Online kurzy k přijímačkám z matematiky
Příprava na přijímačky z matematiky
pro SŠ a osmiletá gymnázia

Přihlaste své děti a žáky na přípravné kurzy, které jim pomohou získat výhodu u přijímacích zkoušek.
Učíme žáky chápat podstatu i těch nejnáročnějších úloh, které často rozhodnou o výsledcích zkoušek.

Našimi kurzy již prošlo přes 13 000 žáků.

Zvyšte šance svým dětem a žákům dostat se na vysněnou školu.

Vyberte přípravný kurz přesně pro vaše děti:

Online kurz pro přijímačky
na SŠ a čtyřletá gymnázia

Skupinová licence je určena pro třídu/skupinu 9+ osob

Průvodcovaný kurz
na SŠ s lektorem

Pilotní materiály
na osmiletá gymnázia (určené pro rodiče a učitele pro přípravu jejich dětí na přijímačky)

Pomohli jsme více než

13 000

dětem
Vyřešili jsme přes

130 000

úloh
Učit se takto dál by se chtělo

86 %

zúčastněných dětí
 

1) Online kurz na SŠ

 

Jak kurz probíhá?

Každý týden žákovi zašleme e-mail na jedno téma. Dostane přístup k nejrůznějším videím a nácvikovým a ověřovacím úlohám, které odzkouší, že látce skutečně rozumí. Interaktivní prostředí žákům přehledně ukáže, co již zvládli a jaké úkoly jim ještě zbývají. Učitel nebo rodič dostane přístup do systému a získá přehled o postupu žáka v řešení úloh. Kurzu se mohou bez problémů účastnit všechny děti bez ohledu na to, jakou metodu výuky používá jejich učitel.

Probereme celkem 20 témat

 • Obsah, povrch, obvod
 • Procenta
 • Číselné výrazy
 • Zlomky
 • Úhly
 • Rovnice
 • Převody jednotek
 • Výrazy
 • Aritmetický průměr
 • Úměra
 • Kruh, kružnice
 • Pythagorova věta
 • Mocniny, odmocniny, číselná osa
 • Objem, povrch
 • Počítání s výrazy
 • Zobecňování
 • Grafy, schémata
 • Sítě
 • Dělitelnost
 • Desetinná čísla

Autoři projektu

 
Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. je předním českým a slovenským odborníkem v didaktice matematiky. Vzdělal a ovlivnil tisíce učitelů, koncipoval přípravu budoucích učitelů. Vede výzkumný tým, se kterým založil uznávanou školu didaktiky matematiky. V týmové výzkumné práci vypracoval teorii generického modelu a koncipoval metodu vyučování matematice nazvanou genetický konstruktivismus. Napsal se svým týmem učebnice, které používá 20 % škol v České republice.
 
Tomáš Chrobák je certifikovaný lektor, vítěz Global Teacher Prize CZ 2019, finalista světového kola Global Teacher Prize 2020, zkušený učitel s 11 letou praxí a 5 let s Hejného metodou. Působí na ZŠ Baška, kde učí matematiku a tělocvik.
Skupinová licence je určena pro třídu/skupinu 9+ osob

2) Průvodcovaný kurz na SŠ s lektorem

 

Pro skutečně pečlivou přípravu na přijímačky na střední školy přihlaste své dítě na průvodcovaný kurz s lektorem.

Jak kurz probíhá?

Žáci se budou s lektorem setkávat online 1x týdně na 1,5hodinových lekcích. V každé přípravné skupině je maximálně 20 dětí, takže se jim lektor může věnovat na skutečně individuální úrovni

Proběhne 22 lekcí mezi 31. 10. 2023 až 9. 4. 2024.

První lekce se uskuteční 31. 10. Do kurzu je třeba se přihlásit do 26. 10. a žák musí před první lekcí vypracovat diagnostický test a zaslat ho lektorovi.

Pravidelné testování a konzultace

Žáci budou mezi tématy průběžně psát zkušební přijímačkové testy, abychom ověřili jejich znalosti. Mezi jednotlivými lekcemi budou vyplňovat diagnostické testy, abychom odhalili nedostatky ve znalostech a mohli se na ně v lekcích zaměřit. Díky tomu bude kurz skutečně na míru potřebám žáků.

