ExpEdice - Úvod do badatelské fyziky,  4 x 45 minut, 30. května 2024, Brno
Přírodní vědy
Seminář

ExpEdice - Úvod do badatelské fyziky, 4 x 45 minut, 30. května 2024, Brno

Nabízíme ředitelům a vedoucím předmětových sekcí možnost nahlédnout do vzdělávacího programu "ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej!" Registrace: do 17. 5 .2024

1 452 Kč s DPH
Přihlásit se
Zbývá 5 míst

V rámci dvoudenního semináře Fyziky jsme vložili blok zaměřený na celkový koncept. Cena tohoto bloku je v případě účasti s učitelem z vaší školy symbolických 600 Kč + DPH. Máte na výběr, zda se zúčastníte jen tohoto bloku nebo celého dvoudenního semináře zaměřeného na pracovní učebnice Fyzika A a Fyzika B. Na celý seminář se můžete přihlásit zde.

Seminářem si projdete z pozice žáků ve třídě. Nabízíme vám zážitek induktivně koncipovaných učebních aktivit charakteristický pro konstruktivistickou pedagogickou teorii, s metodickým komentářem a odborným doprovázením autory koncepce a učebních materiálů. Domníváme se, že na vyučování má pracovat (zkoumat, přemýšlet, diskutovat) především žák. Na straně učitelů to vyžaduje osvojení nových pohledů na žáka, skupinovou dynamiku a proces vyučování.

Další termíny seminářů najdete na www.h-edu.cz/expedice

Program:

8:30 - 9:00 Registrace

9:00 -10:30 -  I. BLOK

Umíme spolupracovat?  Jak mění nároky společnosti požadavky na kvalitu současného vzdělávání? 

Představíme projekt ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej! a jeho koncepci výuky fyziky. Pro projekt je dominantní poznávací proces založený na konstruktivistické pedagogické teorii, jehož charakteristickým rysem pro přírodovědné předměty je induktivní postup. V rámci uvedeného postupu je pro žáky (stejně jako pro vědce) důležité navzájem smysluplně komunikovat: sdílet vlastní předpoklady, dohodnout se na společném postupu, diskutovat o pozorovaných jevech, dohodnout se na společném závěru vyplývajícím z pozorování a měření. V prvním bloku se zaměříme na formování schopností žáků spolupracovat v malých skupinách, jako i v rámci celé třídy prostřednictvím aktivity “Umíme spolupracovat?” 

V čem je fyzika užitečná: Co přináší technický pokrok? Ve výuce je velmi důležité zjišťovat tzv. prekoncepty žáků (představy, názory žáků před vstupem do výuky) o tom – jak žáci odpovídají na otázku Co nám přináší fyzika? Co nám přináší technický pokrok? - tato úvodní diskuse žáků a učitele je důležitým vstupem do výuky nového předmětu fyzika, s kterým žáci tento školní rok začínají.

10:30 - 10:45 Přestávka

10:45 − 12:15 - II. BLOK

V čem je fyzika užitečná? (fyzika, objevy a vysvětlení) 

Proč je důležité, aby si žáci zformulovali výzkumnou otázku a předpoklady/hypotézy o zkoumaném jevu? Potom je experimentálně ověřovat a tvořit ve vzájemné diskusi závěry? Ve druhém bloku za zaměříme na základní schéma vědeckého zkoumání a jak jej simulovat ve třídě: jak sdílet vlastní předpoklady, dohodnout se na společném postupu, připravit a převést experimentální zkoumání, diskutovat o pozorovaných jevech, dohodnout se na společném závěru vyplývajícím z pozorování a měření. Vytvoříme takto ve výuce prostor nejen pro „nabývání nových znalostí“, ale i pro rozvoj efektivní spolupráce, strategií a schopností vědecké práce (rozvíjeno v konstruktivisticky vedené výuce).

 

Lektoři: Viera Lapitková, Martina Nociárová(SK) 

Doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.
K projektu ExpEdice směřovala celou svojí profesionální kariérou. Působila na Státním pedagogickém ústavu a v roce 1993 se naskytla možnost zapojení Slovenska do mezinárodního programu vyučování přírodovědných předmětů - FAST. Později, z pověření University of Hawaii, která byla tvůrcem programu FAST, se stala jeho ředitelkou na Slovensku. Sama tento program učila 18 let střídavě na gymnáziu na Tomášikovej ul.. a později na gymnáziu na Vazovově ul.. v Bratislavě. Tuto zkušenost využila jednak při přípravě budoucích učitelů fyziky na FMFI UK a také jako hlavní autor učebnic fyziky pro ZŠ vydaných v r. 2010. 2010 -12. Má bohatou publikační činnost a množství ocenění za pedagogickou práci.

Mgr. Martina Nociarová
Učitelka fyziky a chemie na ZŠ Fándlyho v Pezinku. Do pilotáže koncepce vyučování přírodních věd ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej! je zapojena už šestým rokem.

Certifikát H-Edu: Vývojáře výukových materiálů ExpEdice a vlastníky licence zastupuje v ČR společnost H-edu, s.r.o., která je také výhradním distributorem pomůcek potřebných k použití této koncepce a metodiky.

Místo konání: Brno, Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63 (č.p. 343)

Cena semináře: 1.200 Kč + DPH, v případě účasti učitele ze stejné školy na celém dvoudenní semináři je cena snížena na 600 Kč + DPH (prosíme do poznámky uveďte jméno učitele a vyčkejte na zaslání nové proforma faktury se sníženou cenou - automaticky ze systému přijde faktura za plnou cenu).

V rámci poplatku získáte české verze tištěných učebnic Fyzika A a B (platí pouze pro účastníka bez slevy, účastníci s 50% slevou budou mít možnost si tyto učebnice dokoupit).

Občerstvení: o přestávkách bude k dispozici malé občerstvení.
Oběd si můžete objednat ve školní jídelně (objednávka je součástí registrace), cena 170 Kč, platba hotově na místě, výběr menu pošleme týden před seminářem.

Možnosti financování: ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej je propojenou výukou přírodních věd batalským způsobem. Cílem je pomoci učitelům 2 st. ZŠ porozumět principům rozvoje komplexní přírodovědecké gramotnosti a přizpůsobit tomu přístup k žákům i charakter vyučování. Jde o zcela unikátní přístup k výuce přírodních věd. I v tomto případě lze využít prostředky ze šablon osobnostně sociálního rozvoje pracovníků ve vzdělávání a Podpory inovativního vzdělávání žáků

 

Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.