ExpEdice - Biologie A, 8 x 45 minut, 19. dubna 2024, Brno
Přírodní vědy
Seminář

ExpEdice - Biologie A, 8 x 45 minut, 19. dubna 2024, Brno

Seminář ke koncepci a metodice vyučování biologie v rámci vzdělávacího programu "ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej!" určené pro učitele/ky ZŠ nebo víceletých gymnáziích. Registrace do 14. 4.

Omlouváme se, ale tento produkt je již vyprodaný.

Seminář je zaměřen na pracovní učebnici Biologie A. Tato pracovní učebnice je zaměřena na tematické celky:

  • Život s člověkem a v lidských sídlech (biologická ochrana, včely, šlechtění, parazité, škůdci, buňka, ...)
  • Živé organismy a jejich stavba

Seminářem si projdete z pozice žáků ve třídě. Nabízíme vám zážitek induktivně koncipovaných učebních aktivit charakteristický pro konstruktivistickou pedagogickou teorii, s metodickým komentářem a odborným doprovázením autory koncepce a učebních materiálů. Domníváme se, že na vyučování má pracovat (zkoumat, přemýšlet, diskutovat) především žák. Na straně učitelů to vyžaduje osvojení nových pohledů na žáka, skupinovou dynamiku a proces vyučování.

Další termíny seminářů najdete na www.h-edu.cz/expedice

Program:

1. den 

8:30 - 9:00 Registrace

9:00 -10:30 -  I. BLOK

Představíme koncepci pracovních učebnic A a B a jejich tematických celků. Přiblížíme si obsah, principy a metody, se kterými pracujeme na dosažení cílů. Seznámíme se s učebnicí, Violou a jejím otcem Jurajem. Podíváme se na to, jak se člověku a jeho sídlům přizpůsobují jiné organismy (Co přináší život ve městě?) a ze kterých organismů má člověk užitek (Fenomenální včely).

10:30 - 10:45 Přestávka

10:45 − 12:15 - II. BLOK

Jak člověk přizpůsobuje organismy svým představám – vyšlechtíme nové psí plemeno (Od vlka ke psovi). Naplánujeme založení vlastní farmy (Cesta k vlastní farmě) a na zeleninu a ovoce se podíváme pohledem kuchařů i zemědělců (Víme, co jíme?). Poznatky z jiných předmětů využijeme při zamyšlení se nad souvislostmi mezi rýží a malárií (Jak souvisí rýže s malárií?) Na farmě i v našem těle se občas objeví i nechtění hosté, přiblížíme si jak to s nimi vlastně je. (Invaze domácích škůdců I. a II., Nechtění návštěvníci).

12:15 − 13:00 Přestávka na oběd

13:00 − 14:30 - III. BLOK

Pohled na mikrosvět získáme i přes historickou perspektivu. Využijeme pozorování známých vědců a budeme se je snažit interpretovat tak, jako bychom jimi byli my. Co pozoroval v mikroskopu Nehemiah Grew (Do nitra živých organismů – jako kdysi) a na co pomocí experimentů přišel Johan Moldenhawer (Do nitra živých organismů – přes mikroskop)? Co našel ve své pracovně nepořádný Fleming a jak byste si to vysvětlili vy? (Původci nemocí nebo prospěšné organismy).

14:30 − 14:45 Přestávka

14:45 − 16:15 - IV. BLOK

V tématech o mikrosvětě také využijeme přístup od konkrétního k obecnému (Není buňka jako buňka) a budeme číst odborný biologický text, abychom se zdokonalili v práci s informacemi (Antibiotika nejsou na všechno). V závěru se zamyslíme nad metodami Expedice a způsobilostmi, která témata rozvíjejí. 

Diskuse účastníků.

16:15 – 16:30 Závěr a předání certifikátů

Lektoři: Naďa Makarová (SK)

Mgr. Naděžda Makarová
Aktuálně učí na 2. stupni ZŠ biologii a chemii. Jako učitelka a lektorka se věnuje zejména metodám podporujícím konstruktivistický přístup a metodám nabízejícím prostor pro rozvoj dovedností. Důležitá je pro ni radost z objevování, vytváření bezpečného prostředí, podpora vnitřní motivace a autentičnost na straně učitele. Jako mentorka chce naslouchat a pomáhat kolegům v objevování a rozvíjení jejich silných stránek.

Certifikát H-Edu: Vývojáře výukových materiálů ExpEdice a vlastníky licence zastupuje v ČR společnost H-edu, s.r.o., která je také výhradním distributorem pomůcek potřebných k použití této koncepce a metodiky.

Akreditace: Seminář je akreditovaný v systému DVPP pod číslem jednacím MSMT- 8902/2023-1-296.

Místo konání: Brno, Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63 (č.p. 343)

Cena semináře: 2.400 Kč

Sleva 800 Kč na účast dvou učitelů z jedné školy (prosíme, do poznámky v registraci uveďte jméno Vašeho kolegy a vyčkejte na zaslání nové proforma faktury se sníženou cenou, tedy za dva účastníky 4.000 Kč - automaticky ze systému přijde faktura na plnou cenu). Rádi bychom, aby se do výuky ExpEdicí zapojilo více učitelů z jedné školy, tím bude výuka efektivnější.
V rámci poplatku Vám bude aktivovaný přístup do elektronické učebnice Biologie A, B a to po dobu 14 dní (platí ode dne konání semináře).

Občerstvení: o přestávkách bude k dispozici malé občerstvení.
Oběd si můžete objednat ve školní jídelně (objednávka je součástí registrace), cena 170 Kč, platba hotově na místě, výběr menu pošleme týden před seminářem.

Možnosti financování: ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej je propojenou výukou přírodních věd batalským způsobem. Cílem je pomoci učitelům 2 st. ZŠ porozumět principům rozvoje komplexní přírodovědecké gramotnosti a přizpůsobit tomu přístup k žákům i charakter vyučování. Jde o zcela unikátní přístup k výuce přírodních věd. I v tomto případě lze využít prostředky ze šablon osobnostně sociálního rozvoje pracovníků ve vzdělávání a Podpory inovativního vzdělávání žáků

Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.