Informatika s Emilem 3

ExpEdícia - Chémia 7. ročník, pracovná učebnica (SK)

ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj – Chémia pre 7. ročník, pracovná učebnica

179 Kč s DPH

Podrobnosti

Tematické celky:

  • Látky a ich vlastnosti
  • Zmesi a roztoky
  • Premeny látok
  • Klimatické zmeny

Pracovná učebnica ponúka 33 výskumne ladených aktivít pre celý školský rok podporujúcich induktívny poznávací proces detí. Siedmaci riešia výskumné problémy a otázky individuálne aj v skupinách, formulujú predpoklady, pozorujú, experimentujú, tvoria modely, rozmýšľajú v súvislostiach aj iných predmetov, diskutujú a tvoria vlastné závery.

  • Autoři: prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc., Mgr. Jana Bronerská, PhD., doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD., Mgr. Lucia Kováčová, PhD., PaedDr. Mária Orolínová, PhD.
  • Počet stran: 120
  • Rozměr: A4
  • Rok vydání: 2021
  • Jazyk: Slovenský
  • ISBN: 978 80 89859 59 7