Přijímací zkoušky
9. ročník
8. ročník
Elektronický materiál

Online kurz - Přijímačky s pochopením

Online kurz: Příprava na jednotnou přijímací zkoušku

600 Kč s DPH

Často se kurzy přípravy na jednotnou přijímací zkoušku soustředí na nácvik typových úloh. My chceme díky včasné přípravě podpořit pochopení, které se bude hodit nejen na přijímačkách, ale i dál na střední škole a v životě.

Nabízíme vám:

  • Celkem 20 témat: Obsah, povrch, obvod; Procenta; Číselné výrazy; Zlomky; Úhly; Rovnice; Převody jednotek; Výrazy; Aritmetický průměr; Úměra; Kruh, kružnice; Pythagorova věta; Mocniny, odmocniny, číselná osa; Objem, povrch; Počítání s výrazy; Zobecňování; Grafy, schémata; Sítě; Dělitelnost; Desetinná čísla.
  • Ke každému tématu je zpracovaná gradovaná série dvojic úloh, kdy na jedné úloze je ukázáno jakým způsobem se řeší a na druhé si žák může ověřit, že řešení úlohy opravdu pochopil
  • Interaktivní prostředí pro žáky s přehledem co již zvládli a co jim ještě zbývá.

Pro učitele je k dispozici zvýhodněná licence pro třídu, která navíc umožňuje mít přehled jak jejich žáci postupují v řešení úloh.

Délka licence: 9 měsíců.

K přístupu je zapotřebí připojení k síti internet a internetový prohlížeč Chrome 45, Firefox 50, Safari 10, Edge 14 nebo jejich vyšší softwarová verze. Poskytovatel tyto technické podmínky nezajišťuje a ani nenese odpovědnost ani náklady na jejich zajištění.

Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.