Přijímací zkoušky
Elektronický materiál

Online kurz - Přijímačky s pochopením - třídní licence

Online kurz: Příprava na jednotnou přijímací zkoušku

Často se kurzy přípravy na jednotnou přijímací zkoušku soustředí na nácvik typových úloh. My chceme díky včasné přípravě podpořit pochopení, které se bude hodit nejen na přijímačkách, ale i dál na střední škole a v životě.

Nabízíme vám:

  • Celkem 20 témat: Obsah, povrch, obvod; Procenta; Číselné výrazy; Zlomky; Úhly; Rovnice; Převody jednotek; Výrazy; Aritmetický průměr; Úměra; Kruh, kružnice; Pythagorova věta; Mocniny, odmocniny, číselná osa; Objem, povrch; Počítání s výrazy; Zobecňování; Grafy, schémata; Sítě; Dělitelnost; Desetinná čísla.
  • Ke každému tématu je zpracovaná gradovaná série dvojic úloh, kdy na jedné úloze je ukázáno jakým způsobem se řeší a na druhé si žák může ověřit, že řešení úlohy opravdu pochopil
  • Pro učitele přehled jak jejich žáci postupují v řešení úloh
  • Interaktivní prostředí pro žáky s přehledem co již zvládli a co jim ještě zbývá.

Délka licence: 9 měsíců.

Třídní licence lze pořídit minimálně pro 9 žáků. Po přidání do košíku lze počet licencí navýšit na vyšší počet než 9.

K přístupu je zapotřebí připojení k síti internet a internetový prohlížeč Chrome 45, Firefox 50, Safari 10, Edge 14 nebo jejich vyšší softwarová verze. Poskytovatel tyto technické podmínky nezajišťuje a ani nenese odpovědnost ani náklady na jejich zajištění.

Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.