Informatika
Seminář

Programování s Emilem 2 - pokračování, 8 x 45 minut, 8. a 9. listopadu 2023, on-line

Seminář pro učitele/ky na 1. stupni ZŠ (i bez průpravy v oblasti informatiky), dříve Informatika s Emilem 4, v 14:30 - 18:00

2 400 Kč
Přihlásit se
Zbývá 1 místo

Upozornění: Tento seminář je určen pouze učitelům a učitelkám, kteří absolvovali seminář Programování s Emilem 1 (dříve Informatika s Emilem 3 - úvod).

Další termíny seminářů najdete na www.h-edu.cz/informatika. Nehodí se vám tento termín/místo? Vyplňte formulář a budeme vám posílat další informace a termíny seminářů.

Tento seminář proběhne online přes videkonferenci. Bude rozdělen do dvou dnů, každý den proběhnou dva 90minutové bloky v časech 14:30 - 16:00 a 16:30 - 18:00. Výukové materiály budou zaslány dopředu poštou. Pro videokonferenci je zapotřebí mít kvalitní internetové připojení a PC, na kterém funguje služba Zoom.us a prostředí Unity - to si můžete vyzkoušet po přihlášení/registraci na H-edu na stránce Robot Emil na doma.

Programování s Emilem 2 - pokračování je druhou částí nové vzdělávací metody a obsahu pro školskou informatiku na 1. stupni ZŠ, s důrazem na rozvoj algoritmického myšlení a programování. Cílem projektu Informatika s Emilem je inovativním způsobem podpořit systematické a komplexní osvojení si základních informatických konceptů a základů algoritmizace, které jsou vývojově přiměřené pro žáky prvního stupně. Účastníci se na semináři seznámí s pracovním sešitem, který je k dispozici v českém jazyce. Tento sešit je určený pro děti v 5. třídě. Účastníci získají zdarma tento pracovní sešit - Programování s Emilem 2. díl (bude zaslán dopředu poštou).

Účastníci se seznámí s novou metodou výuky informatiky jak po obsahové, tak po didaktické stránce, s jejími specifiky pro 1. stupeň ZŠ tak, aby se mohli rozhodnout, zda ji ve své učitelské praxi použijí a zda se s metodou chtějí seznamovat hlouběji. Účastníci získají takové podněty i pro výuku informatiky na 1. stupni ZŠ, které přispějí k rozvoji informatické gramotnosti žáků. Vše bude ilustrováno na praktických příkladech.

Obsah školení
A. Základní atributy softwarových prostředí Programování s Emilem 1 a 2, seznámení s relativní orientací a řízením virtuální postavy.
B. Seznámení se základním nastavením, čtení a vykonávání zadaných programů, hledání různých řešení.
C. Postup pro kreslení šikmých čar, čtení a vykonávání programů, které používají vlastní příkaz.
D. Rozpoznávání chyb ve vlastních příkazech a jejich oprava, programování opakujících se vzorů pomocí vlastního příkazu, vytváření vlastního příkazu metodou analogie a metodou opravení, rozšíření nebo modifikace. Řešení problémů programováním. Čtení a vytváření programů s vlastními příkazy.

Lektor: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Certifikát H-Edu: Vývojáře výukových materiálů Informatika s Emilem a vlastníky licence zastupuje v ČR společnost H-edu, s.r.o., která je také výhradním distributorem pomůcek potřebných k použití této metody.

Každý účastník získá po absolvování certifikát (podmínkou je 100% účast na semináři) opravňující zakoupení licence a pracovních sešitů k výukovému programu Informatika s Emilem, které lze získat pouze účastí na H-edu certifikovaném školení. Jako bonus získá každý účastník zdarma pracovní sešit - Programování s Emilem 2. díl pro 5. ročník ZŠ.

Akreditace: Seminář je akreditovaný v systému DVPP pod číslem jednacím MSMT-40212/2020-4-928 (Informatika s Emilem 4).

Upozornění: Tento seminář je určen pouze učitelům a učitelkám, kteří absolvovali seminář Programování s Emilem 1 (dříve Informatika s Emilem 3 - úvod).

Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.