Chemie
Přírodní vědy
Seminář

ExpEdice - Chemie A - 8 x 45 minut, 4. října 2024, Praha

"ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej!" Registrace: do 20. 9. 2024

2 600 Kč
Přihlásit se
Zbývá 18 míst

Seminář ke koncepci a metodice v rámci vzdělávacího programu "ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej!" určené pro učitele/ky ZŠ nebo víceletých gymnáziích zaměřený na pracovní učebnice Chemie A.
Stále podporujeme účast více učitelů z jedné školy a nabízíme slevu 1.000 Kč (dva učitelé z jedné školy).

Seminářem si projdete z pozice žáků ve třídě. Nabízíme vám zážitek induktivně koncipovaných učebních aktivit charakteristický pro konstruktivistickou pedagogickou teorii, s metodickým komentářem a odborným doprovázením autory koncepce a učebních materiálů. Domníváme se, že na vyučování má pracovat (zkoumat, přemýšlet, diskutovat) především žák. Na straně učitelů to vyžaduje osvojení nových pohledů na žáka, skupinovou dynamiku a proces vyučování.

Další termíny seminářů najdete na www.h-edu.cz/expedice

Program:

8:30 - 9:00 Registrace

9:00 -10:30 -  I. BLOK

Nároky společnosti na kvalitu současného vzdělávání se mění a vzdělávání zažívá paradigmatické změny. Jak se nám daří na tyto společenské požadavky reagovat? 
Vzdělávací program ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej! je reakcí na tyto výzvy. Možnosti induktivního přístupu představíme přes práci vědce na modelovém příkladu (Záhada černé skříňky).

10:30 - 10:45 Přestávka

10:45 − 12:15 - II. BLOK

Jak dobře známe vlastnosti látek? A jak to souvisí s tříděním odpadu? Žáci dnes vlastnosti látek nevnímají a vytvářejí si mylné představy, např. že tvrdé je opak křehkého. Zjistíme, co přináší přímé zkoumání různorodých vlastností látek a jak je při tom možné rozvíjet základní způsobilosti vědecké práce - pozorování a klasifikaci, resp. měření. 

12:15 − 13:00 Přestávka na oběd

13:00 − 14:30 - III. BLOK

Je čistá voda opravdu čistá? Zjistíme to i na základě vedení elektrického proudu a jiných zkoumaných vlastností. Čistá voda a chemicky čistá voda jsou významové odlišnosti, na kterých začínáme budovat chemické vnímání reality. Odborným pojmům předcházejí prekoncepty, tedy existující žákovské představy. Zjistíme, proč je důležité věnovat prostor jejich odhalení a využívat je při aktivním učení (se) a objevování.

14:30 − 14:45 Přestávka

14:45 − 16:15 - IV. BLOK

Problematiku rychlosti chemických reakcí prozkoumáme pomocí výbuchu acetylenu. Realizací experimentu ověříme a prozkoumáme vlivy různých faktorů na rychlost chemických reakcí. Vedle toho poznáme, jak lze rozvíjet způsobilost experimentovat a kontrolovat proměnné. Podíváme se na přínosy skupinové práce i nezdaru či chyby?

16:15 – 16:30 Závěr a předání certifikátů

Navazující seminář Chemie  B,  17. 1. 2025 v Praze. Program a možnost registrace najdete zde

 

Lektoři: Katarína Kotuláková a Majka Orolínová (SK) 

 • Doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

Katarína je docentkou na Katedře chemie Pedagogické fakulty Trnavské univerzity v Trnave. Svůj výzkum zaměřuje na studium porozumění vědeckým konceptům žáků, způsobilosti vědecké práce a přírodovědnou gramotnost. Aktivně se podílí na zajišťování kontinuálního vzdělávání učitelů. Spolupracovala na řešení několika projektů zabývající se především výzkumně laděným přístupem v přírodovědném vzdělávání. Je autorkou ExpEdice - Chemie A i Chemie B. 

 • PaedDr. Mária Orolínová, PhD.

Mária se jako odborná asistentka na Katedře chemie Pedagogické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě účastní přípravy budoucích pedagogů v oblasti metodologie pedagogického výzkumu. Budoucí učitele chemie připravuje v oblasti školní laboratorní a experimentální praxe, neformálního vzdělávání a komunikace vědy.

____________________________________________________

Informace:

 • Certifikát H-Edu: Vývojáře výukových materiálů ExpEdice a vlastníky licence zastupuje v ČR společnost H-edu, s.r.o., která je také výhradním distributorem pomůcek potřebných k použití této koncepce a metodiky.
 • Akreditace: Seminář je akreditovaný v systému DVPP pod číslem jednacím MSMT- 8902/2023-1-296.
 • Místo konání: Praha, Gymnázium Thomase Manna, Střížkovská 32, 180 00 Praha
 • Uzavření registrace: 14 dní před termínem konání nebo při naplnění kapacity.
 • Cena semináře: 2.600 Kč
  • Sleva 1.000 Kč na účast dvou učitelů z jedné školy (prosíme, do poznámky v registraci uveďte jméno Vašeho kolegy a vyčkejte na zaslání nové proforma faktury se sníženou cenou, tedy za dva účastníky 4.200 Kč - automaticky ze systému přijde faktura na plnou cenu). Rádi bychom, aby se do výuky ExpEdicí zapojilo více učitelů z jedné školy, tím bude výuka efektivnější.
  • V rámci poplatku získáte české verze tištěné učebnice Chemie A  (platí pouze pro účastníka bez slevy, účastníci se slevou budou mít možnost si tyto učebnice dokoupit),
  • metodiku a
  • občerstvení v průběhu přestávek.
 • Možnosti financování: ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej je propojenou výukou přírodních věd batalským způsobem. Cílem je pomoci učitelům 2 st. ZŠ porozumět principům rozvoje komplexní přírodovědecké gramotnosti a přizpůsobit tomu přístup k žákům i charakter vyučování. Jde o zcela unikátní přístup k výuce přírodních věd. I v tomto případě lze využít prostředky ze šablon osobnostně sociálního rozvoje pracovníků ve vzdělávání a Podpory inovativního vzdělávání žáků. 
Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.