Přírodopis
Přírodní vědy
Seminář

ExpEdice - Biologie AB, 8 x 45 minut, 4. října 2024, Praha

"ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej!" Registrace: do 20. 9. 2024

2 600 Kč
Přihlásit se
Zbývá 18 míst

Seminář ke koncepci a metodice v rámci vzdělávacího programu "ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej!" určené pro učitele/ky ZŠ nebo víceletých gymnáziích zaměřený na pracovní učebnice Biologie A a Biologie B
Stále podporujeme účast více učitelů z jedné školy a nabízíme slevu 1.000 Kč (dva učitelé z jedné školy).

Tematické celky:

 • Život s člověkem a v lidských sídlech (biologická ochrana, včely, šlechtění, parazité, škůdci, buňka, ...)
 • Živé organismy a jejich stavba
 • Stavba těla rostlin
 • Stavba těla hub
 • Stavba těla bezobratlých

Seminářem si projdete z pozice žáků ve třídě. Nabízíme vám zážitek induktivně koncipovaných učebních aktivit charakteristický pro konstruktivistickou pedagogickou teorii, s metodickým komentářem a odborným doprovázením autory koncepce a učebních materiálů. Domníváme se, že na vyučování má pracovat (zkoumat, přemýšlet, diskutovat) především žák. Na straně učitelů to vyžaduje osvojení nových pohledů na žáka, skupinovou dynamiku a proces vyučování.

Další termíny seminářů najdete na www.h-edu.cz/expedice

Program:

8:30 - 9:00 Registrace

9:00 -10:30 -  I. BLOK

Představíme si koncepci 6. ročníku a jeho tematické celky. Podíváme se na to, jak se člověku a jeho sídlům přizpůsobují jiné organismy (Co přináší život ve městě?) a jak člověk přizpůsobuje organizmy svým představám - vyšlechtíme nové psí plemeno (Od vlka ke psovi) a naplánujeme založené vlastní farmy (Cesta k vlastní farmě).

10:30 - 10:45 Přestávka

10:45 − 12:15 - II. BLOK

Na mikrosvět se podíváme přes historickou perspektivu. Využijeme pozorování známých vědců a budeme se je snažit interpretovat tak, jako bychom to byli my. Co pozoroval v mikroskopu Nehemiah Grew (Do nitra živých organizmů - jako kdysi) a na co pomocí experimentů přišel Johan Moldenhawer (Do nitra živých organizmů - přes mikroskop)? Co našel ve své pracovně nepořádný Fleming a jak byste si to vysvětlili vy? (Původci nemocí, nebo prospěšné organizmy?). V tématech o mikrosvětě též využijeme přístup od konkrétního k všeobecnému (Není buňka jako buňka) a budeme číst odborný biologický text, abychom se zdokonalili v práci s informacemi (Antibiotika nejsou všechno).

12:15 − 13:00 Přestávka na oběd

13:00 − 14:30 - III. BLOK

I při stavbě rostlinného těla se dá smysluplně přemýšlet o souvislostech. Může podle vás existovat rostlina, která má kořen podobný jako tulipán, list jako fazole a květ jako jabloň? Dlouhodobým pozorováním znaků rostlinného těla odhalíme některé zajímavé souvislosti. Pátrání po nich se bude prolínat několika aktivitami a my tak nenásilně poznáme kořen, stonek, list a květ z anatomického i fyziologického hlediska.

14:30 − 14:45 Přestávka

14:45 − 16:15 - IV. BLOK

Pobavíme se o rovinách hodnocení takto laděného vyučování a vytvoříme společně test na ověření vědomostí a způsobilosti malé série aktivit.

16:15 – 16:30 Diskuse účastníků a předání certifikátů

 

Lektoři: Naďa Makarová (SK)

 • Mgr. Naděžda Makarová

Aktuálně učí na 2. stupni ZŠ biologii a chemii. Jako učitelka a lektorka se věnuje zejména metodám podporujícím konstruktivistický přístup a metodám nabízejícím prostor pro rozvoj dovedností. Důležitá je pro ni radost z objevování, vytváření bezpečného prostředí, podpora vnitřní motivace a autentičnost na straně učitele. Jako mentorka chce naslouchat a pomáhat kolegům v objevování a rozvíjení jejich silných stránek.

____________________________________________________

Informace:

 • Certifikát H-Edu: Vývojáře výukových materiálů ExpEdice a vlastníky licence zastupuje v ČR společnost H-edu, s.r.o., která je také výhradním distributorem pomůcek potřebných k použití této koncepce a metodiky.
 • Akreditace: Seminář je akreditovaný v systému DVPP pod číslem jednacím MSMT- 8902/2023-1-296.
 • Místo konání: Praha, Gymnázium Thomase Manna, Střížkovská 32, 180 00 Praha
 • Uzavření registrace: 14 dní před termínem konání nebo při naplnění kapacity.
 • Cena semináře: 2.600 Kč
  • Sleva 1.000 Kč na účast dvou učitelů z jedné školy (prosíme, do poznámky v registraci uveďte jméno Vašeho kolegy a vyčkejte na zaslání nové proforma faktury se sníženou cenou, tedy za dva účastníky 4.200 Kč - automaticky ze systému přijde faktura na plnou cenu). Rádi bychom, aby se do výuky ExpEdicí zapojilo více učitelů z jedné školy, tím bude výuka efektivnější.
  • V rámci poplatku získáte přístup do elektronické verze učebnice Biologie AB včetně metodiky a to po dobu 14 dnů,
  • občerstvení v průběhu přestávek.
 • Možnosti financování: ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej je propojenou výukou přírodních věd batalským způsobem. Cílem je pomoci učitelům 2 st. ZŠ porozumět principům rozvoje komplexní přírodovědecké gramotnosti a přizpůsobit tomu přístup k žákům i charakter vyučování. Jde o zcela unikátní přístup k výuce přírodních věd. I v tomto případě lze využít prostředky ze šablon osobnostně sociálního rozvoje pracovníků ve vzdělávání a Podpory inovativního vzdělávání žáků.
Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.