Chemie díl A, 8 x 45 minut, 4. dubna 2023, Praha
Přírodní vědy
Seminář

Chemie díl A, 8 x 45 minut, 4. dubna 2023, Praha

Školení ke koncepci a metodice vyučování biologie v rámci vzdělávacího programu "ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej!" určené pro učitele/ky ZŠ nebo víceletých gymnáziích.

2 400 Kč s DPH
Přihlásit se
Zbývá 7 míst

Nabízíme koncepci ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej! zaměřenou na podporu hloubkového porozumění přírodovědných jevů, rozvoj způsobilosti vědecké práce potřebné pro běžný život a podporu radosti, zvědavosti a samostatnosti při zkoumání světa a přírody. Učební konstruktivistické a výzkumné aktivity jsme ověřili ve spolupráci s pilotními školami. Nabízíme metodickou podporu učitelům zaměřenou na provádění induktivně poznávacího procesu dětí.

Výukové materiály jsou prvním dílem učebnic chemie a poskytují sofistikované zpracování čtyř tematických jednotek, ve kterých koordinujeme chemický pohled s přirozeným přesahem do dalších předmětů - fyzika, biologie, dějepis. Školením si projdete z pozice žáků ve třídě. Nabízíme vám zážitek induktivně koncipovaných učebních aktivit charakteristický pro konstruktivistickou pedagogickou teorii, s metodickým komentářem a odborným doprovodem autory koncepce a učebních materiálů. Domníváme se, že na vyučování má pracovat (zkoumat, přemýšlet, diskutovat) především žák. Na straně učitelů to vyžaduje osvojení nových pohledů na žáka, skupinovou dynamiku a proces vyučování.

Další termíny seminářů najdete na www.h-edu.cz/expediceProgram školení

I. BLOK: Jak mění nároky společnosti požadavky na kvality současného vzdělání? Jaký je váš cíl a jak se vám ho (ne)daří dosáhnout?
Představíme projekt ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej! a jeho koncepci čtyř tematických celků s prolínajícími se aktivitami z chemie jako jednu z reakcí na tyto změny. Možnosti konstruktivistického přístupu poznáme přes konkrétní příklady aktivit (Co dokáže pórovitá nádoba? Záhada Avogadrovy hypotézy), ve kterých budeme řešit výzkumnou otázku, konkrétní problém nebo analyzovat případ, který se již stal. Zažijeme, jakými způsoby vědci přicházejí na nové objevy a potvrzují své předpoklady.

II. BLOK: Opravdu známe skutečné vlastnosti látek? A jak to souvisí s tříděním odpadu? Žáci dnes vlastnosti látek nevnímají a v hlavách si často vytvářejí mylné představy – kovy jsou tažné, protože se těží. Podíváme se, co přináší přímé zkoumání různorodých látek v různých kontextech a jak si při tom žáci rozvíjejí myšlení spolu se základními způsobilostmi vědecké práce, kterými jsou i pozorování a klasifikace.

III. BLOK: Je čistá voda opravdu čistá? Zjistíme to i na základě vedení elektrického proudu pomocí vlastnoručně vyrobené pomůcky, kterou si odnesete s sebou. Místo pojmu chemicky čistá látka jsme zavedli pojem chemická látka a od té doby jsou chemické látky synonymem strachu a nedůvěry. Dejme věci do pořádku. Čistá voda a chemicky čistá voda jsou nuance, na kterých začínáme budovat chemické vnímání reality. Odborným pojmům předcházejí prekoncepty, tedy existující žákovské představy. Zjistíme, proč je důležité věnovat prostor jejich odhalení a využívat je při aktivním učení a objevování.

IV. BLOK: Co je výbuch? Samozřejmě chemická reakce. Spolu prozkoumáme výbuch acetylenu. Jak ale prozkoumáme rychlost chemických reakcí? Objevíme nejen využití běžných technologií v rukou žáků, ale také výhody samostatné žákovské práce ve skupinách. Na co se tady zaměřujeme my učitelé?Lektoři: Ľubomír Held (SK)
Martina Nociarová (SK)
Učitelka fyziky a chemie na ZŠ Fándlyho v Pezinku. Do pilotáže koncepce vyučování přírodních věd ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej! je zapojena už pátým rokem.

Certifikát H-Edu: Vývojáře výukových materiálů ExpEdice a vlastníky licence zastupuje v ČR společnost H-edu, s.r.o., která je také výhradním distributorem pomůcek potřebných k použití této koncepce a metodiky.

Akreditace: Seminář prozatím není akreditovaný v systému DVPP.

Místo konání: ZŠ Ohradní (Ohradní 1366/49, Praha 4 – Michle)

50% sleva pro každého 2. účastníka ze stejné školy na jakýkoliv seminář ExpEdice (do poznámky prosím uveďte 50% sleva + jména účastníků). Na email Vám automaticky dorazí proforma faktura za plnou cenu, my Vám cenu následně upravíme a zašleme doklad se slevou.
Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.