Matematika Hejného metodou - Učitelské sady:

Elektronická učebnice F - roční učitelská licence

Učebnice matematiky pro 2. stupeň a víceletá gymnázia s pracovním sešitem

Co obsahuje

Elektronická učebnice F - roční učitelská licence

Díky elektronické licenci získáte na rok přístup k elektronické verzi učebnice pro 2. stupeň - díl F spolu s pracovním sešitem k přípravě na přijímačky na střední školy.

Připravte žáky k přijímacím zkouškám na střední školy s porozuměním.
Žák, který má pojem, či vzorec naučený pouze formálně (našprtaný), ve stresu lehce vzorec zapomene, či nebude vědět jak řešení uchopit. A to ho nejspíš čeká stres, který je často největší, který zatím v školním prostředí poznal.

Připravte žáky na přijímačky tak, aby si dokázali poradit i s nestandardními úlohami.

Předchozí díly (A až E) této řady učebnic pokrývají požadavky RVP ZV. Protože usilujeme o diferencované vyučování, jsou doplněné touto učebnicí F, která požadované výstupy RVP ZV posiluje a rekapituluje.

V učebnici F jsou uvedeny i přehledy znalostí, vztahů a postupů pro případ, že je žáci neobjevili při řešení úloh z předchozích dílů nebo si je potřebují osvěžit. Některé kapitoly jsou zařazeny pro přípravu na typické úlohy, které bývají v přijímacích zkouškách na střední školy. Jiné kapitoly počítají s vyšší úrovní matematických dovedností žáků a jsou označeny jako rozšiřující učivo. Předpokládáme, že je využijí především učitelé na víceletých gymnáziích, učitelé v matematických třídách základních škol nebo budou využity pro práci s nadanými žáky.

Pracovní sešit F je zaměřený čistě na témata, ze kterých jsou skládány přijímací zkoušky. Vybrali jsme z učebnic úlohy, které vedou k jejich pochopení. Naším záměrem je vám poskytnout zajímavé úlohy, které nevedou jen k nácviku typových testovaných úloh, ale především k porozumění principům, které pomohou i dál. Více o tom Tomáš Chrobák napsal na blogu. Pracovní sešit F je tak průřezovou sbírkou úloh, kterou mohou velice dobře využít i učitelé, kteří Hejného metodou děti nevedli. Všem by tak mohla být dobrou pomůckou pro přípravu na přijímací zkoušky.

Jde o pracovní verzi, která bude v létě aktualizována dle finální tiskové verze. Od léta budete mít automaticky k dispozici finální verzi.

 

Licence je pouze pro 1 fyzickou osobu. Učitel může z elektronické verze tisknout pracovní listy svým žákům, které mohou používat do konce platnosti licence.

750 Kč

s DPH

Přidat do košíku

K přístupu je zapotřebí připojení k síti internet a internetový prohlížeč Chrome 45, Firefox 50, Safari 10, Edge 14 nebo jejich vyšší softwarová verze. Poskytovatel tyto technické podmínky nezajišťuje a ani nenese odpovědnost ani náklady na jejich zajištění.

Nevíte, jakou licenci vybrat?

Uvažujete o nákupu licencí a nevíte jakou vybrat? Nejste si jisti, jak vlastně přístup k licencím funguje a co to vlastně licence je?

S radostí Vám poradíme! Náš tým je připraven!

Kontaktujte nás