Živý sešit
3. ročník
4. ročník
5. ročník
Informatika
Seminář

Živý sešit (1. a 2. klubko), 8 x 45 minut, říjen 2024 (přesný termín upřesníme), online

Seminář pro učitele/ky na 1. stupni ZŠ (3. - 5. třída), 14:30 - 18:00 online

2 400 Kč
Přihlásit se
Zbývá 22 míst

Tento seminář proběhne online přes videkonferenci. Bude rozdělen do dvou dnů, každý den proběhnou dva 90 minutové bloky v časech 14:30 - 16:00 a 16:30 - 18:00. Pro videokonferenci je zapotřebí mít kvalitní internetové připojení a PC, na kterém funguje služba Zoom.us a prostředí Unity - to si můžete vyzkoušet po přihlášení/registraci na H-edu na stránce Robot Emil na doma.

Celé školení je zaměřené na tzv. "Novou informatiku" a především digitální kompetence. Aplikace Živý sešit je učební software pro všechny běžné platformy počítačů a tabletů, pomocí kterého žáci řeší informatické úlohy a rozvíjejí při tom své informatické myšlení a klade důraz na budování digitálních kompetencí.

V první polovině školení budou účastníci seznámení s 1. částí aplikace (1. klubko), která se zaměřuje na obrázky, útvary, kreslení, kopírování, souměrnost, texty, tabulky a tajné zprávy. Ke každému tématu je zpracována gradovaná série úloh, které budují digitální kompetence a rozvíjí informatické a logické myšlení. Jsou koncipovány pro výuku v rozsahu 8 výukových hodin, které lze zahrnout například do hodin matematiky, českého jazyka, výtvarné výchovy a samozřejmě i přímo do hodin informatiky. Předpokládané využití je ve 3. nebo 4. třídě. (V roce 2024 do aplikace přibude další část pro dalších 8 výukových hodin, která pokryje zbývající očekávané výstupy RVP a oblasti digitálních kompetencí a jejich předpokládané využití je ve 4. nebo 5. třídě.)

Ve druhé polovině školení budou účastníci seznámeni s 2. částí aplikace Živý sešit (2. klubko), která se zaměřuje např. na témata informační systémy, strukturovaná data, animace, práce se zvukem, prezentace, aj.
Ke každému tématu je zpracována gradovaná série úloh, které budují digitální kompetence a rozvíjí informatické a logické myšlení. Jsou koncipovány pro výuku v rozsahu 8 výukových hodin, které lze zahrnout například do hodin matematiky, českého jazyka, výtvarné výchovy a samozřejmě i přímo do hodin informatiky. Předpokládané využití 2. klubka je ve 4. nebo 5. třídě.

Kurz Živý sešit - digitální kompetence je určen primárně učitelům a učitelkám s kvalifikací pro první stupeň ZŠ včetně těch, kteří nemají informatickou průpravu

Účastníci se seznámí s novou metodou výuky informatiky jak po obsahové, tak po didaktické stránce, s jejími specifiky pro 1. stupeň ZŠ tak, aby se mohli rozhodnout, zda ji ve své učitelské praxi použijí a zda se s metodou chtějí seznamovat hlouběji. Účastníci získají takové podněty i pro výuku informatiky na 1. stupni ZŠ, které přispějí k rozvoji informatické gramotnosti žáků. Vše bude ilustrováno na praktických příkladech.

Lektoři: Mgr. Martin Lána; RNDr. Andrej Blaho, PhD.

Certifikát H-Edu: Vývojáře výukových materiálů Informatika s Emilem a vlastníky licence zastupuje v ČR společnost H-edu, s.r.o., která je také výhradním distributorem pomůcek potřebných k použití této metody. Každý účastník získá po absolvování certifikát opravňující zakoupení licence a pracovních sešitů k výukovému programu Živý sešit, které lze získat pouze účastí na H-edu certifikovaném školení.

 

Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.