2. stupeň
Fyzika
7. ročník
Přírodní vědy
Elektronický materiál

ExpEdice - FYZIKA C, D elektronická pracovní učebnice - učitelská licence na 1 rok

Elektronická verze pracovní učebnice ExpEdice pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

590 Kč s DPH

Elektronická verze pracovní učebnice ExpEdice - Fyzika C, D

Autoři: doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD., PaedDr. Renáta Tóthová, PhD., PaedDr. Jana Útla, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Held, CSs., Mgr. Eva Rošková, RNDr. MgA. Viktor Hruška, Ph.D. 

Tematický celek:

  • Teplota a čas
  • Zkoumání přeměn skupenství látek
  • Teplo
  • Zvuk

Po každém tematickém celku nabízí sumarizaci a prostor pro sebehodnocení žáků v oblasti osvojených poznatků a způsobilostí.

Očekávané výstupy dle RVP ZV (PDF)

Licence je určena pro 1 učitele. Součástí je také metodická příručka. 

K přístupu je zapotřebí připojení k síti internet a internetový prohlížeč Chrome 45, Firefox 50, Safari 10, Edge 14 nebo jejich vyšší softwarová verze. Poskytovatel tyto technické podmínky nezajišťuje a ani nenese odpovědnost ani náklady na jejich zajištění.

Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.