Fyzika
Přírodní vědy
Seminář

ExpEdice - Fyzika B - 8 x 45 minut, 27. září 2024, Brno

"ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej!" Registrace: do 13. 9 .2024

2 600 Kč
Přihlásit se
Zbývá 10 míst

Seminář ke koncepci a metodice v rámci vzdělávacího programu "ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej!" určené pro učitele/ky ZŠ nebo víceletých gymnáziích zaměřený na pracovní učebnice Fyzika B.
Stále podporujeme účast více učitelů z jedné školy a nabízíme slevu 1.000 Kč (dva učitelé z jedné školy).

Seminářem si projdete z pozice žáků ve třídě. Nabízíme vám zážitek induktivně koncipovaných učebních aktivit charakteristický pro konstruktivistickou pedagogickou teorii, s metodickým komentářem a odborným doprovázením autory koncepce a učebních materiálů. Domníváme se, že na vyučování má pracovat (zkoumat, přemýšlet, diskutovat) především žák. Na straně učitelů to vyžaduje osvojení nových pohledů na žáka, skupinovou dynamiku a proces vyučování.

Další termíny seminářů najdete na www.h-edu.cz/expedice

Program:

8:30 - 9:00 Registrace

9:00 -10:30 -  I. BLOK

„Kouzlo“ se zkumavkami/Jak ponořit trubičku do takové hloubky, jak si přejeme? 
Pokud je cílem přírodovědného vzdělávání rozvíjet poznatky žáků stejně jako i způsobilosti vědecké práce, které využijí i v běžném životě, je zapotřebí pro to vytvořit dobré podmínky. Prostřednictvím realizace vhodné posloupnosti aktivit poznáme, proč některé předměty plavou a jiné se potopí (Kouzlo se zkumavkami, Ponořená trubička a graf), na čem závisí hloubka ponoru (Objem, tvar a ponořování krabic) a nosnost lodi (Lodě z alobalu), a jak je možné prostřednictvím těchto aktivit rozvíjet hloubkové porozumění pojmu hustota (Jak v grafu najdu hustotu).

10:30 - 10:45 Přestávka

10:45 − 12:15 - II. BLOK

Kolik vody vytlačí plovoucí a kolik potopené těleso? / Na co přišel Archimedes?/ Zahrajme si na hustotu 
Některé jevy je důležité pozorovat v systematické posloupnosti, takové experimentování a systematické pozorování zažijete např. v aktivitách Kolik vody vytlačí plovoucí a kolik potopené těleso?, K čemu přišel Archimedes? Je důležité vést žáky k budování představy, že na otázku „jak hustě je v látce“ vědci odpovídají zjišťováním hmotnosti tělesa z dané látky na jednotku jeho objemu. Pro žáky není tato představa vůbec jednoduchá, proto nabízíme také zážitkovou aktivitu Zahrajme si na hustotu, ve které si žáci mohou „ohmatat“, jak hustě může být v jednom metru kubickém a také porovnat hustotu látek v různých fyzikálních jednotkách.

12:15 − 13:00 Přestávka na oběd

13:00 − 14:30 - III. BLOK

Jaký je rozdíl mezi Golfským a Labradorským proudem?/Proč heliový balón stoupá a vzdušný balón klesá? 
Fyzikální zákony, pravidla, výpočty mají svoji omezenou platnost. Žákům bysme neměli představovat vědu jako něco dané a neměnné, ale jako dynamicky se vyvíjející proces, proces plný překvapení a objevitelského potěšení – například prostřednictvím aktivit Vliv teploty na hustotu – „kouřící“ kapalina, modelování Golfského proudu či stanovení hustoty vzduchu/propanu dvěma různými metodami.

14:30 − 14:45 Přestávka

14:45 − 16:15 - IV. BLOK

Jak lze určit, z jaké látky je kámen z Měsíce? – aktivita vhodná i k testování znalostí a dovedností žáků z porozumění pojmu hustota látky a možností jejího určení. 

Koncepce hodnocení žáků 
Tak jako znalosti, i způsobilosti vědecké práce může mít žák rozvinuté na různé úrovni. Přes konkrétní úkoly se podíváme na to, jak tyto úrovně identifikovat, abychom žákům uměli dát cílenou zpětnou vazbu o jejich pokroku. Vytvoříme spolu strategii pro klasifikaci žáků, aby se ve výsledné známce neodrážela jen úroveň znalostí, ale i schopností vědecké práce a přírodovědných postojů.

16:15 – 16:30 Závěr a předání certifikátů

____________________________________________________

Lektoři: Martina Nociarová (SK) 

 • Mgr. Martina Nociarová

Učitelka fyziky a chemie na ZŠ Fándlyho v Pezinku. Do pilotáže koncepce vyučování přírodních věd ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej! je zapojena už šestým rokem.

____________________________________________________

Informace:

 • Certifikát H-Edu: Vývojáře výukových materiálů ExpEdice a vlastníky licence zastupuje v ČR společnost H-edu, s.r.o., která je také výhradním distributorem pomůcek potřebných k použití této koncepce a metodiky.
 • Akreditace: Seminář je akreditovaný v systému DVPP pod číslem jednacím MSMT- 8902/2023-1-296.
 • Místo konání: Brno, Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63 (č.p. 343), Brno
 • Uzavření registrace: 14 dní před termínem konání nebo při naplnění kapacity.
 • Cena semináře: 2.600 Kč
  • Sleva 1.000 Kč na účast dvou učitelů z jedné školy (prosíme, do poznámky v registraci uveďte jméno Vašeho kolegy a vyčkejte na zaslání nové proforma faktury se sníženou cenou, tedy za dva účastníky 4.200 Kč - automaticky ze systému přijde faktura na plnou cenu). Rádi bychom, aby se do výuky ExpEdicí zapojilo více učitelů z jedné školy, tím bude výuka efektivnější.
  • V rámci poplatku získáte české verze tištěné učebnice Fyziky B  (platí pouze pro účastníka bez slevy, účastníci se slevou budou mít možnost si tyto učebnice dokoupit),
  • metodiku a
  • občerstvení v průběhu přestávek.
 • Možnosti financování: ExpEdice - zkoušej, zkoumej, poznávej je propojenou výukou přírodních věd batalským způsobem. Cílem je pomoci učitelům 2 st. ZŠ porozumět principům rozvoje komplexní přírodovědecké gramotnosti a přizpůsobit tomu přístup k žákům i charakter vyučování. Jde o zcela unikátní přístup k výuce přírodních věd. I v tomto případě lze využít prostředky ze šablon osobnostně sociálního rozvoje pracovníků ve vzdělávání a Podpory inovativního vzdělávání žáků. 
 • Oběd si můžete objednat ve školní jídelně (objednávka je součástí registrace), cena 170 Kč, platba hotově na místě, výběr menu pošleme týden před seminářem.
Aby web fungoval prostě dobře. (Souhlas s cookies)
Rádi bychom nadále zlepšovali náš web. Proto potřebujeme tvůj souhlas s používáním souborů cookies, což jsou malé soubory uložené ve tvém prohlížeči. Předem děkujeme za souhlas a slibujeme, že budeme data využívat k tomu, abychom mohli nadále zdokonalovat naše služby.