Přijímací zkoušky
9. ročník
8. ročník
Elektronický materiál

Online průvodcovaný kurz přípravy na přijímací zkoušky z matematiky na střední školy/4letá gymnázia s lektorem

Online průvodcovaný kurz: Příprava na jednotnou přijímací zkoušku (út 17:30-19:00 + čt 17:30-18:00)

Omlouváme se, ale tento produkt již není možné objednat. Vyberte si z naší nabídky obdobný produkt.

Pro skutečně pečlivou přípravu na přijímačky na střední školy přihlaste své dítě na průvodcovaný kurz s lektorem.

Jak kurz probíhá?

Žáci se budou s lektorem setkávat online 1x týdně na 1,5hodinových lekcích (út 17:30-19:00). V každé přípravné skupině je maximálně 20 dětí, takže se jim lektor může věnovat na skutečně individuální úrovni

Proběhne 25 lekcí mezi 12. 9. 2023 až 9. 4. 2024.

12. 9. se uskuteční zkušební hodina. První lekce naostro bude 26. 9. Do kurzu je třeba se přihlásit do 19. 9. a žák musí před první lekcí vypracovat diagnostický test a zaslat ho lektorovi.

Pravidelné testování a konzultace

Žáci budou mezi tématy průběžně psát zkušební přijímačkové testy, abychom ověřili jejich znalosti. Mezi jednotlivými lekcemi budou vyplňovat diagnostické testy, abychom odhalili nedostatky ve znalostech a mohli se na ně v lekcích zaměřit. Díky tomu bude kurz skutečně na míru potřebám žáků.

Mimo lekce každé úterý od 17:30–19:00 se budou každý čtvrtek v 17:30–18:30 konat dobrovolné společné konzultace k úlohám na procvičování, diagnostickým testům a tématu obecně.

Kurzu se mohou bez problémů účastnit všechny děti bez ohledu na to, jakou metodu výuky používá jejich učitel.

Probereme celkem 25 témat

 • Číselné výrazy, početní operace
 • Poměry, měřítko
 • Pythagorova věta
 • Převody jednotek
 • Rovnice
 • Zlomky
 • Úhly
 • Matematizace
 • Obsahy, obvody
 • Procenta
 • Kruh a kružnice
 • Algebraické výrazy
 • Tělesa, objemy a povrchy
 • Sítě těles
 • Práce s daty
 • Aritmetický průměr, vážený průměr
 • Číselná osa
 • Konstrukční úlohy
 • Dělitelnost
 • Desetinná čísla, zlomky a procenta
 • Souměrnosti
 • Zobecňování
 • Kombinatorika, desítková soustava, zaokrouhlování
 • Početní algoritmy

Kdo žáky kurzem provede?

 
Mgr. Václav Strnad. Učitel matematiky a informatiky na 2. stupni ZŠ Brigádníků. Matematiku učí jedenáctým rokem. Hejného metodě se věnuje cca 10 let. Pilotní učitel, lektor seminářů a letních škol. Spoluautor a koordinátor učebnic Hejného metody v H-matu.

Co řekl poté, co začal učit Hejného metodou?

"Začal jsem jinak přemýšlet o výuce. Zajímají mě, jak žáci řeší úlohy, proč dělají chyby, jak jim mohu pomáhat, vztahy ve třídě, komunikace mezi dětmi atd. Začalo mě to prostě více bavit a začal jsem dělat i pečlivější podrobnější přípravy. Hejného metoda se mi líbí, protože žáci jsou více komunikativní, otevřenější, než jsem zažil v klasice. Navíc, každý rok praxe je znát a myslím, že nyní zvládám lépe situace v hodinách než na začátku."

K přístupu je zapotřebí připojení k síti internet a internetový prohlížeč Chrome 45, Firefox 50, Safari 10, Edge 14 nebo jejich vyšší softwarová verze. Poskytovatel tyto technické podmínky nezajišťuje a ani nenese odpovědnost ani náklady na jejich zajištění.

Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.