Stále podporujeme účast více učitelů z jedné školy a nabízíme slevu 2.000 Kč (dva učitelé z jedné školy).

Seminářem si projdete z pozice žáků ve třídě. Nabízíme vám zážitek induktivně koncipovaných učebních aktivit charakteristický pro konstruktivistickou pedagogickou teorii, s metodickým komentářem a odborným doprovázením autory koncepce a učebních materiálů. Domníváme se, že na vyučování má pracovat (zkoumat, přemýšlet, diskutovat) především žák. Na straně učitelů to vyžaduje osvojení nových pohledů na žáka, skupinovou dynamiku a proces vyučování.

Další termíny seminářů najdete na www.h-edu.cz/expedice

Program:

1. den 

8:30 - 9:00 Registrace

9:00 -10:30 -  I. BLOK

Nároky společnosti na kvalitu současného vzdělávání se mění a vzdělávání zažívá paradigmatické změny. Jak se nám daří na tyto společenské požadavky reagovat? 
Vzdělávací program ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej! je reakcí na tyto výzvy. Možnosti induktivního přístupu představíme přes práci vědce na modelovém příkladu (Záhada černé skříňky).

10:30 - 10:45 Přestávka

10:45 − 12:15 - II. BLOK

Jak dobře známe vlastnosti látek? A jak to souvisí s tříděním odpadu? Žáci dnes vlastnosti látek nevnímají a vytvářejí si mylné představy, např. že tvrdé je opak křehkého. Zjistíme, co přináší přímé zkoumání různorodých vlastností látek a jak je při tom možné rozvíjet základní způsobilosti vědecké práce - pozorování a klasifikaci, resp. měření. 

12:15 − 13:00 Přestávka na oběd

13:00 − 14:30 - III. BLOK

Je čistá voda opravdu čistá? Zjistíme to i na základě vedení elektrického proudu a jiných zkoumaných vlastností. Čistá voda a chemicky čistá voda jsou významové odlišnosti, na kterých začínáme budovat chemické vnímání reality. Odborným pojmům předcházejí prekoncepty, tedy existující žákovské představy. Zjistíme, proč je důležité věnovat prostor jejich odhalení a využívat je při aktivním učení (se) a objevování.

14:30 − 14:45 Přestávka

14:45 − 16:15 - IV. BLOK

Problematiku rychlosti chemických reakcí prozkoumáme pomocí výbuchu acetylenu. Realizací experimentu ověříme a prozkoumáme vlivy různých faktorů na rychlost chemických reakcí. Vedle toho poznáme, jak lze rozvíjet způsobilost experimentovat a kontrolovat proměnné. Podíváme se na přínosy skupinové práce i nezdaru či chyby?

____________________________________________________

2. den 

9:00 -10:30 -  V. BLOK

Zažijeme si objevování rozdílů v čištění pitné a odpadní vody přesně jako žáci. Zjistíme, zda žákovské diskuse mohou zabránit tvorbě mylných představ o čištění vody, které přetrvávají ještě u dospělých. Přírodovědné vzdělávání však nespočívá jen v osvojení si odborných pojmů a odstranění mylných představ, ale také ve sledování rozvoje dalších složek přírodovědné gramotnosti. Jak vnímat úrovně schopností vědecké práce a jak dávat žákovi zpětnou vazbu? Ukážeme i vytvoříme situace a příklady, které to umožňují.

10:30 - 10:45 Přestávka

10:45 − 12:15 - VI. BLOK

Rozumíme skleníkovému efektu? Jakou úlohu mají oceány v globálním oteplování? Ani vědci v tom nemají jasno, proto se daří různým často protichůdným teoriím a názorům. Naši žáci budou rozhodovat o budoucnosti naší planety. Pomozme jim zorientovat se v těchto náročných pojmech přes aktivity, které realizují sami.

12:15 − 13:00 Přestávka na oběd

13:00 − 14:30 - VII. BLOK

Otevřeme pátrání po atomech. Začneme přecházet z makroskopického vnímání chemie do „mikroskopického prostředí“. Pokusíme se změřit rychlost pohybu a také hmotnost malých neviditelných částic, ze kterých se svět kolem nás skládá.

14:30 − 14:45 Přestávka

14:45 − 16:15 - VIII. BLOK

Na ukázkách z hodin ExpEdice budeme diskutovat kritická místa systematického zkoumání ve školním prostředí, poukážeme na roli učitele a dynamiku třídy v induktivním zpřístupňování přírodovědného obsahu.

Lektoři: Katarína Kotuláková, Majka Orolínová (SK) 

Doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.
Katarína je docentkou na Katedře chemie Pedagogické fakulty Trnavské univerzity v Trnave. Svůj výzkum zaměřuje na studium porozumění vědeckým konceptům žáků, způsobilosti vědecké práce a přírodovědnou gramotnost. Aktivně se podílí na zajišťování kontinuálního vzdělávání učitelů. Spolupracovala na řešení několika projektů zabývající se především výzkumně laděným přístupem v přírodovědném vzdělávání. Je autorkou ExpEdice - Chemie A i Chemie B. 

PaedDr. Mária Orolínová, PhD.
Mária se jako odborná asistentka na Katedře chemie Pedagogické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě účastní přípravy budoucích pedagogů v oblasti metodologie pedagogického výzkumu. Budoucí učitele chemie připravuje v oblasti školní laboratorní a experimentální praxe, neformálního vzdělávání a komunikace vědy.

Certifikát H-Edu: Vývojáře výukových materiálů ExpEdice a vlastníky licence zastupuje v ČR společnost H-edu, s.r.o., která je také výhradním distributorem pomůcek potřebných k použití této koncepce a metodiky.

Akreditace: Seminář je akreditovaný v systému DVPP pod číslem jednacím MSMT- 8902/2023-1-296.

Místo konání: Praha, Gymnázium Thomase Manna, z.ú., Střížkovská 32/27, Praha 8

Cena semináře: 5.200 Kč

Sleva 2.000 Kč na účast dvou učitelů z jedné školy (prosíme, do poznámky v registraci uveďte jméno Vašeho kolegy a vyčkejte na zaslání nové proforma faktury se sníženou cenou, tedy za dva účastníky 8.400 Kč - automaticky ze systému přijde faktura na plnou cenu). Rádi bychom, aby se do výuky ExpEdicí zapojilo více učitelů z jedné školy, tím bude výuka efektivnější.

V rámci poplatku získáte české verze tištěných učebnic Chemie A a B (platí pouze pro účastníka bez slevy, účastníci se slevou budou mít možnost si tyto učebnice dokoupit). Během přestávek bude zajištěno občerstvení. 

Možnosti financování: ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej je propojenou výukou přírodních věd batalským způsobem. Cílem je pomoci učitelům 2 st. ZŠ porozumět principům rozvoje komplexní přírodovědecké gramotnosti a přizpůsobit tomu přístup k žákům i charakter vyučování. Jde o zcela unikátní přístup k výuce přírodních věd. I v tomto případě lze využít prostředky ze šablon osobnostně sociálního rozvoje pracovníků ve vzdělávání a Podpory inovativního vzdělávání žáků

Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.