Neveřejné:

Robot Emil - úvod do konstruktivistické výuky informatiky na 1. stupni ZŠ 8 x 45 minut, 6. března 2020, Praha

Seminář pro učitele/ky na 1. stupni ZŠ (i bez průpravy v oblasti informatiky). 6. března 2020 v 9:30 - 16:45, Praha - místo bude upřesněno

Co obsahuje

Robot Emil - úvod do konstruktivistické výuky informatiky na 1. stupni ZŠ 8 x 45 minut, 6. března 2020, Praha

Stejný seminář proběhne i 5. března v Brně. Nehodí se vám tento termín/místo? Vyplňte formulář a budeme vám posílat další informace a termíny seminářů.

Emil je unikátní metoda výuky informatiky pro žáky mladšího školního věku. Aplikace Emil je učební software pro všechny běžné platformy počítačů a tabletů, pomocí kterého žáci řeší informatické úlohy a rozvíjejí při tom své informatické myšlení. Příkladem je úloha, ve které mají žáci s Emilovou pomocí sebrat co nejvíce hrušek na tři kroky. Kurz Informatika s Emilem je určen primárně učitelům a učitelkám s kvalifikací pro první stupeň ZŠ včetně těch, kteří nemají informatickou průpravu. Účastníci se na semináři seznámí s prvním pracovním sešitem, který je k dispozici v českém jazyce. Tento sešit je určený pro děti ve 3. - 4. třídě.

Účastníci se seznámí s novou metodou výuky informatiky jak po obsahové, tak po didaktické stránce, s jejími specifiky pro 1. stupeň ZŠ tak, aby se mohli rozhodnout, zda ji ve své učitelské praxi použijí a zda se s metodou chtějí seznamovat hlouběji. Účastníci získají takové podněty i pro výuku informatiky na 1. stupni ZŠ, které přispějí k rozvoji informatické gramotnosti žáků. Vše bude ilustrováno na praktických příkladech.

Obsah školení
A. Východiska konstruktivistické vyučovací metody
B. Cíle výuky vedené konstruktivisticky a její principy, změna role učitele při výuce a v poznávacím procesu žáka
C. Koncepce učiva ve výukovém programu Robot Emil – budování mentálních informatických schémat prostřednictvím práce v informatických prostředích, rozvoj tvořivosti, intelektu i osobnostních vlastností žáka
D. Budování základních představ o pojmech program, data, struktura dat, vlastnosti dat, uspořádání dat, tabulka, řádek, sloupec. Získávání prvních zkušeností s analýzou problémů, algoritmickým řešením problémů, čtením posloupnosti příkazů a hledáním a opravou chyb. Vše bude ilustrováno konkrétními příklady. Účastníci sami prožijí situaci objevování, kterou by měli dopřávat žákům.

Lektor: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
Certifikát H-Edu: Vývojáře výukových materiálů Informatika s Emilem a vlastníky licence zastupuje v ČR společnost H-edu, s.r.o., která je také výhradním distributorem pomůcek potřebných k použití této metody. Každý účastník získá po absolvování certifikát opravňující zakoupení licence a pracovních sešitů k výukovému programu Informatika s Emilem, které lze získat pouze účastí na H-edu certifikovaném školení. Jako bonus získá každý účastník zdarma pracovní sešit Robot Emil pro 3. ročník ZŠ.
Důležité informace: Seminář zatím není akreditovaný v systému DVPP. Žádost o akreditaci je ve stadiu schvalování a pokud by bylo školení akreditováno v době konání semináře, bude vystaveno i osvědčení o absolvování semináře v rámci DVPP. V opačném případě nikoli a účastníci dostanou pouze certifikát H-edu.

prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
Profesor Ivan Kalaš je vedoucím Katedry základů vyučování informatiky na fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě. Věnuje se pedagogickému výzkumu v oblasti teorie vyučování informatiky. Už více jak 20 let spolupracuje při budování předmětů informatika v primárním a sekundárním vzdělávání, je spoluautorem učebnic a učebních materiálů pro informatiku, a též knih o dětském programování. Je zapojený do vývoje edukačních softwarů a edukačních programovacích prostředí pro děti a žáky každého věku, jako např. Comenius Logo, Cirkus Šaša Tomáša, Vizuálne zlomky, RNA alebo Imagine Logo. Profesor Kalaš přispěl k úspěšné realizaci vícero mezinárodních iniciativ jako např. projekty Kaleidoscope, Playground, Infovek alebo národný projekt ESF Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky. V národním projektu ESF Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl je zodpovědný za vzdělávací program zaměřený na rozvoj digitální gramotnosti pedagogů slovenských mateřských škol. Ivan Kalaš reprezentuje Slovenskou republiku ve Výboru IFIP pro vzdělávání. Od roku 2008 působí jako člen mezinárodního sboru společnosti Microsoft pro program Partners in Learning. V roce 2009 byl profesor Ivan Kalaš jmenovaný za člena Správní rady Institutu UNESCO pro informační technologie ve vzdělávání.

K přístupu je zapotřebí připojení k síti internet a internetový prohlížeč Chrome 45, Firefox 50, Safari 10, Edge 14 nebo jejich vyšší softwarová verze. Poskytovatel tyto technické podmínky nezajišťuje a ani nenese odpovědnost ani náklady na jejich zajištění.

2400 Kč

(s DPH)

Přidat do košíku

Nevíte, jakou licenci vybrat?

Uvažujete o nákupu licencí a nevíte jakou vybrat? Nejste si jisti, jak vlastně přístup k licencím funguje a co to vlastně licence je?

S radostí Vám poradíme! Náš tým je připraven!

Kontaktujte nás