Informatika
Seminář

Robotika s Emou, 8 x 45 minut, 17. března 2022, Praha

Seminář pro učitele/ky na 1. stupni ZŠ (i bez průpravy v oblasti informatiky). 17. března 2022 v 9:30 - 16:45, Praha

2 400 Kč s DPH
Přihlásit se
Zbývají 4 místa

Robotika s Emou je nová metoda výuky robotiky na 1. stupni základních škol. Žáci s robotem Blue-Bot pracují na zemi, na speciálních podložkách a v pracovním sešitě. Robotika s Emou je určena pro žáky 1. - 4. tříd ZŠ, obsahem na přibližně 20 vyučovacích hodin a vhodně doplňuje obsah Informatiky s Emilem 3 a 4. Větší část úloh je možné s drobnými obměnami realizovat i s roboty Bee-Bot.

Nabízíme unikátní vzdělávání pro učitele 1. stupně ZŠ. Nepředpokládáme žádné předcházející znalosti programování či informatiky, jen běžnou digitální gramotnost a chuť inovovat a zprostředkovat tento výjimečný zážitek svým žákům - každému jednomu ve třídě. Účastníci budou pod vedením lektora na semináři pracovat s roboty Blue-Bot na základě pracovního sešitu a metodických materiálů. Vše bude na místě připraveno.


Lektor: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
Certifikát H-Edu: Vývojáře výukových materiálů Robotika s Emou a vlastníky licence zastupuje v ČR společnost H-edu, s.r.o., která je také výhradním distributorem pomůcek potřebných k použití této metody. Každý účastník získá po absolvování certifikát. Jako bonus získá každý účastník zdarma pracovní sešit Robotika s Emou.
Akreditace: Seminář je akreditovaný v systému DVPP pod číslem jednacím MSMT-14202/2021-1.

prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
Profesor Ivan Kalaš je vedoucím Katedry základů vyučování informatiky na fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě. Věnuje se pedagogickému výzkumu v oblasti teorie vyučování informatiky. Už více jak 20 let spolupracuje při budování předmětů informatika v primárním a sekundárním vzdělávání, je spoluautorem učebnic a učebních materiálů pro informatiku, a též knih o dětském programování. Je zapojený do vývoje edukačních softwarů a edukačních programovacích prostředí pro děti a žáky každého věku, jako např. Comenius Logo, Cirkus Šaša Tomáša, Vizuálne zlomky, RNA alebo Imagine Logo. Profesor Kalaš přispěl k úspěšné realizaci vícero mezinárodních iniciativ jako např. projekty Kaleidoscope, Playground, Infovek alebo národný projekt ESF Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky. V národním projektu ESF Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl je zodpovědný za vzdělávací program zaměřený na rozvoj digitální gramotnosti pedagogů slovenských mateřských škol. Ivan Kalaš reprezentuje Slovenskou republiku ve Výboru IFIP pro vzdělávání. Od roku 2008 působí jako člen mezinárodního sboru společnosti Microsoft pro program Partners in Learning. V roce 2009 byl profesor Ivan Kalaš jmenovaný za člena Správní rady Institutu UNESCO pro informační technologie ve vzdělávání.

Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.