Neveřejné:

Programování s Emilem 1 - úvod, 8 x 45 minut, 31. říjen a 7. listopad 2023, online

Seminář pro učitele/ky na 1. stupni ZŠ (i bez průpravy v oblasti informatiky), dříve Informatika s Emilem 3, v 14:30 - 18:00, Zoom.us

Co obsahuje

Programování s Emilem 1 - úvod, 8 x 45 minut, 31. říjen a 7. listopad 2023, online

Tento seminář proběhne online přes videkonferenci. Bude rozdělen do dvou dnů, každý den proběhnou dva 90 minutové bloky v časech 14:30 - 16:00 a 16:30 - 18:00. Výukové materiály budou zaslány dopředu poštou. Pro videokonferenci je zapotřebí mít kvalitní internetové připojení a PC, na kterém funguje služba Zoom.us a prostředí Unity - to si můžete vyzkoušet po přihlášení/registraci na H-edu na stránce Robot Emil na doma.

Emil je unikátní metoda výuky informatiky pro žáky mladšího školního věku. Aplikace Emil je učební software pro všechny běžné platformy počítačů a tabletů, pomocí kterého žáci řeší informatické úlohy a rozvíjejí při tom své informatické myšlení. Příkladem je úloha, ve které mají žáci s Emilovou pomocí sebrat co nejvíce hrušek na tři kroky. Kurz Programování s Emilem je určen primárně učitelům a učitelkám s kvalifikací pro první stupeň ZŠ včetně těch, kteří nemají informatickou průpravu. Účastníci se na semináři seznámí s prvním pracovním sešitem, který je k dispozici v českém jazyce. Tento sešit je určený pro děti ve 3. - 4. třídě. Účastníci získají zdarma tento pracovní sešit - Programování s Emilem 1. díl (bude zaslán dopředu poštou).

Účastníci se seznámí s novou metodou výuky informatiky jak po obsahové, tak po didaktické stránce, s jejími specifiky pro 1. stupeň ZŠ tak, aby se mohli rozhodnout, zda ji ve své učitelské praxi použijí a zda se s metodou chtějí seznamovat hlouběji. Účastníci získají takové podněty i pro výuku informatiky na 1. stupni ZŠ, které přispějí k rozvoji informatické gramotnosti žáků. Vše bude ilustrováno na praktických příkladech.

Obsah školení
A. Východiska konstruktivistické vyučovací metody
B. Cíle výuky vedené konstruktivisticky a její principy, změna role učitele při výuce a v poznávacím procesu žáka
C. Koncepce učiva ve výukovém programu Robot Emil – budování mentálních informatických schémat prostřednictvím práce v informatických prostředích, rozvoj tvořivosti, intelektu i osobnostních vlastností žáka
D. Budování základních představ o pojmech program, data, struktura dat, vlastnosti dat, uspořádání dat, tabulka, řádek, sloupec. Získávání prvních zkušeností s analýzou problémů, algoritmickým řešením problémů, čtením posloupnosti příkazů a hledáním a opravou chyb. Vše bude ilustrováno konkrétními příklady. Účastníci sami prožijí situaci objevování, kterou by měli dopřávat žákům.

Lektor: Ing. Pavel Šiktanc
Certifikát H-Edu: Vývojáře výukových materiálů Programování s Emilem a vlastníky licence zastupuje v ČR společnost H-edu, s.r.o., která je také výhradním distributorem pomůcek potřebných k použití této metody. Každý účastník získá po absolvování certifikát opravňující zakoupení licence a pracovních sešitů k výukovému programu Programování s Emilem, které lze získat pouze účastí na H-edu certifikovaném školení.
Akreditace: Seminář je akreditovaný v systému DVPP pod číslem jednacím MSMT-40212/2020-4-928 (Informatika s Emilem 3).

2 400 Kč

s DPH

Přihlásit se Zbývá 18 míst

Nevíte, jakou licenci vybrat?

Uvažujete o nákupu licencí a nevíte jakou vybrat? Nejste si jisti, jak vlastně přístup k licencím funguje a co to vlastně licence je?

S radostí Vám poradíme! Náš tým je připraven!

Kontaktujte nás