Inspiromat efektivní výuky na dálku

Garanti projektu

Monika Olšáková se v Global Teacher Prize CZ 2019 umístila na 2. místě, je koordinátorkou EVVO, vede ekotým dětí i dospělých, spolupracuje se vzdělávacím sdružením TEREZA (Badatelé.cz, Učíme se venku, CIVIS aj.).

Působí v ZŠ a MŠ Janovice, kde vyučuje chemii, přírodopis, angličtinu a environmentální výchovu. Ve své výuce klade důraz na třífázový model výuky, kde za zásadní považuje žákovo učení v podnětném prostředí s řadou reálných výzev a se zpětnou vazbou na jeho výkony.

Má zkušenosti se ziskem grantů pro školní zahradu, ekostezku v obci, na pobyty žáků. Aktivně spolupracuje s rodiči (kavárny, brigády, dílny). Je lektor programu RWCT pro začátečníky i pokročilé, dále lektoruje BOV. Účastní se pedagogických festivalů v rámci PŠÚ. Působí jako externí čtenářský mentor na 5. ZŠ Třinec Koperníkova s rozrůstajícím se týmem učitelů.

Tomáš Chrobák je certifikovaný lektor, vítěz Global Teacher Prize CZ 2019, finalista Global Teacher Prize 2020, 
zkušený učitel s 11 letou praxí a 5 let s Hejného metodou.

Zároveň také autor sbírek gradovaných úloh, přípravných kurzů k přijímačkám, ale i víkendů a táborů pro děti. Tomáše Chrobáka jste mohli vidět jako hosta v České televizi, nebo jako přednášejícího na konferencích. Nenechte si ujít příležitost potkat ho i na tomto webináři.

“Před Hejného metodou mi jednak chyběla jakákoli metodická připravenost, či aktuální podpora. Dále mi chyběla jasná představa rozvoje mě jako učitele (kromě toho dokázat mít ve třídě ticho). Matematiku jsem měl rád vždy  a věřím, že i mí žáci. Nyní se, ale cítím tak nějak více svobodněji. Neřeším tolik osnovy, či domácí úkoly a více vnímám potřeby třídy, či sebe jako učitele. Velký přínos vnímám také v tom, že přemýšlím nad tím, proč dávám právě tuto úlohu, kde směřuje a čím může žáka posunout.“

Přispějte na Inspiromat efektivní výuky a získejte přístup ke kvalitním pracovním listům

Přispět 0 Kč Přispět 50 Kč Přispět 200 Kč   1000 Kč
přístup na 1 měsíc na 3 měsíce na 1,5 roku časově neomezeno