Brožurky k didaktickým prostředím Hejného metody:

Vláčky - úlohy pro 1. - 3. ročník - roční licence

Úlohy z didaktického prostředí Vláčky pro 1. - 3. ročník

Co obsahuje

Vláčky - úlohy pro 1. - 3. ročník - roční licence
Úlohy z didaktického prostředí Vláčky pro 1. - 3. ročník prof. Hejný a kol. H-mat, o.p.s.

Prostředí Vláčky vychází ze sady hranolků 10 různých barev a délek. Žáci sami manipulativním porovnáváním zjišťují vztah mezi jejich délkami. Tak například zjistí, že jeden červený vagónek je stejně dlouhý jako dva bílé atd. Skládáním vagónků vznikají vláčky a otevírá se velký prostor pro řadu zajímavých úloh. Ty jsou díky možnosti manipulace řešitelné každým žákem. Úlohy nejen budují a upevňují žákovu představu o čísle jako veličině (délka vagónku), ale řešení úloh vybavuje žáky takovými zkušenostmi, na kterých se později staví náročnější matematika, například rovnice a metody jejich řešení, soustavy rovnic, kombinatorika a také zlomky a operace s nimi. Mnohé úlohy zasahují i do geometrie. Prostředí Vláčky je u dětí velice oblíbené právě díky možnosti řešit úlohy manipulací. Nové prostředí Vláčky zavádíme hned v prvním ročníku i v předškolním věku. Porovnáváním délek jednotlivých barevných hranolků (vagónků a vláčků) se objevují vztahy, které jsou přehledně vidět v tabulce na předchozí straně.


Omlouváme se, ale tento produkt již není možné objednat. Vyberte si z naší nabídky obdobný produkt.

K přístupu je zapotřebí připojení k síti internet a internetový prohlížeč Chrome 45, Firefox 50, Safari 10, Edge 14 nebo jejich vyšší softwarová verze. Poskytovatel tyto technické podmínky nezajišťuje a ani nenese odpovědnost ani náklady na jejich zajištění.

Nevíte, jakou licenci vybrat?

Uvažujete o nákupu licencí a nevíte jakou vybrat? Nejste si jisti, jak vlastně přístup k licencím funguje a co to vlastně licence je?

S radostí Vám poradíme! Náš tým je připraven!

Kontaktujte nás