Mimo lekce každé úterý od  15:30 - 17:00 se budou každý čtvrtek v 15:30 - 16:30 konat dobrovolné společné konzultace k úlohám na procvičování, diagnostickým testům a tématu obecně.

Kurzu se mohou bez problémů účastnit všechny děti bez ohledu na to, jakou metodu výuky používá jejich učitel.

Probereme celkem 22 témat

 • Číselné výrazy
 • Poměry a měřítko
 • Úměrnosti
 • Pythagorova věta
 • Převody jednotek
 • Rovnice
 • Zlomky
 • Úhly
 • Matematizace
 • Obvody a obsahy
 • Procenta
 • Lineární funkce a podobné myšlenky
 • Algebraické výrazy
 • Tělesa, objemy a povrchy
 • Sítě těles
 • Práce s daty, grafy
 • Aritmetický průměr, směsi
 • Číselná osa, souměrnosti
 • Konstrukční úlohy
 • Dělitelnost
 • Desetinná čísla, zlomky a procenta - vzájemné propojení
 • Zobecňování

Kdo žáky kurzem provede?

 
Mgr. Václav Strnad. Učitel matematiky a informatiky na 2. stupni ZŠ Brigádníků. Matematiku učí jedenáctým rokem. Hejného metodě se věnuje cca 10 let. Pilotní učitel, lektor seminářů a letních škol. Spoluautor a koordinátor učebnic Hejného metody v H-matu.

Co řekl poté, co začal učit Hejného metodou?

"Začal jsem jinak přemýšlet o výuce. Zajímají mě, jak žáci řeší úlohy, proč dělají chyby, jak jim mohu pomáhat, vztahy ve třídě, komunikace mezi dětmi atd. Začalo mě to prostě více bavit a začal jsem dělat i pečlivější podrobnější přípravy. Hejného metoda se mi líbí, protože žáci jsou více komunikativní, otevřenější, než jsem zažil v klasice. Navíc, každý rok praxe je znát a myslím, že nyní zvládám lépe situace v hodinách než na začátku."

Pozor, počet míst je omezený.

3) Pilotní materiály na osmiletá gymnázia (určené pro rodiče a učitele pro přípravu jejich dětí na přijímačky)

 
 

Představujeme pilotní materiály přípravy na přijímací zkoušky z matematiky na 8letá gymnázia. Jelikož jde o pilotní verzi, kurz nabízíme za symbolickou cenu. Nyní je k dispozici pouze individuální licence.

Jak vše probíhá?

Každý týden žákovi zašleme e-mail na jedno téma. Dostane přístup k nejrůznějším videím a nácvikovým a ověřovacím úlohám, které odzkouší, že látce skutečně rozumí. Interaktivní prostředí žákům přehledně ukáže, co již zvládli a jaké úkoly jim ještě zbývají.

Učitel nebo rodič dostane přístup do systému a získá přehled o postupu žáka v řešení úloh.

Jednou za 2 týdny proběhne konzultace online (určená pro rodiče a učitele), kdy my i vy probereme náročnost a srozumitelnost úloh. Vy se podělíte o zpětnou vazbu a my zodpovíme případné dotazy a získáme cenné informace do dalších let, abychom kurz mohli stále zlepšovat.

Materiály mohou bez problémů využít všechny děti bez ohledu na to, jakou metodu výuky používá jejich učitel.

Probereme celkem 12 témat

 • Početní operace
 • Závorky
 • Číslice (řády, desítková soustava, zaokrouhlování)
 • Číselná osa
 • Myslím si číslo
 • Převody jednotek (délka a čas)
 • Zlomky
 • Rovnice a soustavy rovnic
 • Úměra
 • Rýsování
 • Geometrické výpočty
 • Zobecňování
Pozor, počet míst je omezený.

 

 

Přidejte se k těm, kteří se chtějí nejen připravit na přijímačky, ale hlavně vše pochopit! Pomozte žákům získat výhodu u zkoušek na vysněnou školu.

Potřebuješ poradit?

Máš sebemenší problém či dotaz? S radostí ti poradíme!
Náš tým je připraven.

Podpora a FAQ
Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.