Přírodní vědy
Seminář

Fyzika 6. ročník (1. díl) + Chemie díl A, 8 x 45 minut, 14. září 2023, Praha

Seminář ke koncepci a metodice vyučování fyziky a chemie v rámci vzdělávacího programu "ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej!" určené pro učitele/ky ZŠ nebo víceletých gymnáziích.

Omlouváme se, ale tento produkt je již vyprodaný.

Seminářem si projdete z pozice žáků ve třídě. Nabízíme vám zážitek induktivně koncipovaných učebních aktivit charakteristický pro konstruktivistickou pedagogickou teorii, s metodickým komentářem a odborným doprovázením autory koncepce a učebních materiálů. Domníváme se, že na vyučování má pracovat (zkoumat, přemýšlet, diskutovat) především žák. Na straně učitelů to vyžaduje osvojení nových pohledů na žáka, skupinovou dynamiku a proces vyučování.

Další termíny seminářů najdete na www.h-edu.cz/expedice

Program školení

8:30 - 9:00 Registrace

9:00 -10:30 -  I. BLOK
Projekt - ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej! - koncepce výuky přírodovědných předmětů.
Představíme projekt ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej! a jeho koncepci výuky fyziky a chemie. Pro projekt je dominantní poznávací proces založený na konstruktivistické pedagogické teorii, jehož charakteristickým rysem pro přírodovědné předměty je induktivní postup. V rámci uvedeného postupu je pro žáky (stejně jako pro vědce) důležité navzájem smysluplně komunikovat: sdílet vlastní předpoklady, dohodnout se na společném postupu, diskutovat o pozorovaných jevech, dohodnout se na společném závěru vyplývajícím z pozorování a měření.
Číslo, text, tabulka či graf? V prvním bloku se zaměříme nejen na „nabývání nových znalostí“, ale i na rozvoj efektivní spolupráce, strategií a způsobilostí vědecké práce (rozvíjené v konstruktivisticky vedené výuce).

10:30 - 10:45 Přestávka

10:45 − 12:15 - II. BLOK
Co dokáží plyny? 
Prvky konstruktivistického přístupu představíme přes konkrétní příklady aktivit, ve kterých budeme řešit různé výzkumné otázky. Zažijeme, jakými způsoby vědci přicházejí na nové objevy a potvrzují své předpoklady. Jak mohou žáci v týmech zkoumat co dokážou plyny?
Kouzlo se zkumavkami. Někdy musí vědec řešit i jiné než vědecké problémy. Vyzkoušíme si, jak to vypadá na hodině, když žáci řeší nejen výzkumný, ale i technický problém.
Zahrajeme si na hustotu a zjistíme, kdy "hustá" není "hustá". Během aktivit si ukážeme, jak lze různými způsoby formovat představy dětí, ale také jak je zbavit tzv. miskoncepcí = chybně utvořených pojmů. A možná se nám podaří změřit i hustotu plynů.

12:15 − 13:00 Přestávka na oběd

13:00 − 14:30 - III. BLOK
Jak souvisí vlastnosti látek s tříděním odpadu? V úvodu do chemie se žáci velmi rychle a zejména samostatně dostanou do pozice vědce, zatímco učitele, to nestojí téměř žádnou námahu. Ve třetím bloku zkusíme přijít na to, jak u žáků dosáhnout vnitřní motivace učit se.
Je čistá voda opravdu čistá? I na tuto otázku si žáci dokáží odpovědět po absolvování aktivity, kde poněkud netradičním způsobem zjišťují složení různých vzorků vod.

14:30 − 14:45 Přestávka

14:45 − 16:15 - IV. BLOK
Umíme ovlivnit rychlost chemických reakcí a co je to výbuch? Na závěr to bude o chemických reakcích a jak je zajímavě a bezpečně zprostředkovat žákům. Aby i z této hodiny odešli nejen s obrovským nadšením, ale i novými poznatky.
Přístup ke klasifikaci a hodnocení výkonů žáků v Expedici. Beze změny přístupu ke klasifikaci a hodnocení výkonů žáků nelze dosáhnout ve škole změnu. Představíme vybrané aspekty, na které se klade důraz při klasifikaci a hodnocení výkonů žáků v přírodovědných předmětech Expedice.
Vaše otázky, diskuse, odevzdání certifikátuLektoři: Martina Nociarová (SK)
Učitelka fyziky a chemie na ZŠ Fándlyho v Pezinku. Do pilotáže koncepce vyučování přírodních věd ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej! je zapojena už pátým rokem.

Certifikát H-Edu: Vývojáře výukových materiálů ExpEdice a vlastníky licence zastupuje v ČR společnost H-edu, s.r.o., která je také výhradním distributorem pomůcek potřebných k použití této koncepce a metodiky.

Akreditace: Seminář je akreditovaný v systému DVPP pod číslem jednacím MSMT- 8902/2023-1-296.

Místo konání: Praha (místo upřesníme)

Rádi bychom, aby se do výuky ExpEdicí zapojilo více učitelů z jedné školy, tím bude výuka efektivnější, a proto stále nabízíme 50% slevu na každého druhého učitele ze stejné školy (do poznámky prosím uveďte 50% sleva + jména účastníků). Na email Vám automaticky dorazí proforma faktura za plnou cenu, my Vám cenu následně upravíme a zašleme doklad se slevou.

V rámci poplatku získáte české verze tištěných učebnic Fyzika A, Fyzika B a Chemie A (platí pouze pro účastníka bez slevy, účastníci s 50% slevou budou mít možnost si tyto učebnice dokoupit). 

Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.