ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej!:

ExpEdícia - Fyzika 8. ročník, pracovná učebnica 1, pilotná verzia (SK)

ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj - Fyzika - pracovná učebnica 1 pre 8. ročník ZŠ a pre terciu osemročných gymnázií (pilotná verzia)

Co obsahuje

ExpEdícia - Fyzika 8. ročník, pracovná učebnica 1, pilotná verzia (SK)

Tematické celky:

  • SKÚMANIE VLASTNOSTÍ SVETLA
  • ODRAZ A LOM SVETLA
  • SKÚMANIE SILY

Pilotná verzia pracovnej učebnice 1 ponúka 24 výskumne ladených aktivít vrátane práce na projekte, ktoré podporujú induktívny poznávací proces detí. Žiaci riešia výskumné problémy ako napríklad Ako čo najefektívnejšie zachytiť slnečné žiarenie?, tiež skúmajú Aký je svet cez červené okuliare?, hľadajú odpovede na otázky Prečo je nápis na sanitke naopak? alebo Má každá očná buľva tvar gule?, zisťujú Čo nás drží pri Zemi? a tiež Čo vlastne znamená dobrá obuv na turistiku?

Pracovná učebnica po každom tematickom celku ponúka dvojstranu zo sumarizáciou a sebahodnotením žiakov v oblasti osvojených poznatkov a spôsobilostí.

Ôsmaci pracujú individuálne aj v skupinách, formulujú predpoklady, pozorujú, experimentujú, tvoria modely, rozmýšľajú v súvislostiach aj iných predmetov, diskutujú, tvoria vlastné závery a prezentujú výsledky svojej práce.

  • Autori: doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD., PaedDr. Renáta Tóthová, PhD., PaedDr. Jana Útla, PhD., PaedDr. Peter Horváth, PhD., Mgr. Martina Nociarová, Mgr. Karolína Šromeková
  • Počet strán: 160
  • Rozmer: A4
  • Rok vydania: 2022
  • Jazyk: Slovenský
  • ISBN: 978-80-8276-001-2

339 Kč

s DPH

Přidat do košíku

Nevíte, jakou licenci vybrat?

Uvažujete o nákupu licencí a nevíte jakou vybrat? Nejste si jisti, jak vlastně přístup k licencím funguje a co to vlastně licence je?

S radostí Vám poradíme! Náš tým je připraven!

Kontaktujte nás