Informatika s Emilem 3

ExpEdice - FYZIKA pracovní učebnice C, D - elektronická verze

Elektronická verze pracovní učebnice ExpEdice pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia

590 Kč s DPH

Podrobnosti

Elektronická verze pracovní učebnice ExpEdice - Fyzika C, D

Autoři: doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD., PaedDr. Renáta Tóthová, PhD., PaedDr. Jana Útla, PhD., prof. PhDr. Ľubomír Held, CSs., Mgr. Eva Rošková

Tematický celek:

  • Teplota a čas
  • Zkoumání přeměn skupenství látek
  • Teplo

Po každém tematickém celku nabízí sumarizaci a prostor pro sebehodnocení žáků v oblasti osvojených poznatků a způsobilostí.

Očekávané výstupy dle RVP ZV (PDF)

Licence je určena pro 1 učitele. Součástí je také metodická příručka. 

Licence je platná do 30. 6. 2024.

K přístupu je zapotřebí připojení k síti internet a internetový prohlížeč Chrome 45, Firefox 50, Safari 10, Edge 14 nebo jejich vyšší softwarová verze. Poskytovatel tyto technické podmínky nezajišťuje a ani nenese odpovědnost ani náklady na jejich zajištění.